Bài giảng Thú y - Lê Văn An

Bài 4. CHẨN ĐOÁN BỆNH TRUYỀN NHIỄM THỰC HÀNH PHA CHẾ DUNG DỊCH BẢO QUẢN MẪU BỆNH PHẨM, LÀM TIÊU BẢN MẪU BỆNH PHẢM; ĐIỀU CHẺ MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐƠN GIẢN (8 tiết) Mục tiêu • sự biết cách chẩn đoán nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích của anh từng bệnh truyền nhiễm thường gặp ở các loại vật nuôi. - SV biết cách pha chế đang dịch bảo quản và làm được các cầu thể tham điển hình tử phủ tạng của động vật bị bệnh truyền miên. - SV biết cách điều chế và tác dụng của một số thuốc điều trị bệnh truyền nhiều ở vật nuôi. 4.1. Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm - Chuẩn bị: giảng viên phần củng SV theo nhóm về nhà tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, bệnh tích điển hình, đặc trưng của những bệnh truyền nhiễm thường gặp ở các loại vật nuôi thông qua hình ảnh. - Cách tiến hành: tuần sau đến lớp, GV chỉ định một nhóm lên trình bày nội kutag đã chuẩn bị, các nhóm còn lại góp ý điều chỉnh, bổ sung. GV kết luận. 4.2. Pha chế dung dịch bảo quản và làm tiêu bản mẫu bệnh truyền nhiễm 4.2.1. Pha chế dung dịch bảo quản mẫu bệnh phẩm Có 2 loại dung dịch thường dùng để bảo quản bệnh nhân là: forcinol 3% và của 70. Cách pha chế 2 dung dịch thủy như sau 4.2.1.1. Pha dung dịch for Inol 3% - Chuẩn bị: bình thủy tinh 1000ml, 2000ml; ống đong 100cnl; formol thương tại 40%, nước cất hoặc thước thường. - Cách pha dùng công thức NVIEN VI Gọi NV, là nồng độ và thể tích của chất cần pha, N,V, là nồng độ và thể tích của chắc đen pha. Giả sử ta muốn pha 1 lít Torinol 3% thi:

pdf112 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 26/03/2022 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thú y - Lê Văn An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thu_y_le_van_an.pdf
Tài liệu liên quan