Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua chu trình chính sách quốc gia có trách nhiệm giới (2)

Mục tiêu chính của ngành nông nghiệp là nhằm tăng hiệu quả sản xuất lương thực, thực phẩm và chăn nuôi bằng cách cải tiến các công nghệ/kỹ thuật sản xuất đầu vào, bao gồm cây giống, con giống, phân bón, thức ăn gia súc và quản lý sâu hại tổng hợp thúc đẩy sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiếp thị; đầu tư vào hệ thống tưới tiêu; đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp bao gồm các loại hoa màu để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm

pdf166 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua chu trình chính sách quốc gia có trách nhiệm giới (2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam thông qua chu trình chính sách quốc gia có trách nhiệm giới (2).pdf
Tài liệu liên quan