Giáo trình Quan trắc và phân tích môi trường

Khi làm tròn trị số của kết quả đo, người ta căn cứ vào bậc có nghĩa của sai số. Trị số của kết quả đo phải tận cùng bằng con số cùng bậc với trị số của sai số. Ví dụ, khi sai số là +-5, con số tận cùng sẽ là con số ứng với hàng đơn vị, khi sai số là +-0,02, con số tận cùng sẽ là số lẻ phần trăm

pdf40 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1888 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Quan trắc và phân tích môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình Quan trắc và phân tích môi trường.pdf
Tài liệu liên quan