Kinh tế môi trường là gì

Kinh tế môi trường là gì? "Kinh tế môi trường là công cụ kinh tế được sử dụng để nghiên cứu môi trường và điều đó cũng có nghĩa là trong tính toán kinh tế phải xét đến các vấn đề môi trường". Các vấn đề này nằm giữa kinh tế và các hệ tư nhiên nên rất phức tạp, do đó có thể coi kinh tế môi trường là một ngành phụ trung gian giữa các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Những điểm cần ghi nhớ khi xem xét kinh tế môi trường: Tài nguyên không tái tạo như dầu mỏ, than đá, khí đốt có thể bị cạn kiệt. Do đó, con người phải tìm tài nguyên thay thế hoặc tìm công nghệ sử dụng các loại năng lượng được coi là vĩnh cửu (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thuỷ triều, v.v .).Con người có thể kiểm soát được khả năng phục hồi tài nguyên tái tạo và khả năng hấp thụ của môi trường.Nâng cao trách nhiệm đối với thiên nhiên (vai trò quản lý môi trường).Tìm cách kiểm soát dân số.

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3087 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế môi trường là gì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lecture 1.1: Kinh tế mơi trường là gì? 1 Kinh tế Môi trường Bài giảng 1 GIỚI THIỆU KINH TẾ MÔI TRƯỜNG Chủ đề 1: Kinh tế Môi trường là gì? © PHÙNG THANH BÌNH 2006 A. Kinh tế môi trường là gì? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường. C. Vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải thích các vấn đề môi trường. D. Khung phân tích lợi ích chi phí. E. Môi trường như một tài sản quốc gia. Đề cương đề nghị: Lecture 1.1: Kinh tế mơi trường là gì? 2 o Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được phát triển và quản lý như thế nào (phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh). o Xem xét các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến các môi trường tự nhiên ra sao. o Xem xét cách thay đổi các thể chế và chính sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường. A. Kinh tế môi trường là gì? • Kinh tế môi trường - một nhánh của kinh tế học – nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung sau: o Đâu là nguyên nhân kinh tế cơ bản là suy thoái tài nguyên môi trường? o Mức chất lượng môi trường bao nhiêu là có thể chấp nhận được? o Làm sao có thể đo lường bằng tiền giá trị của tài nguyên môi trường để đưa vào quá trình ra quyết định? o Giải pháp nào giải quyết các vấn đề suy thoái tài nguyên môi trường? A. Kinh tế môi trường là gì? • Trả lời các câu hỏi sau đây: Lecture 1.1: Kinh tế mơi trường là gì? 3 o Cĩ phải do ý thức về bảo vệ mơi trường kém? o Cĩ phải do cách thức xây dựng nền kinh tế và các thể chế đã hướng mọi người ra các quyết định gây hậu quả phá hoại mơi trường? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? o Các nhà kinh tế tin rằng con người gây ô nhiễm bởi vì cách đó là cách rẻ nhất để thải bỏ các phế phẩm sau khi sản xuất và tiêu dùng hàng hóa. Tại sao con người lại có quyết định sản xuất, tiêu dùng và phát thải như thế? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? Lecture 1.1: Kinh tế mơi trường là gì? 4 o Do các thể chế kinh tế xã hội hiện hành đã tạo ra các động cơ “khuyến khích kinh tế” hướng người ta ra quyết định như thế. o Hai vấn đề sẽ được nghiên cứu là: o Các quy trình khuyến khích hoạt động như thế nào, và o Làm sao cấu trúc lại hệ thống các khuyến khích kinh tế để hướng mọi người ra quyết định và phát triển lối sống thân thiện với môi trường. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? o Thiếu quyền sở hữu đối với các tài nguyên môi trường có nghĩa là không có động cơ khuyến khích chúng ta tính các hậu quả môi trường do mình gây ra. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thoái môi trường • Tại sao con người gây suy thoái môi trường? Lecture 1.1: Kinh tế mơi trường là gì? 5 o Các khuyến khích đối với cá nhân và hộ gia đình. o Các khuyến khích đối với các doanh nghiệp. o Các khuyến khích trong công nghệ kiểm soát ô nhiễm, … C. Vai trò của động cơ khuyến khích để giải quyết các vấn đề môi trường o Phân tích hiệu quả – chi phí o Phân tích lợi ích – chi phí Trong đó phân tích lợi ích chi phí là công cụ phân tích chính. D. Phân tích lợi ích chi phí • Công cụ phân tích để đánh giá các quyết định môi trường là gì? Lecture 1.1: Kinh tế mơi trường là gì? 6 PPC hôm nay PPC 60 năm sau Hàng hóa thị trường C3 e3 e2e2 e1 Chất lượng môi trường C2 C1 (a) (b) Hàng hóa thị trường Chất lượng môi trường E. Môi trường như một tài sản quốc gia

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKinh tế môi trường là gì.pdf