Bài giảng Yếu tố con người - Bài 1: Psychology of Everyday Actions

Thông tin phản hồi: - Là việc gửi thông tin trở lại cho người dùng về những gì đã thực sự xảy ra như là kết quả của hành động của mình hoặc về trạng thái của hệ thống - Thông tin phản hồi có thể được hình thành trực quan hoặc có thể nghe được

pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Yếu tố con người - Bài 1: Psychology of Everyday Actions, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfyeutoconnguoi_ths_nguyenkimduc_bai1_2824.pdf
  • pdfyeutoconnguoi_ths_nguyenkimduc_bai_0_4949.pdf