Khả năng sản xuất của ngan pháp ông bà R71 nhập nội và con lai của chúng

Trên đàn ngan ông bà: Tỷ lệ nuôi sống cao: giai đoạn ngan con đạt 96,15-100%; giai đoạn dò, hậu bị (13-25 tuần tuổi) đạt 96,2-100%. Khối lượng cơ thể kết thúc 25 tuần tuổi con trống đạt: 4313-4682g, con mái: 2151- 2441g. Năng suất trứng 178,07- 192,68 quả/mái/2 chu kỳ đẻ, tiêu tốn thức ăn /10 trứng: 4,35- 5,23 kg; tỷ lệ phôi từ 91,16 – 93,07%. Trên đàn ngan bố mẹ: Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con đạt từ 96 - 98,5%; ngan dò hậu bị đạt từ 93,75-98,98%. Khối lượng cơ thể đến 25 tuần tuổi con trống đạt: 4594,79 (g); con mái: 2157,45(g). Năng suất trứng đạt 193,57 quả/mái/2 pha đẻ, tiêu tốn thức ăn /10 trứng: 4,15 - 5,10 kg;tỷ lệ phôi đạt 93,77%

pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khả năng sản xuất của ngan pháp ông bà R71 nhập nội và con lai của chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÙNG ĐỨC TIẾN – Khả năng sản xuất của ngan Pháp ông bà R71 ... 9 KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA NGAN PHÁP ÔNG BÀ R71 NHẬP NỘI VÀ CON LAI CỦA CHÚNG Phùng Đức Tiến, Vũ Thị Thảo*, Trần Thị Cương, Phạm Đức Hồng, Tạ Thị Hương Giang, Nguyễn Quyết Thắng, Đặng Đào Tuân và Vũ Quốc Dũng Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương *Tác giả liên hệ: Vũ Thị Thảo - Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội. Tel: 04.8385622 / 0913571785; Email : pkhttncgctp@vnn.vn ABSTRACT Performance of imported R 71 Muscovy duck grand parent flock and their crosses The performance of the imported R71 Muscovy duck grand parent flock and their crosses was examined at Thuy phuong Poultry research centre. It was revealed that: the survival rate of the imported R 71 Muscovy duck grand parent flock was high. Their bodyweight at 25 weeks of age was: 4313- 4682 and 2151 – 2441gr for males and females, respectively. Egg production (egg/female/two laying cycles), feed consumption (kg feed consumed/10 eggs) and fertility rate (%) of the grand parent flock were: 178-192; 4.35-5.23 and 91-93, respectively. It was also revealed that: the survival rate of the R71 Muscovy duck parent flock was high. Their bodyweight at 25 weeks of age was: 4594 and 2157 gr for males and females, respectively. Egg production (egg/female/two laying cycles), feed consumption (kg feed consumed/10 eggs) and fertility rate (%) of the parent flock were: 193; 4.15- 5.10 and 93.7, respectively. For commercial flock (AAB, CD, ABCD), the survival rate of the R71 Muscovy duck commercial flock was high. Their bodyweight at 11 weeks of age and feed consumption (kg feed consumed/kg gain) was: 3430gr and 3.74, respectively. Keywords: Productivity of French muscovy ducks ( R71 grand - parent strain) ĐẶT VẤN ĐỀ Bốn dòng ngan R71 ông bà một giới tính (A, B, C, D) được nhập từ pháp về Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy phương từ tháng 12/2006. Theo tài liệu của hãng Grimaud frères: Năng suất trứng/2 chu kỳ đẻ là 210 quả; tỷ lệ phôi đạt 90-92%. Con thương phẩm có tuổi giết thịt ở 84 ngày đối với con trống, 70 ngày đối với con mái. Khối lượng lúc giết thịt con trống đạt 4,9 kg, con mái đạt 2,7 kg, tiêu tốn thức ăn hết 2,7 kg/kg tăng khối lượng. (Phùng Đức Tiến và cs, 2002) (2004). Để đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan pháp R71 mới nhập, chúng tôi tiến hành đề tài trên với mục tiêu: Đánh giá khả năng sản xuất của ngan ông bà, bố mẹ và con thương phẩm. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Nghiên cứu trên đàn ngan ông bà 1 giới tính với cơ cấu như sau: Trống dòng ông (A): 26 con; Mái dòng ông (B): 89 con. Trống dòng bà (C): 79 con; Mái dòng bà (D): 262 con. Nghiên cứu trên đàn ngan R71 bố mẹ(AB;CD) và con thương phẩm (ABCD). Nội dung nghiên cứu Đặc điểm ngoại hình, tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng, lượng thức ăn tiêu thụ, tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở. Trên đàn ngan thương phẩm: Đặc điểm ngoại hình, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng cơ thể, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng, năng suất và chất lượng thịt phân tích ưu thế lai (H%). VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24 - Tháng 6 - 2010 10 Phương pháp nghiên cứu Sơ đồ công nghệ tạo ngan thương phẩm Phùng Đức Tiến (2002 và 2004). Ngan thương phẩm được nuôi ngoài sản xuất để đánh giá chất lượng con giống Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình của Trung tâm NC gia cầm Thuỵ Phương Ông bà Trống dòng ông (A) X Mái dòng ông (B) Trống dòng bà (C) X Mái dòng bà (D)   Bố mẹ Trống (AB) x Mái (CD)  Thương phẩm Thương phẩm (ABCD) KẾT QUẢ THẢO LUẬN Trên đàn ngan ông bà Đặc điểm ngoại hình: Ngan con 01 ngày tuổi có màu vàng rơm, đầu có đốm hoặc không có đốm. Khi trưởng thành ngan có màu lông trắng tuyền. Tỷ lệ nuôi sống, lượng thức ăn tiêu thụ giai đoạn ngan con, dò, hậu bị Bảng 1. Tỷ lệ nuôi sống, lượng thức ăn tiêu thụ giai đoạn con, dò, hậu bị Nội dung Trống A (n= 26) Mái B (n= 89) Trống C (n=79) Mái D (n= 262) Giai đoạn ngan con ( 1- 12 tuần tuổi) Tỷ lệ nuôi sống(%) 96,15 98,88 100,00 99,62 Lượng thức ăn tiêu thụ (kg) 11,11 5,95 10,43 5,10 Giai đoạn dò - hậu bị (13- 25 tuần tuổi) Tỷ lệ nuôi sống(%) 100 100 96,20 99,62 Lượng thức ăn tiêu thụ (kg) 15,80 9,25 15,25 8,45 Lượng thức ăn tiêu thụ 1- 25 tt (kg) 26,91 15,20 25,68 13,55 Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con (1-12 tuần tuổi) từ 96,15% đến 100%. Kết thúc 25 tuần tuổi trống A đạt 100%; mái B đạt 100%; trống C là 96,2%; mái D là 99,62%. Lượng thức ăn tiêu thụ/con/25 tuần tuổi trống A:26,91kg; mái B:15,02kg; trống C: 25,68kg; mái D: 13,55 kg. Khối lượng cơ thể ngan lúc 12 và 25 tuần tuổi Bảng 2. Khối lượng cơ thể ngan Chỉ tiêu Mean (g) Mx(g) Cv(%) Khối lượng cơ thể ngan 12 tuần tuổi Trống A (n=25) 3581,67 60,05 8,85 Mái B (n=30) 2073,33 27,62 7,29 Trống C (n=30) 3410,00 54,00 8,67 Mái D (n=30) 1821,67 22,70 6,82 PHÙNG ĐỨC TIẾN – Khả năng sản xuất của ngan Pháp ông bà R71 ... 11 Khối lượng cơ thể ngan dò 25 tuần tuổi Trống A (n=25) 4682,69 63,79 6,95 Mái B (n=30) 2441,67 27,03 6,06 Trống C (n=30) 4313,33 63,19 6,14 Mái D (n=30) 2151,67 26,75 6,03 Khối lượng cơ thể kết thúc giai đoạn ngan con từ 3410-3581g đối với con trống và 1821- 2073g với con mái. So với hãng Grimaud frères đạt từ 95,26-99,93%. Kết thúc 25 tuần tuổi con trống từ 4313 - 4682g, con mái từ 2151-2441g. So với hãng trên đạt 97,54 - 99,79%. Tuổi đẻ, khối lượng cơ thể ở các giai đoạn sinh sản Bảng 3. Tuổi đẻ và khối lượng cơ thể khi tỷ lệ đẻ đạt 5% và 38TT Tuổi đẻ ở thời điểm Đơn vị Mái B Mái D Tỷ lệ đẻ đạt 5% Ngày 211 201 Tỷ lệ đẻ đạt 50% Ngày 223 213 Khối lượng cơ thể Mean (g) Cv (%) Mean (g) Cv(%) Tỷ lệ đẻ đạt 5% (n=30) 2880,0 7,52 2475,0 6,53 Đẻ 38 ttuổi (n=30) 3024,19 9,28 2566,66 5,56 Mái B có tuổi đẻ 5% ở 211 ngày, đẻ 50% ở 223 ngày. Tương tự với mái D là 201 ngày và 213 ngày. Khối lượng cơ thể ở tuổi đẻ 5% đạt từ 2475 - 2880g đến 38 tuần tuổi khối lượng cơ thể đạt từ 2566,66 - 3024,19g. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 trứng. Bảng 4. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, tiêu tốn thức ăn/10 trứng Mái B Mái D Tỷ lệ đẻ TB (%) Tr/mái (quả) TTTĂ/10 tr (kg) Tỷ lệ đẻ (%) Tr/mái (quả) TTTĂ/10 tr(kg) * Sinh sản chu kì 1 28 tuần đẻ 59,58 106,62 4,82 60,66 110,65 4,35 * Sinh sản chu kì 2 24 tuần đẻ 46,82 71,45 5,23 50,78 82,03 4,87 Tổng 2 chu kỳ - 178,07 - - 192,68 - Qua 2 chu kì sinh sản: tỷ lệ đẻ BQ của mái B là 46,82 và 59,58%; NS trứng/mái 178,07 quả; tiêu tốn TĂ/10 trứng: 4,82-5,23kg. Tương tự mái D: 50,78 -60,66%; 192,68 quả; 4,35-4,87kg. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng Bảng 5. Khảo sát chất lượng trứng ở 38 tuần tuổi (n=30) Chỉ tiêu Đơn vị Mái B Mái D Khối lượng trứng Gam 83,23±0,622 82,80±1,061 Đơn vị Haugh HU 85,04±1,50 84,89 ±1,45 Độ chịu lực Kg/cm2 4,22±0,100 4,14±0,107 Chỉ số hình thái 1,34± 0,02 1,35± 0,01 Khối lượng trứng từ 82,8-83,23g, độ chịu lực: 4,14-4,22 kg/cm2, đơn vị Haugh: 84,89 - 85,04 VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24 - Tháng 6 - 2010 12 Tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở. Tỷ lệ phôi đạt từ 91,16 - 93,07%; tỷ lệ nở/ tổng trứng ấp đạt 80,67 - 82,49%. Bảng 6. Tỷ lệ phôi và kết quả ấp nở Chỉ tiêu ♂A x ♀B ♂C x ♀D Tổng trứng ấp (quả) 1326 3465 Tỷ lệ phôi (%) 91,16 93,07 Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp (%) 80,67 82,49 Trên đàn ngan bố mẹ Bảng 7. Tỷ lệ nuôi sống (%) Giai đoạn Trống AB (n= 50) Mái CD (n= 200) Ngan con (1 -12 tuần tuổi) 96,00 98,50 Ngan dò, hậu bị (13-25 tuần tuổi) 93,75 98,98 Đặc điểm ngoại hình: Lúc 01 ngày tuổi ngan có màu vàng rơm, chân mỏ màu hồng. Khi trưởng thành màu lông trắng tuyền. Tỷ lệ nuôi sống : Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con (1-12 tuần tuổi) đạt từ 96 - 98,5%; ngan dò - hậu bị (13 - 25 tuần tuổi) đạt từ 93,75 - 98,98%. Khối lượng cơ thể và lượng thức ăn tiêu thụ giai đoạn từ 1 - 25 tuần tuổi Khối lượng cơ thể kết thúc12 tuần tuổi con trống đạt 3578(g); con mái đạt 1890(g); ở 25 tuần tuổi con trống đạt: 4594(g); mái đạt: 2157(g) so với hãng Grimaud frères khối lượng đạt từ 92% - 95%. Lượng thức ăn tiêu thụ đến 25 tuần tuổi trống hết 26,32 kg, mái hết 15,17kg. Bảng 8. Khối lượng cơ thể và lượng thức ăn (Tă) tiêu thụ từ 1 - 25 tuần tuổi Trống AB Mái CD Tuần tuổi Mean (g) Cv (%) TĂ/con /ngày (g) TĂ cộng dồn (kg) Mean (g) Cv (%) TĂ/con/ ngày (g) TĂ cộng dồn (kg) 1-12 3578,47 8,68 167 11,22 1890,67 7,67 97 6,65 13-25 4594,79 7,48 210 15,1 2157,45 7,67 117 8,52 0-25 - - - 26,32 - - - 15,17 Tuổi đẻ, khối lượng cơ thể ở các giai đoạn Bảng 9. Tuổi đẻ, khối lượng cơ thể khi tỷ lệ đẻ đạt 5% và 38tt Chỉ tiêu Đơn vị Mái CD (n = 100 con) Tuổi đẻ đạt 5% Ngày 195 Tuổi đẻ đạt 50% Ngày 215 Khối lượng cơ thể Mean (g) Cv (%) Tuổi đẻ đạt 5% 2477,05 6,56 Tuổi đẻ đạt 38 ttuổi 2586,62 5,34 Tuổi đẻ 5% của ngan bố mẹ là 195 ngày; 50% là 215 ngày, khối lượng cơ thể ở tuổi đẻ 5% là 2477,05g và 38tt là 2586,62g. PHÙNG ĐỨC TIẾN – Khả năng sản xuất của ngan Pháp ông bà R71 ... 13 Tỉ lệ đẻ và năng suât trứng Trên đàn ngan bố mẹ tỷ lệ đẻ trung bình đạt 56,86%; năng suất trứng /mái /2 chu kỳ đẻ đạt 193,57 quả; tiêu tốn thức ăn/ 10 trứng là 4,64kg. Bảng 10. Tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng Mái CD Chỉ tiêu Tỷ lệ đẻ (%) Trứng/ mái (qủa) TTTĂ/10 trứng (kg) Chu kỳ1 (28 tuần đẻ) 60,80 111,35 4,15 Chu kỳ 2 (24 tuần đẻ) 52,87 82,22 5,10 Tổng 2 chu kỳ - 193,57 - Khối lượng và chất lượng trứng ở 38 tuần tuổi Bảng 11. Khối lượng và chất lượng trứng (n=30) Chỉ tiêu Đơn vị Mean ± SE Cv (%) Khối lượng trứng Gam 82,78 ± 0,74 5,86 Chỉ số hình thái D/R 1,35 ± 0,01 2,55 Độ chịu lực kg/ 2cm 4,34 ± 0,105 13,20 Đơn vị Haugh HU 85,08 ± 1,25 4,66 Khối lượng trứng ngan bố mẹ đạt 82,78g/quả; chỉ số hình thái: 1,35; đơn vị Haugh đạt 85,08. Điều này chứng tỏ trứng ngan bố mẹ đạt tiêu chuẩn trứng giống. Kết quả ấp nở Bảng 12. Kết quả ấp nở Tổng trứng vào ấp (quả) Tỷ lệ phôi (%) Tỷ lệ nở/phôi (%) Tỷ lệ nở/tổng trứng (%) 400 92,78 80,85 79,15 450 92,95 85,60 83,14 470 93,50 84,98 81,30 400 93,35 83,65 81,57 TB 93,77 83,79 82,78 Trên đàn ngan bố mẹ tỷ lệ phôi TB đạt 93,77%; tỷ lệ nở/phôi đạt 83,79%; tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp đạt 82,78%. Như vậy, kết quả ấp nở của đàn ngan bố mẹ tương đương với đàn ông bà. Trên đàn ngan thương phẩm tỷ lệ trống/mái của nganAB, CD và ABCD Tỷ lệ nuôi sống, khối lượng, tiêu tốn thức ăn từ 1 - 11 tuần tuổi và ưu thế lai Bảng 13. Tỷ lệ nuôi sống, tiêu tốn thức ăn và ưu thế lai AB (n=200) CD (n=200) ABCD (n=200) TT TL sống (%) TTTĂ (kg) TL sống (%) TTTĂ (kg) TL sống (%) TTTĂ (kg) 4 98,00 2,19 100,00 2,10 98,88 2,00 8 97,96 2,66 100,00 3,05 97,78 2,53 11 97,96 3,75 98,00 4,26 97,78 3,74 VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24 - Tháng 6 - 2010 14 H (%) - - - - - -6,61 Tỷ lệ nuôi sống ngan thương phẩm đến 11 tuần tuổi đạt 97,78%; Kết thúc 11 tuần tuổi tiêu tốn thức ăn của ngan bố mẹ nuôi thịt hết 3,75 kg - 4,26kg. Ngan thương phẩm hết 3,74kg; ưu thế lai là -6,61%. Khối lượng cơ thể và ưu thế lai Khối lượng cơ thể kết thúc 11 tuần tuổi trung bình đạt 3430,86g ưu thế lai đạt 6,24%. Bảng 14. Khối lượng cơ thể và ưu thế lai về khối lượng cơ thể AB CD ABCD TT Mean  SE (g) Cv (%) Mean  SE (g) Cv (%) Mean  SE (g) Cv (%) 4 1045,53  23,47 18,66 860,00  20,52 17,55 1010,15 18,61 22,10 8 2633,70  55,20 16,55 2345,64  52,29 15,33 2550,14 49,33 21,57 11 3430,41  99,59 15,55 3028,02  75,70 12,30 3430,86  9,55 22,95 H (%) - - - - 6,24 - Sinh trưởng tương đối, sinh trưởng tuyệt đối Bảng 15. Sinh trưởng tương đối, sinh trưởng tuyệt đối Sinh trưởng tuyệt đối (g/con) Sinh trưởng tương đối (%) Tuần tuổi AB CD ABCD CD AB ABCD 4 52,74 49,68 53,64 43,36 43,78 45,26 8 51,67 46,74 52,74 13,72 13,80 15,13 11 35,58 27,47 36,08 6,18 6,75 7,25 Sinh trưởng tuyệt đối, tương đối của ngan tuân theo quy luật của gia cầm cao những tuần đầu sau đó giảm dần và giảm nhanh tuần thứ 10 và 11. Kết quả mổ khảo sát Bảng 16. Năng suất thịt, thành phần hoá học của thịt ở 11 tuần tuổi (n=3 trống,3 mái) Chỉ tiêu ABCD *Năng suất thịt Tỷ lệ thân thịt (%) 72,86 Tỷ lệ thịt ngực (%) 19,12 Tỷ lệ thịt đùi (%) 16,76 *Thành phần hoá học của thịt Tỷ lệ vật chất khô (%) 22,76 - 24,86 Tỷ lệ protein (%) 19,58 - 20,68 Tỷ lệ lipit (%) 0,49 - 1,34 Tỷ lệ khoáng tổng số (%) 1,26 - 1,51 PHÙNG ĐỨC TIẾN – Khả năng sản xuất của ngan Pháp ông bà R71 ... 15 Tỷ lệ thân thịt ngan thương phẩm: 72,86%. Tỷ lệ thịt ngực 19,12%. Tỷ lệ thịt đùi 16,76%. Tỷ lệ vật chất khô thịt đùi và thịt ngực: 22,76-24,86%; Tỷ lệ protein thô: 19,58-20,68%; tỷ lệ lipit: 0,49-1,34%; tỷ lệ khoáng tổng số 1,26-1,51%. Kết quả chuyển giao vào sản xuất Chúng tôi đã chuyển giao vào sản xuất 7.890 ngan bố mẹ và 23.500 ngan thương phẩm Bảng 17. Kết quả nuôi ngan bố mẹ trong nông hộ Chỉ tiêu Thanh Oai - Hà Nội Đông Anh - Hà Nội Số l ượng (con) 450 400 Tỷ lệ nuôi sống (%) 92,73 91,85 NS trứng/mái/2 chu kỳ (quả) 177,38 176,73 TTTĂ/10 trứng (kg) 5,25 5,18 Tỷ lệ phôi (%) 91,45 91,03 Tỷ lệ nở loại 1/tổng ấp (%) 82,67 82,18 Ngan bố mẹ có tỷ lệ nuôi sống: 91,85-92,73%; Năng suất trứng/mái/2 chu kỳ đẻ: 177,38- 176,73 quả và tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 5,18-5,25kg. Tỷ lệ trứng có phôi từ 91,03-91,45%; tỷ lệ nở loại 1/ tổng trứng ấp là: 82,18-82,67%. Bảng 18. Kết quả nuôi ngan thịt trong nông hộ đến 11 tuần tuổi Chỉ tiêu ĐVT Ông Bình Thái Nguyên Ông Phúc Đan Phượng Ông Tuấn Bắc Ninh Số con đầu kỳ Con 650 720 360 Số con cuối kỳ Con 632 688 348 Tỷ lệ nuôi sống % 97,23 95,56 96,39 Khối lượng cơ thể gam 3465 3480 3475 TTTĂ/kg tăng khối lượng kg 2,98 2,97 2,95 Đàn ngan thương phẩm nuôi ngoài sản xuất: tỷ lệ nuôi sống 95,56- 97,23%. Khối lượng cơ thể ở 3 vùng tương ứng: 3465g; 3480g; 3475g. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lương cơ thể: 2,98 kg; 2,97 kg; 2,95 kg. Bảng 19. Kết quả nuôi ngan thương phẩm trong nông hộ Nội dung ĐVT Ông Bình Thái Nguyên Ông Phúc Đan Phượng Ông Tuấn Bắc Ninh *Chi Con giống 01 ngày tuổi con 650 720 360 Giá con giống đồng 8000 8000 8000 Tổng tiền con giống đồng 5.200.000 5.760.000 2.880.000 Tổng thức ăn kg 6.523.265 7.171.718 3.576.728 Đơn giá thức ăn đồng 7000 7000 7000 Tổng tiền thức ăn đồng 45.662.853 50.202.028 25.037.092 Tiền thuốc thú y đồng 455.000 504.000 252.000 Tiền điện nước đồng 455.000 504.000 252.000 Tổng chi đồng 51.772.853 56.970.029 28.421.093 VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 24 - Tháng 6 - 2010 16 Nội dung ĐVT Ông Bình Thái Nguyên Ông Phúc Đan Phượng Ông Tuấn Bắc Ninh *Thu Số ngan xuất chuồng kg 632 688 347 Tổng KL xuất bán kg 2.190 2.394 1.206 Giá bá 1 kg đồng 30.000 30.000 30.000 Tổng thu đồng 65.696.400 71.827.200 36.279.000 Thu – chi đồng 13.923.547 14.857.171 7.857.908 Thu nhập BQ/con đồng 21.421 20.635 21.828 Thu nhập bình quân/con: gia đình ông Bình 21.421 đồng. Gia đình ông Phúc 20.635 đồng. gia đình ông Tuấn 21.828 đồng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Trên đàn ngan ông bà: Tỷ lệ nuôi sống cao: giai đoạn ngan con đạt 96,15-100%; giai đoạn dò, hậu bị (13-25 tuần tuổi) đạt 96,2-100%. Khối lượng cơ thể kết thúc 25 tuần tuổi con trống đạt: 4313-4682g, con mái: 2151- 2441g. Năng suất trứng 178,07- 192,68 quả/mái/2 chu kỳ đẻ, tiêu tốn thức ăn /10 trứng: 4,35- 5,23 kg; tỷ lệ phôi từ 91,16 – 93,07%. Trên đàn ngan bố mẹ: Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn ngan con đạt từ 96 - 98,5%; ngan dò hậu bị đạt từ 93,75-98,98%. Khối lượng cơ thể đến 25 tuần tuổi con trống đạt: 4594,79 (g); con mái: 2157,45(g). Năng suất trứng đạt 193,57 quả/mái/2 pha đẻ, tiêu tốn thức ăn /10 trứng: 4,15 - 5,10 kg;tỷ lệ phôi đạt 93,77%. Trên đàn ngan thương phẩm: Tỷ lệ nuôi sống ngan bố mẹ nuôi thương phẩm đến 11 tuần tuổi đạt 97,96-98%. Tiêu tốn thức ăn của ngan bố mẹ nuôi thịt: 3,75 kg - 4,26kg. Ngan thương phẩm: Khối lượng cơ thể kết thúc 11 tuần tuổi đạt 3430,86g; ưu thế lai đạt 6,24%. Thức ăn tiêu tốn/kg tăng khối lượng hết 3,74kg; ưu thế lai là - 6,61%. Trung tâm đã chuyển giao vào sản xuất được 7.890 ngan bố mẹ và 23.500 ngan thương phẩm một ngày tuổi: tỷ lệ nuôi sống đạt 95,56- 97,23%; khối lượng cơ thể: 3465- 3480g; TTTĂ/kg tăng khôi lượng: 2,95-2,98 kg; Thu nhập bình quân/con từ: 20.635- 21.828 đồng Đề nghị Hội đồng khoa học công nhận kết quả NC về ngan R71 là tiến bộ kỹ thuật và cho phép áp dụng vào sản xuất. TÀI LIỆU THAM KHẢO Grimaud frères sélection, La corbière 49450 Roussay, rearing guide muscovy ducks young breeders. Grimaud frères sélection, Tomorrow's genetic today. Phùng Đức Tiến (2002). Hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngan Pháp. NXB Nông nghiệp - Hà Nội. Phùng Đức Tiến, (2004). Con ngan Việt Nam. NXB Nông nghiệp - Hà Nội. *Người phản biện: TS. Trần Long; TS. Nguyễn Đức Hưng (ĐH NL Huế)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfb2_ok_spb_tien_thao_ngan_r71_1_5625.pdf
Tài liệu liên quan