Kinh tế học vĩ mô - Tiền tệ, ngân hàng và chính sách

Là ngân hàng phát hành tiền. 2. Khái quát về hệ thống ngân hàng 1. Là ngân hàng phát hành tiền. 2. Quản lý các ngân hàng thương mại và thay mặt chính phủ thực hiện các chính sách tiền tệ. 3. Là ngân hàng cho vay cuối cùng.

pdf66 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế học vĩ mô - Tiền tệ, ngân hàng và chính sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5tcsv_952.pdf