Giáo trình Microsoft Access 2010 - Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010

+ Chọn sheet chứa dữ liệu cần chép -> Next. + Chọn dòng làm tiêu đề cho bảng -> Next. + Chỉ định thuộc tính cho các field -> Next. + Chọn cách tạo khóa cho bảng: Let Access add primary key: Access tự tạo khóa. Chose my own primary key: Bạn chỉ định khóa. No primary key: Không tạo khóa + Nhập tên cho bảng -> Finish + Access hiển thị thông báo cho biết hoàn tất quá trình import một file Excel thành một bảng trong Access

pptx42 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 766 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Microsoft Access 2010 - Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINMICROSOFT ACCESS 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI1TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINTổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010Chương 1Access4. Các thành phần của Access6. Cách tạo CSDL trong Access3. Khởi động chương trình2. Giới thiệu Access 20101. Giới thiệu về Hệ quản trị CSDL 7. Quản lý CSDL8. Giao diện người dùng 5. Các đối tượng chính trong Access21.1 Giới thiệu Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu AccessAccess là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS - Relational Database Management System) và là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền. Tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010Chương 1 1.1.1 Access là gì:Database(Cơ Sơ Dữ Liệu)Access là gì?Access làm gì?Ứng Dụng của Access?3Access cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng xây dựng chương trình ứng dụng.1.1.2 Access làm những gì:Access cho phép người sử dụng quản lý, bảo trì, khai thác, lưu trữ số liệu một cách có tổ chức trên máy tính, tạo ra các ứng dụng mà không cần lập trình.1.1.3 Những ứng dụng của Access:Dùng để xây dựng hệ cơ sở dữ liệuCó thể dùng để xây dựng trọn gói những phần mềm quản lý qui mô vừa và nhỏ. Dùng để quản lý dữ liệu cho phép người dùng đăng nhập vào rồi xem, tìm kiếm, sửa, xóa, chia sẻ... Tạo các ứng dụng về quản lý mà không cần phải là một nhà phát triển. VD: Quản lý Sinh Viên, Quản Lý Bán Hàng, Quản Lý Nhân Viên...41.1.3 Những ứng dụng của Access:QUẢN LÝ THƯ VIỆNQUẢN LÝ SINH VIÊNQUẢN LÝ HỌC VIÊNQUẢN LÝ NHÀ HÀNG5Cơ sở dữ liệu Access( CSDL) là 1 tập hợp các dữ liệu về 1 “tổ chức” nào đó (ví dụ dữ liệu Sinh Viên) được lưu giữ trong máy tính, được nhiều người sử dụng và được tổ chức theo mô hình dữ liệu.4. Cơ sở dữ liệu(Database) là gì?Tìm hiểu?1.1.4 Cơ sở dữ liệu (CSDL):Các tiêu chuẩn của 1 Cơ sở dữ liệu:Không có sự dư thừa thông tin. Phản ánh đúng đắn hoạt động của tổ chứcĐảm bảo an toàn dữ liệu (vì được nhiều người sử dụng)Có sự độc lập giữa CSDL và các chương trình để đảm bảo cho việc bảo trìHiệu quả sử dụng tốt: khai thác trên các máy khác nhau cho kếtquả như nhau.6Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau, ngoài Access còn có: MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, Infomix...Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System -DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?Đặt ra câu hỏi?1.1.5 Hệ quản trị CSDL:????71.2 Giới thiệu Microsoft Access 20101.2.1 Lịch sử phát triển:8 Các lệnh được bố trí trên các tab ở phía bên trái của màn hình, và mỗi tab chứa một nhóm các lệnh có liên quan. Các thao tác sử dụng ít đi, đơn giản hơn so với phiên bản trước Giao diện của Access 2010 cũng đã thay đổi khá là thân thiện với người sử dụng. Cửa sổ Danh mục chính thay thế và mở rộng các chức năng của cửa sổ Database. Backstage View cho phép bạn truy cập vào tất cả các lệnh áp dụng cho toàn bộ cơ sở dữ liệu, như là thu gọn và sửa chữa, hoặc các lệnh từ menu File.1.2.2 Access 2010 có gì mới?91.3 Khởi động Access 2010Cửa sổ chương trình MS Access 2010 Khởi động chương trình MS Access bằng một trong hai cách sau:1. Start -> (All) Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Access 2010.2. Click đúp chuột trái vào biểu tượng MS Access 2010 trên Desktop.101.4 Các thành phần trong cửa sổ khởi độngChú ý: Thanh Quick Access chỉ hiển thị khi bạn đang mở một Cơ sở dữ liệu (CSDL) bất kỳ. Thanh Quick Access: hiển thị bên trái của thanh tiêu đề, mặc định thanh Quick Access gồm các nút công cụ Save, Undo, 1.4.1 Thanh Quick Access11 Bên phải của Quick Access chứa nút Customize , giúp bạn chỉ định các nút lệnh hiển thị trên thanh Quick Access, Nhấp vào Show Below the Ribbon : Để hiển thị Thanh Quick Access dưới Ribbon.( Hình 3)1.4.1 Thanh Quick Access12 Muốn thêm, xóa, nút lệnh vào Quick Access : File/option/ Quick Access toobar ( Hình 2)Nhấp Add để thêm Nhấp Remove để xóaNhấp OK để lưu1.4.1 Thanh Quick Access13 Là một cửa sổ được chia thành 3 khung:1. Khung bên trái gồm các lệnh trong tab File2. Khung giữa chứa các loại tập tin cơ sở dữ liệu mà bạn có thể tạo mới.3. Khung bên phải: để nhập tên và chọn vị trí lưu tập tin mới tạo và thực thi lệnh tạo mới cơ sơ dữ liệu..1231.4.2 Vùng làm việc:14 Dưới thanh tiêu đề, Thanh dài hiển thị các nút lệnh Home, Create... được gọi là Ribbon Ribbon được chia thành từng nhóm khác nhau Mỗi nhóm hiển thị tiêu đề con bên dưới mỗi nhómĐể thiết lập thuộc tính mỗi nhóm nhấp vào Thu nhỏ kích thước của Ribbon bằngcách click nút Minimize The Ribbon 1.4.3 Thanh Ribbon:15 Cửa sổ Properties giúp bạn có thể hiệu chỉnh thuộc tính của đối tượng, tùy theo đối tượng đang được chọn mà cửa sổ thuộc tính sẽ chứa những thuộc tính tương ứng của đối tượng đó.Cửa sổ Properties được chia thành năm nhóm: Format: Gồm các thuộc tính định dạng đối tượngData: Gồm các thuộc tính truy suất dữ liệu của đối tượng.Event: Gồm các sự kiện (event) của đối tượng.Other: Gồm các thuộc tính giúp bạn tạo hệ thống menu, toolbars,All: Gồm tất cả các thuộc tính trong bốn nhóm trên.1.4.4 Cửa sổ Properties:16 Navigation Pane là khung chứa nội dung chính của cơ sở dữ liệu.Từ khung Navigation Pane, bạn có thể mở bất kỳ Table, Query, Form, Report, Macro, hoặc Module trong cơ sở dữ liệu bằng cách double click vào tên của đối tượng.1Ẩn hiện khung cửa sổ Nagvigation Pane2Ẩn hiện đối tượng3Hiển thị đối tượng4Danh sách các đối tượngThanh Navigation Pane khi bị ẩn:1.4.5 Thanh Navigation Pane171.5 Các đối tượng chính trong Access 2010Table (Bảng)Module(Lập trình)ACCESS(Cơ sở dữ liệu)Query(Truy vấn)Form(Biểu mẫu)Macro(Tập lệnh)Report(Báo cáo)18 Table: Là đối tượng dùng để lưu dữ liệu. Một bảng bao gồm cột và hàng Cột hay còn gọi là trường (Field)Hàng hay còn gọi là bản ghi (Record)VD: Quan sát bảng Khách Hàng dưới đây:Bảng có 5 trường: Mã KH, Tên công ty, Địa Chỉ, Thành phố, SĐT.Table QueryFormMacroModuleReport1.5.1 Table (Bảng)19Query: là công cụ được sử dụng để trích rút dữ liệu theo những điều kiện được xác định, tập dữ liệu trích rút cũng có dạng bảng biểu.VD: Quan sát truy vấn dưới đây:Truy vấn trên trích rút ra thông tin các sản phẩm theo Mã KH.Table QueryFormMacroModuleReport1.5.2 Query (Truy vấn)20 Form: Là đối tượng thiết kế để nhập hoặc hiển thị dữ liệu giúp xây dựng các thành phần giao tiếp giữa người sử dụng với chương trình.VD: Quan sát Form dưới đây:Table QueryFormMacroModuleReport1.5.3 Form ( Biểu mẫu)21 Report: Là công cụ được sử dụng để tạo báo cáo dữ liệu được lấy từ các bảng (Table) hoặc từ truy vấn (Queries).VD: Quan sát Report dưới đây:Table QueryFormMacroModuleReport1.5.4 Report ( Báo cáo)22 Marco: Là đối tượng định nghĩa một hoặc nhiều hành động (thao tác) mà Access sẽ thực hiện một lần khi chạy.VD: Quan sát Macro dưới đây:Table QueryFormMacroModuleReport1.5.5 Macro ( Tập lệnh)23 Module: Là ngôn ngữ lập trình hoạt động theo các sự kiện, trên nguyên tắc của lập trình cấu trúc, nhằm xây dựng các ứng dụng một cách linh hoạt trên nền các đối tượng của Access.VD: Quan sát Module dưới đây:Table QueryFormMacroModuleReport1.5.6 Lập trình Module 241.6 Cách tạo cơ sở dữ liệu trong Access 2010 Thực hiện:Menu File -> New - > Blank Database -> Create1.6.1 Tạo một cơ sở dữ liệu rỗng (Blank Database)File name: nhập tên cho Cơ Sở Dữ LiệuĐuôi mở rộng của Access 2010 là .accdbNếu không chỉ định đường dẫn thì CSDL được lưu mặc định vào thư mục DocumentĐể chỉ định thư mục lưu ta chọn Brows và nhấp vào Create để tạo CSDL25 Thực hiện:Tại cửa sổ khởi động/ New/Sample Template/CSDL có sẵn/Create 1.6.2 Tạo một cơ sở dữ liệu theo mẫu (Template)Trong khung File name nhập tên CSDL.Click vào nút Brows để chỉ định vị trí lưu tệp tin Click vào Create để tạo CSDL.261.7 Quản lý Cơ Sở Dữ Liệu Access 2010 Recent: hiển thị danh sách các tập tin cơ sở dữ liệu được mở gần nhất. Số tập tin hiển thị trong danh sách này mặc định là 9 Có thể thay đổi bằng các cách sau:1.7.1 RecentTại cửa sổ làm việc của Acces, chọn tab File.Chọn Options/Client SettingsTrong mục Display, thay đổi giá trị của thuộc tính “Show This Number of Recent Documents”Nhập số bản ghi muốn hiển thị27 Để mở một cơ sở dữ liệu đã có ta thực hiện một trong các cách sau:Cách 1: Tại cửa sổ khởi động chọn File/Open.../chọn tệp tin cở sở cần mở/OpenCách 2: nhấp double click vào tệp CSDL cần mở1.7.2 Mở một cơ sở dữ liệu (Open)Open: mở CSDL mặc định bình thường.Open Read Only: mở CSDL ở chế độ chỉ đọc, không chỉnh sửa.Open Exclusive: mở chế độ bảo mật.Open Exclusive Read Only: chế độ chỉ đọc và bảo mật.28 Để đóng một cơ sở dữ liệu đang chạy ta thực hiện cách sau:Tại cửa sổ khởi động , File -> Close DatabaseĐể đóng chương trình Access ta thực hiện cách sau:Tại cửa sổ khởi động, File -> Exit (Alt+F4) hoặc ấn nút (X)1.7.3 Thoát khỏi cơ sở dữ liệu (Exit)29 Khi tạo thêm đối tượng trong cơ sở dữ liệu thì dung lượng của tập tin cơ sở dữ liệu sẽ tăng lên, khi xóa một đối tượng thì vùng nhớ của nó sẽ rỗng, nhưng không sử dụng được.1.7.4 Thu gọn và chỉnh sửa CSDL (Compact & Repair)Chức năng Compact & Repair Database giúp thu hồi lại phần bộ nhớ bị rỗng, làm cho tập tin cơ sở dữ liệu gọn lại.Cách thực hiện:- Mở cơ sở dữ liệu cần thu gọn và chỉnh sửa- Chọn Menu File- Click nút Compact & Repair Database30 Có thể xuất dữ liệu sang cơ sở dữ liệu Access khác, hoặc Excel, Word, Pdf1.7.5 Xuất dữ liệu từ Access sang ứng dụng khác (Export)Cách thực hiện:Chọn đối tượng muốn xuất sang ứng dụng khác.Chọn tab External Data.Trong nhóm công cụ Export, chọn loại ứng dụng mà bạn muốn xuất dữ liệu: Excel, Text file, XML file, Word, AccessClick nút Browse chỉ định vị trí xuất dữ liệu.Click OK hoàn tất việc export dữ liệu.31 Có thể chép dữ liệu từ ứng dụng khác như Excel, ODBC Database, Access, vào cơ sở dữ liệu hiện hành.1.7.6 Nhập dữ liệu từ ứng dụng khác vào Access (Import)Cách thực hiện:Chọn tab External DataTrong nhóm lệnh Import & Link, chọn ứng dụng mà bạn muốn chép dữ liệu.Lần lượt làm theo các bước hướng dẫn của Access:32 1.7.6 Nhập dữ liệu từ ứng dụng khác vào Access (Import)Trong cửa sổ làm việc của Access, chọn tab External Data, click nút Excel trong nhóm lệnh Import & LinkChọn tập tin Excel cần chép (Click nút Browse để tìm tập tin Excel)-> Open-> OK, sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn của Access: + Chọn sheet chứa dữ liệu cần chép -> Next.+ Chọn dòng làm tiêu đề cho bảng -> Next.+ Chỉ định thuộc tính cho các field -> Next. + Chọn cách tạo khóa cho bảng:Let Access add primary key: Access tự tạo khóa.Chose my own primary key: Bạn chỉ định khóa.No primary key: Không tạo khóa+ Nhập tên cho bảng -> Finish + Access hiển thị thông báo cho biết hoàn tất quá trình import một file Excel thành một bảng trong Accessa. Nhập dữ liệu từ Excel vào Access (Import)33 Có thể chép dữ liệu từ ứng dụng khác như Excel, ODBC Database, Access, vào cơ sở dữ liệu hiện hành.1.7.6 Nhập dữ liệu từ ứng dụng khác vào Access (Import)Trong cửa sổ làm việc của Access, chọn tab External Data, click nút Access trong nhóm lệnh Import & LinkChọn tập tin Access chứa dữ liệu cần chép (Click nút Browse để tìm tập tin Access)- >Open.Chọn tùy chọn “Import table, query, form, report, macro and modules into the current database”để chỉ định vị trí lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hiện hành->OKTrong cửa sổ Import object, chọn đối tượng cần chép. Có thể chọn nhiều đồng thời đối tượng hoặc chọn tất cả bằng cách click nút Select All->OK.b. Nhập dữ liệu từ Access vào CSDL hiện hành:34 Cách thực hiện:+ Mở cơ sở dữ liệu ở chế độ Exclusive bằng cách: File-Open- Open Exclusive.+ Chọn tab File, Chọn lệnh Info Click nút set Database Password1.7.7 Bảo Mật trong Access 2010 (Password)+ Nhập Password 2 lần , OKa. Tạo mật khẩu bảo mật CSDL:35 Cách thực hiện:+ Mở cơ sở dữ liệu ở chế độ Exclusive bằng cách: File-Open- Open Exclusive.+ Chọn tab File, chọn lệnh Info-Click nút UnSet DatabasePassword..1.7.7 Bảo Mật trong Access 2010 (Password)+ Nhập Password để gỡ bỏ , OKb. Gỡ bỏ mật khẩu trong CSDL:361.8 Giao diện người dùng trong Access 2010 Click tab Create trên thanh Ribbon.Trong nhóm công cụ của từng đối tượng,chọn cách tạo tương ứng1.8.1 Tạo mới một đối tượng:1.8.2 Thiết kế lại một đối tượng:Nếu đối tượng đang đóng: + Click phải trên đối tượng cần thiết kế lại. + Chọn Design view.Nếu đối tượng đang mở + Click nút Design View1.8.3 Xem nội dung trình bày của một đối tượng:Nếu đối tượng đang mở ở chế độ Design View + Click nút View.Nếu đối tượng đang đóng: + Click phải trên tên đối tượng cần xem. + Chọn Open.37 Click phải chuột trên đối tượng cần xóa,Chọn mục delete trên Menu Popup.Hoặc chọn rồi nhấn phím Delete. Hoặc nút trên thanh công cụ.1.8.4 Xóa một đối tượng1.8.5 Đổi tên đối tượng:Click phải chuột trên đối tượng, chọn rename,Hoặc nhấn F2Nhập tên mới.1.8.6 Sao chép một đối tượng:Click phải chuột lên thành viên cần chépChọn mục copy để chép đối tượng vào Clipboard.Click nút Paste trên thanh Menu để chép vào cửa sổ database.Nhập tên cho đối tượng sao chép.Đối với kiểu đối tượng Table, ta có thể lựa chọn 1 trong 3 kiểu sao chép + Structure only: Sao chép cấu trúc + Structure and data: Sao chép cấu trúc và dữ liệu38 Chức năng Link trong Acces để duy trì mối liên kết với dữ liệu nguồn. Nếu dữ liệu nguồn thay đổi thì dữ liệu trong bảng liên kết sẽ thay đổi theo và ngược lại.Cách thực hiện: Tương tự như chức năng Import, nhưng trong cửa sổ Get External Data, ta chọn tùy chọn “Link to data source by creating a link table”- Chọn bảng muốn link- OK1.8.7 Chức năng Link1.8.8 Chọn giao diện người dùng trong Access 2010:Access 2010, bạn có sự lựa chọn của việc sử dụng các giao diện truyền thống hoặc loại giao diện mới có dạng các tab.39 Tabbed Documents là giao diện lý tưởng cho người dùng làm việc với nhiều hơn một đối tượng tại một thời điểm. Trong giao diện này form và report không thể nằm trên đầu trang của một khác và người dùng có thể xem tất cả các điều khiển trên một đối tượng giao diện người dùng mà không cần phải di chuyển một đối tượng trong đường đi.1.8.9 Tabbed Documents40 Overlapping Windows có lợi thế hơn. Do sự đa dạng của việc thiết lập thuộc tính BorderStyle và khả năng loại bỏ các nút Min, Max, và Close.Với giao diện Overlapping Windows, bạn có thể dễ dàng buộc người dùng tương tác với một form tại một thời điểm.1.8.10 Overlapping Windows41 Chuyển sang dạng Overlapping Windows ta thực hiện như sau:1.8.11 Chuyển từ giao diện Tabbed Documents sang Overlapping WindowsTrong cửa sổ làm việc của Access, chọn tab File- chọn lệnh Options.Trong cửa sổ Access options, chọn Current Database.Trong mục Document- Window Options - Chọn Overlapping Windows-OKThoát khỏi Access và khởi động lại. 42

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxaccess_1_7357_2051130.pptx
Tài liệu liên quan