Giáo án tích hợp modun 5: Nuôi lợn thịt

THỤC HÀNH :HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Ghi chép được số liệu thu, chi trong quá trình nuôi Tính được hiệu quả kinh tế, giá thành sản phẩm và tỷ lệ chi phí trong giá thành sản phẩm ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: THỰC HÀNH TẠI LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian.

doc42 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2060 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tích hợp modun 5: Nuôi lợn thịt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 85 Thời gian thực hiện: 3,5 tiết ( 160p ) Tên bài học trước: : kiểm tra kết thúc modul 4 Thực hiện ngày 28 tháng 5 năm. 2015 BÀI 1 : XÁC ĐỊNH GIỐNG LỢN NUÔI THỊT MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Mô tả được nguồn gốc, đặc điểm và khả năng sản xuất của một số giống lợn nuôi thịt - Chọn được lợn nuôi thịt đảm bảo các tiêu chuẩn ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHÚC DẠY HỌC: LÝ THUYẾT I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian......... Sĩ số :................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Trong chăn nuôi lợn, thức ăn là cơ sở, giống là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả kinh tế. Đo đó, chọn được con giống chuẩn có khả năng sinh trưởng phát triển tốt (nuôi mau lớn) nhưng cũng phải phù hợp với trình độ kỹ thuật và đầu tư là mối quan tâm hàng đầu của người chăn nuôi. thuyết giảng dẫn nhập vào bài lắng nghe 10P 2 Giảng bài mới Nội dung Một số giống lợn nuôi thịt 1.1-Lợn lai 1/2 máu ngoại đó là lợn F1 1.2-Lợn lai 3/4 máu ngoại đó là lợn 1.3-Giống lợn ngoại : Kỹ thuật chọn lợn nuôi thịt Thuyết giảng về lợn ngoại lai F1 có ½ máu ngoại , trình chiếu hình ảnh - Trình bày về lợn lai 3/4/ máu ngoại , các đặc iểm điển hình của lợn - Trình bày giống lợn ngoại - Đấy VD: các giống lợn ngoại được nuôi phổ biến ở Việt Nam - Phân tích các chỉ số , năn g suất cuả chúng - Trình bày kỹ thuật nuôi lợn thịt - Phân tích quá trình mua giống , chọn giống, thời điểm chọn giống * Lưu ý về công tác phòng bệnh cho lợn giống Thuyếtg iảng về lợn Giống lợn ngoại Quan sát lắng nghe Quan sát lắng nghe 35P 35P 35P 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài -Một số giống lợn nuôi thịt phổ biến cho năng suất -Kỹ thuật chọn giống lợn nuôi thịt. Thuyết giảng lắng nghe 10P 4 Hướng dẫn tự học Học bài và làm bài trong sách giáo khoa 5P Nguồn tài liệu tham khảo Tham khảo sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 25 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 86 Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600p) Bài học trước:Xác định giống lợn nuôi thịt Thực hiện từ ngày 28 /5/2015 đ ngày 29/5/2015 TÊN BÀI: THỤC HÀNH XÁC ĐỊNH GIỐNG LỢN NUÔI THỊT MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . nhận dạng được một số giống lợn địa phương, lợn ngoai qua hình ảnh hiểu được khả năng kinh tế của chúng ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC .Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC Thuc hành tại lớp và mốt số hộ chăn nuôi I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..... Sĩ số :................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hôm nay tôi cùng bà con th hành quan sát các giống lợn nội và ngoại trong chăn nuôi lợn thuyết trình lắng nghe 10P 2 Hướng dẫn ban đầu Lớp chia thành 5 nhóm, và quan sát các giống lợn được trình chiếu dựa và các đặc điểm đã học anh chị phân biệt giống lợn theo những hình ảnh được trình chiếu và cho biết các đặc điểm của giống, khả năng kinh tế của các giống lợn trên hướng dẫn bà con phân nhóm tổ và hướng dẫn công việc ban đầu lắng nghe và làm theo sợ hớng dẫn của giáo viên 20P 3 Hướng dẫn thường xuyên 1.1-Lợn lai 1/2 máu ngoại đó là lợn F1 (bố ngoại x mẹ địa phương) như: F1 (Đại Bạch x Móng Cái) F1 (Landrace x Móng Cái) Lợn lai F1 (Y x MC) 1.2-Lợn lai 3/4 máu ngoại đó là lợn F2 (bố ngoại x mẹ F1) như: F1 (Đại Bạch x Móng Cái) hay F1 (Landrace x Móng Cái 1.3-Giống lợn ngoại Lợn Yorkshire Lợn Landrace Lợn Duroc Trình chiếu các hình ảnh giống lợn nội , ngooaij, lai Đặt câu hỏi cho các học viên về nguồn gốc, giống, khả năng kinh tế, sức chống chịu bệnh tật...vv Quan sát theo dõi , phân biệt giống dựa vào các đặc điểm của giống đã được học Tham khảo sách giáo khoa và trả lời 240P 240P 60P 4 Huớng dẫn kết thúc Học viên về nhà tìm hiểu sách giáo khoa và làm bài tập về nhà Hướng dẫn học viên làm bài tập về nhà Láng nghe, ghi chép 15P 5 Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo sách giáo khoa 15P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 25 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 87 Thời gian thực hiện: 3 tiết ( 135p ) Tên bài học trước : Thực hành xác định giống lợn nuôi thịt Thực hiện ngày 29/5/2015 đến ngày 30/5/2015 BÀI 2 : CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI LỢN THIT MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Chọn vị trí xây chuồng phù hợp - Thiết kế, chuồng nuôi đúng các yêu cầu kỹ thuật, mức đầu tư hợp lý. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC DẠY HỌC: LÝ THUYẾT I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian................. Sĩ số :................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Trong chăn nuôi chuồng trại rất quan trọng, nó chính là nơi con lợn sẽ sống và việc xây dựng chuồng trại đúng kỹ thuật quyết định một phần lớn thành công của người chn nuôi dẫn nhập lắng nghe 10P 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Xác định vị trí xây chuồng trại -Chuồng lợn phải được xây ở chổ đất cao ráo, dễ thoát nước, dễ làm vệ sinh. -Xa đường giao thông, xa khu dân cư, khu vực chợ và nơi có nhiều người qua -Có nơi xử lý phân, chất thải chăn nuôi. -Không nên làm chuồng chung với các gia súc gia cầm khác để tránh lây truyền bệnh. Hướng chuồng -Chuồng phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông -Trục chuồng theo hướng Đông Bắc-Tây Nam là -Có ánh nắng buổi sáng chiếu vào Diện tích chuồng -Phải phù hợp với số lượng lợn nuôi Nền chuồng -Cao hơn mặt đất xung quanh 30-35 cm, để tránh ẩm ướt và ngập úng. -Nền chuồng đầm nén kỹ, láng bằng xi măng dày 10cm đảm bảo độ nhám tránh trơn trợt. -Đảm bảo không đọng nước nên có độ dốc 2-3% về hướng hố nước chảy. Máng ăn Máng ăn có chiều cao thích hợp từ 13- 20cm; đáy máng rộng 20- 30cm; độ dài máng 30 cm/1 đầu lợn. dễ cọ rửa vệ sinh Máng uống Được cung cấp ở máng uống hoặc vòi nước uống tự động. Chuẩn bị dụng cụ Mùa đông có thể sử dụng rèm che để tránh mưa, gió bằng phên, bạt. Các dụng cụ quét dọn, vệ sinh và sát trùng tẩy uế chuồng nuôi như: chổi, xẻng, bình phun, ... Các dụng cụ này cần vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng và tốt nhất dùng riêng cho mỗi ô chuồng Trình bày cách xác định vị trí chuồng nuôi, những yêu cầu cơ bản của chuồng Trình bày các thietb ke chuong trai trong chan nuoi, các yu cầu cơ bản trong thiết kế chuồng nuôi, các yêu cầu chuồng trại ...vv thuyết giảng dụng cụ chăn nuôi và cách sử dụng an toàn hiệu quả Dụng cụ chăn nuôi Quan sát lắng nghe, ghi chép, tiêp thu Quan sát ,lắng nghe Quan sát lắng nghe tiếp thu 35P 25P 20P 20P 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài Xác định vị trí xây chuồng trại Thiết kế chuồng lợn thịt Chuẩn bị dụng cụ thuyết giảng , phân tích và trao đổi với học viên bằng các câu hỏi lắng nghe, trả lời câu hỏi của giáo viên và hỏi đáp những thắc mắc có liên quan đến bài học 10P 4 Hướng dẫn tự học Học bài và làm bài trong sách giáo khoa 5P Nguồn tài liệu tham khảo Sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 26 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ:88 Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600 p ) Tên bài học trước :Chuồng trại trong chăn nuôi lợn thịt Thực hiện ngày 30/5/2015 đến ngày 1/6/2015 THỰC HÀNH BÀI 2 CHUỒNG TRẠI TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Chọn vị trí xây chuồng phù hợp - Thiết kế, chuồng nuôi đúng các yêu cầu kỹ thuật, mức đầu tư hợp lý ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC DẠY HỌC: LÝ THUYÊT I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian............. Sĩ số :................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hôm nay tôi cùng bà con tìm hiểu cách làm chuồng nuôi đúng kỹ thuật Thuyết giảng lắng nghe 20P 2 Hướng dẫn ban đầu Câu hỏi và bài tập thực hành Bài tập 1. Các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế chuồng nuôi lợn thịt Nguồn lực: hình ảnh, bảng trắc nghiệm. Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). Thời gian hoàn thành: 20 phút/ nhóm. Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên nhận diện hình ảnh chuồng lợn và điền vào bảng trắc nghiệm. - Kết quả sản phẩm cần đạt được: xác định đúng các yêu cầu kỹ thuật về thiết kế chuồng nuôi lợn thịt Bài tập 2: Phân tích ưu nhược điểm một số chuồng lợn nuôi thịt ở nông hộ - Nguồn lực: 2-3 hộ chăn nuôi lợn thịt, bảng phân tích. - Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). - Thời gian hoàn thành: 2 giờ/ nhóm. - Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên hoàn thành bảng phân tích ưu nhược điểm từng chuồng nuôi ở mỗi hộ; đề nghị biện pháp khắc phục nhược điểm. -Kết quả sản phẩm cần đạt được: Phân tích đầy đủ các ưu nhược điểm từng chuồng lợn và kèm theo biện pháp khắc phục nhược điểm. Ghi nhớ: - Chọn vị trí xây chuồng - Các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế chuồng nuôi Hướng dẫn hoccj viên phân nhóm tổ, làm bài tập thực hành dựa vào nguồn lực sách giáo khoa liên hệ thực tiễn đến thăm quan một số cơ sở chăn nuôi, phân tích ưu nhược điểm của các chuồng nuôi lắng nghe, quan sát, làm bài dưới sự hướng dẫn của giáo viên, trao đổi những vướng mắc khi làm bài dựa vào thực tiễn viết báo cáo thực hành 240P 3 Hướng dẫn thường xuyên Anh chị xác đinh hướng chuồng của gia đình mình là hướng nào? Đã hợp lý chưa? Cách xử lý chất thải hợp vệ sinh môi trường chưa? C thay đổi như thế nào sau khi anh chị hiểu rõ kỹ thuật làm chuồng nuôi lợn thịt, anh chị hãy áp dụng vào th ti chăn nuôi hộ gia đình thuyết giàng lắng nghe 240P 4 Huớng dẫn kết thúc Anh chị học bài và làm bài tập sách giáo khoa thuyết giảng lắng nghe, ghi chép 30P 5 Hướng dẫn tự rèn luyện Tham khảo sách giáo khoa 15P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 27 thang 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ:89 Thời gian thực hiện: 4 tiết ( 180p ) Tên bài học trước: Thực hành xác định chuồng trại trong chăn nuôi lợn thịt Thực hiện ngày1/6/2015 đến ngày 2/6/2015 BÀI 3: XÁC ĐỊNH THỨC ĂN CHO LƠN THỊT MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Phân nhóm được các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn. - Chọn được nguyên liệu thức ăn phù hợp, đảm bảo chất lượng và phối trộn thức ăn cho đều - Xác định được tiêu chuẩn thức ăn lợn thịt phù hợp với từng giai đoạn nuôi. - Tính giá thành 1kg thức ăn hỗn hợp đã phối trộn. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC DẠY HỌC : LÝ THUYẾT I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian...... Sĩ số :................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Trong chăn nuôi lợn nông hộ, anh chị dùng những thức ăn gì cho lợn? hiệu quả kinh tế ra sao? Phát vấn dẫn nhập vào bài trả lời lắng nghe 10P 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn Thức ăn giàu năng lượng Bao gồm các loại hạt ngũ cốc, các loại củ và sản phẩm phụ của chúng: ngô, tấm, cám gạo, sắn, khoai lang, khoai tây, ... Vai trò của nhóm này để duy trì hoạt động sống của lợn góp phần tạo nên sản phẩm thịt lợn. Nếu thiếu năng lượng lợn thịt lớn chậm, hấp thu đạm kém, tích lũy nạc kém. Thức ăn giàu đạm Bao gồm thức ăn có nguồn gốc thực vật, động vật: đậu tương, lạc, khô dầu, bột cá, bột tôm, ... có vai trò tổng hợp thành đạm của cơ thể. Nếu thiếu đạm khẩu phần mất cân đối các dưỡng chất, lợn thịt lớn chậm, tích lũy nạc kém. Thức ăn giàu khoáng Bao gồm premix khoáng, vỏ cua, vỏ ốc, vỏ trứng, bột xương, bột đá vôi, ... có vai trò cung cấp khoáng cho cơ thể lợn. Thiếu khoáng lợn con lớn chậm, dễ bị còi xương. Thức ăn giàu vitamin Bao gồm premix khoáng- vitamin, các loại rau, củ, quả, cỏ, lá cây, ... cung cấp vitamin cho cơ thể lợn, cần cho quá trình trao đổi chất, quá trình sinh trưởng của lợn. Thiếu vitamin lợn dễ mắc bệnh, dễ bị còi cọc. Lập khẩu phần thức ăn cho lợn thịt Chọn nguyên liệu thức ăn -Khi mua thức ăn ở những đại lý, cơ sở có uy tín, xem đúng loại và còn thời hạn sử dụng. Nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng: không bị ẩm mốc, sâu mọt, vón cục, hay có mùi lạ. -Nguyên liệu cần được sơ chế trước để lợn dễ tiêu hóa: đậu tương phải rang chín, ngô cần nghiền nhỏ trước khi phối trộn Cách trộn thức ăn -Dàn đều các loại nguyên liệu trên nền nhà khô hoặc gạch lát sạch theo thứ tự: loại nhiều đổ trước, loại ít đổ sau. -Với nguyên liệu ít như khoáng và vitamin hoặc thuốc phải trộn trước với ít ngô hay tấm rồi mới trộn với các nguyên liệu khác để đảm bảo phân bố đều. -Dùng xẻng hoặc tay trộn thật đều cho đến khi hỗn hợp có màu sắc đồng nhất rồi cho vào dụng cụ bảo quản. Tiêu chuẩn thức ăn cho lợn thịt -Thức ăn đã phối trộn nên sử dụng hết trong vòng 7 ngày, bảo quản nơi khô, mát, cách nền và xa tường. -Không nên thay đổi loại thức ăn một cách đột ngột mà thay đồi dần trong vài ngày bằng cách giảm dần loại thức ăn cũ và tăng dần loại thức ăn mới. Việc thay đổi thức ăn đột ngột có thể làm lợn kém ăn, giảm sức đề kháng, dễ nhiễm bệnh Tính giá thành 1kg thức ăn phối trộn Phân tích thức ăn giàu năng lượng, lấy ví dụ thực tiễn Phân tích vai trò của thức ăn giàu năng luong Phân tích thức ăn giàu đạm, lấy ví dụ thực tiễn Phân tích vai trò của thức ăn giàu đạm Phân tích thức ăn giàu giàu khoáng lấy ví dụ thực tiễn Phân tích vai trò của thức ăn giàu khoáng Phân tích thức ăn giàu vitamin lấy ví dụ thực tiễn Phân tích vai trò của thức ăn giàu vitamin hướng dẫn bà con lập khẩu phần ăn một cách khoa học cách chọn các nguyên liệu làm tức ăn cho lợn sạch sẽ và khoa học Hướng dẫn bà con cách phối trộn khẩu phần ăn Hướng dẫn bà con cách đặt tiêu chuẩn thức ăn cho lợn thịt , hạn sử dụng của thức ăn sau khi phối trộn Hướng dẫn bà con cách thay đổi thơcs ăn cho lợn mà không ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng hướng dẫn bà con cách tính giá thành 1 kg thức ăn phối trộn Quan sát lắng nghe Quan sát lắng nghe, ghi chép Quan sát lắng nghe ghi chep Quan sát lắng nghe, ghi chep Quan sát lắng nghe ghi chep Quan sát, lắng nghe, ghi chep Quan sát lắng nghe, ghi chép Quan sát lắng nghe, ghi chép Quan sát lắng nghe, ghi chep Quan sát lắng nghe ghi chep Quan sát lắng nghe ghi chép 40P 40P 30P 5P 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài Các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn Tiêu chuẩn thức ăn cho lợn thịt Lập khẩu phần thức ăn cho lợn thịt Tính giá thành 1kg thức ăn phối trộn thuyết giảng những ý trọng tâm lắng nghe, ghi chép 10P 4 Hướng dẫn tự học Học và làm bài tập trong sách giáo khoa 5P Nguồn tài liệu tham khảo Sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 28 thang 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 90 Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600p) Bài học trước:bài 3 xác định thức ăn nuôi lợn thịt Thực hiện từ ngày 1/6/2015 đến ngày 2/6/ 2015 THỰC HÀNH BÀI 3 XÁC ĐỊNH THỨC ĂN NUÔI LỢN THỊT MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Phân nhóm được các loại thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn. - Chọn được nguyên liệu thức ăn phù hợp, đảm bảo chất lượng và phối trộn thức ăn cho đều - Xác định được tiêu chuẩn thức ăn lợn thịt phù hợp với từng giai đoạn nuôi. - Tính giá thành 1kg thức ăn hỗn hợp đã phối trộn ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành tại nhà dân I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian.... Sĩ số :................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hôm nay tôi cùng bà con tìm hiểu về thức ăn trong chăn nuôi lợn thịt, phối hợp khẩu phần ăn cho lợn một cách khoa học và ứng dụng trong chăn nuôi dẫn nhập lắng nghe 20P 2 Hướng dẫn ban đầu Thực hành Bài tập 1. Nhận dạng, phân loại và đánh giá nguyên liệu thức ăn nuôi lợn thịt Nguồn lực: mẫu nguyên liệu thức ăn, bảng đánh giá. Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). Thời gian hoàn thành: 30 phút/ nhóm. Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên quan sát và đánh giá các mẫu nguyên liệu thức ăn rồi điền vào bảng đánh giá theo nhóm giàu năng lượng, giàuđạm, giàu khoáng, giàu vitamin. Kết quả sản phẩm cần đạt được: Nhận dạng, phân loại và đánh giá các nguyên liệu thức ăn nuôi lợn đúng yêu cầu kỹ thuật. Bài tập 2: Phối trộn thức ăn cho lợn thịt và tính giá thành 1kg thức ăn phối trộn Nguồn lực: 2-3 công thức hỗn hợp thức ăn dùng cho lợn thịt; cân 2kg, 60 kg; chổi, thau, giá của từng nguyên liệu thức ăn trong công thức. Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). Thời gian hoàn thành: 45 phút/ nhóm. Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên thao tác phối trộn thức ăn (mỗi nhóm 1 công thức hỗn hợp thức ăn). Sau đó tính giá thành 1kg thức ăn phối trộn theo công thức đã giới thiệu cho nhóm. Kết quả sản phẩm cần đạt được: Phối trộn đúng nguyên tắc, hỗn hợp thức ăn sau trộn có màu sắc đồng nhất. Tính đúng giá thành 1kg thức ăn đã phối trộn. hướng dẫn bà con cách nhận dạng các loại thưc ăn hướng dẫn bà con phối trộn thức ăn một cách khoa học và làm mẫu chuẩn 1 lần cho học viên xem Quan sát nhận dạng thức ăn theo cách phân loại Quan sát, ghi chep và làm theo hướng dẫn 240P 3 Hướng dẫn thường xuyên Trong chăn nuôi hộ gia đình anh chị nên mua nguyên liệu theo công thức và phối trộn thức ăn cho l phù hợp theo giai đoạn và tuôi theo các công thức trong sách giáo khoa hướng dẫn bà con cách phối hợp khẩu phần ăn tại hộ gia đình trao đổi kinh nghệm và trả lời mọi thắc mắc của học viên Lắng nghe quan sát và ghi chep trả lời câu hỏi c giáo viên đồng thời đặt câu hỏi cần giải đáp 240P 4 Huớng dẫn kết thúc Anh chị về nhà học bài và lam bài tập trong sách giáo khoa hướng dẫn cách làm bài tập về nhà lắng nghe ghi chep và tiếp thu 30P 5 Hướng dẫn tự rèn luyện Sách giáo khoa 15P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 29 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ:91 Thời gian thực hiện: 2 tiết ( 90p ) Tên bài học trước : thực hành bài 3 xác định thức ăn nui lợn thịt Thực hiện từ ngày 5/6/2015 đến ngày 5/6/2015 BÀI 4 CHĂM SÓC VÀ NUÔI DỠNG LỢN THỊT MỤC TIÊU: - Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Chuẩn bị được chuồng nuôi trước khi nhập lợn - Mô tả được đặc điểm sinh lý của lợn ở các giai đoạn nuôi thịt - Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn thịt ở các giai đoạn đúng kỹ thuật - Theo dõi, đánh giá được sức tăng trưởng của đàn ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian...... Sĩ số :................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Nuôi dưỡng và chăm sóc là 2 vấn đề phát triển sông song với nhau, hôm nay tôi sữ hướng dẫn bà con cách chăm sóc đàn lợn hiệu quả đúng kỹ thật dẫn nhập lắng nghe 5P 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Nội dung: Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhập lợn -Quét dọn, cọ rửa huồng nuôi sạch sẽ -Đốt rác, xử lý các chất thải -Rác vôi bột và dùng nước vôi pha loãng 10% (1kg vôi tôi/ 10 kg nước), quét xung quanh, bên trong, bên ngoài chuồng nuôi -Phun thuốc sát trùng trong chuồng -Rào ngăn không cho vật nuôi khác vào khu vực chăn nuôi -Để trống chuồng ít nhất 2 tuần trước khi nhập lợn về nuôi. -Rửa sạch và phơi khô các dụng cụ dùng cho chăn nuôi: máng ăn, máng uống, dụng cụ quét dọn. Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn sau cai sữa: từ 2 đến 4 tháng tuổi Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn choai: từ 4 đến 6 tháng tuổi Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn vỗ béo: từ 6 tháng tuổi đến xuất chuồng Quản lý lợn thịt -Vận chuyển lợn: -Phân đàn: -Hạn chế lợn đánh nhau: -Tập thói quen cho lợn ỉa đái đúng nơi qui định -Thiến lợn: -Xử lý khi lợn mắc bệnh: cách ly ngay lợn ốm để theo dõi. -Cách ước tính khối lượng lợn: Trình bày những yêu cầu cần thiết trước khi nhập lợn về nuôi Trình bày kỹ thuật nuôi dưỡng lợn con sau cai sữa, các biện pháp phòng bệnh quan trọng Trình bày kỹ thuật nuôi dưỡng lợn choai các biện pháp phòng bệnh quan trọng Trình bày kỹ thuật nuôi dưỡng lợn chăm sóc vỗ béo các biện pháp phòng bệnh quan trọng Trình bày cách quản lý lợn thịt khoa học và thuận lợi trong chăn nuôi 15P 15P 15P 15P 20P 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhập lợn Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn sau cai sữa: từ 2 đến 4 tháng tuổi Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn choai: từ 4 đến 6 tháng tuổi Nuôi dưỡng, chăm sóc lợn vỗ béo: từ 6 tháng tuổi đến xuất chuồng Quản lý lợn thịt củng cố nhấn mạnh những ý trọng tâm Trao đổi kinh nghiệm với học viên và giải đáp thắc mắc của học viên lắng nghe ghi chep đặt câu hỏi với giáo viên và tra lời những câu hỏi của giáo viên 10P 4 Hướng dẫn tự học Tham khảo sách giáo khoa 5P Nguồn tài liệu tham khảo Sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 6 tháng 6 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 92 Thời gian thực hiện: 5 tiết ( 300p ) Bài học trước:bài 4 chăm sóc lợn thịt Thực hiện từ ngày 9/6/2015 đến ngày 9/6/2015 THỤC HÀNH XÁC ĐỊNH GIỐNG LỢN NUÔI THỊT MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Chuẩn bị được chuồng nuôi trước khi nhập lợn - Mô tả được đặc điểm sinh lý của lợn ở các giai đoạn nuôi thịt - Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn thịt ở các giai đoạn đúng kỹ thuật - Theo dõi, đánh giá được sức tăng trưởng của đàn ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC : Thực hành trên lớp và một số hộ chăn nuôi I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian........ Sĩ số :................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hôm nay tôi cùng bà con thơcj hành công tác chăm sóc đàn lợn theo đúng k thuật Thuyết giảng và dẫn nhập lắng nghe 10P 2 Hướng dẫn ban đầu Câu hỏi và bài tập thực hành Câu hỏi. Bài tập 1: Chuẩn bị chuồng nuôi trước khi nhập lợn Nguồn lực: 1-2 hộ chuẩn bị nhập lợn nuôi thịt hoặc video clip tư liệu, bảng phân tích. Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). Thời gian hoàn thành: 30 phút/ nhóm. Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên quan sát chủ nuôi thực hiện việc chuẩn bị chuồng nuôi và điền vào bảng nhận xét đánh giá. Kết quả sản phẩm cần đạt được: phân tích đúng các ưu nhược điểm của quá trình thực hiện chuẩn bị chuồng nuôi của hộ chăn nuôi hoặc đoạn video clip. Bài tập 2. Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn thịt Nguồn lực: 2-3 hộ nông dân nuôi lợn thịt, thước dây, bảng đánh giá. Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). Thời gian hoàn thành: 2 giờ/ nhóm. Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên thăm một số hộ nông dân nuôi lợn thịt, sau đó hoàn thành bảng đánh giá ưu nhược điểm của qui trình. Đo các chiều đo của lợn để ước tính khối lượng. Kết quả sản phẩm cần đạt được: Đánh giá ưu nhược điểm về kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn thịt. Tính đúng khối lượng lợn dựa trên các chiều đo được. Hướng dẫn bà con tham quan một số hộ gia đình chăn nuôi cho học viên thăm một số hộ nông dân nuôi lợn thịt, sau đó hoàn thành bảng đánh giá ưu nhược điểm của qui trình. Đo các chiều đo của lợn để ước tính khối lượng. cho học viên thăm một số hộ nông dân nuôi lợn thịt, sau đó hoàn thành bảng đánh giá ưu nhược điểm của qui trình. Đo các chiều đo của lợn để ước tính khối lượng. Quan sát lắng nghe ghi chep Quan sát ắng nghe ghi chep Quan sát lắng nghe ghi chép 30P 30P 3 Hướng dẫn thường xuyên Anh chị áp dụng việc chuẩn bị chuồng nuôi hợp lý - Chuẩn bị được chuồng nuôi trước khi nhập lợn - Mô tả được đặc điểm sinh lý của lợn ở các giai đoạn nuôi thịt - Nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý lợn thịt ở các giai đoạn đúng kỹ thuật - Theo dõi, đánh giá được sức tăng trưởng của đàn hướng dẫn học viên Quansats lắng nghe ghi chep 180P 4 Huớng dẫn kết thúc Anh chị hãy liện hệ th tiễn thông qua bài và tham khảo sách giáo khoa thuyết giảng Lắng nghe 20P 5 Hướng dẫn tự rèn luyện Sách giáo khoa 10P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 7 tháng 6 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ:93 Thời gian thực hiện: 0.5 tiết ( 25p ) Tên bài học trước: Thực hành bài 4 chăm sóc lợn thịt Thực hiện từ ngày 9/6/2015 đến ngày 09/6/2015 BÀI 5 : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨ CHẤT THỊT MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợn. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC .Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC : I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian...... Sĩ số :................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Thịt lợn thơm ngon hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố , hôm nay tôi cùng b con tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng Đến pham chất thịt dẫn nhập lắng nghe 5P 2 Giảng bài mới Nội dung Giống + Giống ngoai + giống nội + giống lai Sức khỏe và khối lượng ban đầu + khối lượng con sơ sinh, sau sinh, cai sữa Giới tính + con đực không thiến + con đực thiến + con cái Ngoại cảnh +Nhiệt đọ +Ánh sáng +Chuồng nuôi +Môi trường Thời gian và chế độ nuôi + thời gian nuôi ngắn + Thời gian nuôi dài Quản lý chăm sóc Phân tích yếu tố về giống và ảnh hưởng đến phẩm chất thịt Phân tích yếu tố về sức khoae và khối lợng ban đầu và ảnh hưởng đến phẩm chất thịt Phân tích yếu tố về sức khoae và khối lợng ban đầu và ảnh hưởng đến phẩm chất thịt Phân tích yếu tố về ngoai cảnh và ảnh hưởng đến phẩm chất thịt Phân tích yếu tố về thời gian và chế độ nuôi ảnh hưởng đến phẩm chất thịt Phân tích yếu tố về quản lý chăm sóc và ảnh hưởng đến phẩm chất thịt 15p 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài Giống Sức khỏe và khối lượng ban đầu Giới tính Ngoại cảnh Thời gian và chế độ nuôi Quản lý chăm sóc thuyết giảng v nhấn mạnh những ý chính quan trọng lắng nghe và ghi chép 2P 4 Hướng dẫn tự học Học bài và làm bài tập ở nhà, liên hệ thực tiễn đời sống 1P Nguồn tài liệu tham khảo Sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 7 tháng 6 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 94 Thời gian thực hiện: 2 tiết ( 120p ) Tên bài học trước : bài 5 các yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất và năng xuất thịt Thực hiện từ ngày 10/6/2015 đến ngày 10/6/2015 BÀI 6 : HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Ghi chép được số liệu thu, chi trong quá trình nuôi Tính được hiệu quả kinh tế, giá thành sản phẩm và tỷ lệ chi phí trong giá thành sản phẩm ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian.... Sĩ số :................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Hạch toán kinh tế trong chăn nuôi là dựa vào các chi phí sản xuất và giá thành sau khi bán ta biết được lợi nhuan hoạc sự thua lỗ trong chăn nuôi, hôm nay tôi cùng bà con học cách hạch toán kinh tế dẫn nhập thuyết giảng lắng nghe 10P 2 Giảng bài mới Nội dung: Ghi chép số liệu Số liệu phải được ghi chép cập nhật hằng ngày, ghi ngay sau khi mua về. Ghi chép đầy đủ, chính xác, đúng với thực tế không nên ước lượng. Có sổ ghi chép riêng, không nên ghi lên tường, mảnh giấy. Các khoản chi phí đầu vào trong chăn nuôi lợn thịt: -Lợn con giống (bao gồm cả chi phí vận chuyển) -Thức ăn: ngô, sắn, cám gạo, đậu tương, cá, thức ăn công nghiệp, khoáng, vitamin, rau xanh, -Thú y: tiêm phòng, thuốc sát trùng tiêu độc, điều trị bệnh. -Khấu hao chuồng trại, dụng cụ, sửa chữa (nếu có) -Chi phí khác: công lao động, điện, nước, lãy suất tiền vay, Các khoản thu: tiền bán lợn thịt, tiền bán phân, tiền bán lợn còi (nếu có). Mẫu ghi chép các khoản chi trong chăn nuôi lợn thịt Hạch toán kinh tế -Tổng chi phí = Tổng các khoản chi ở bảng ghi chép -Tổng các khoản thu = Khối lượng xuất bán (kg) x giá bán (đồng/kg) + tiền bán phân (nếu có) + tiền bán lợn còi -Tiền lãi = tồng thu – tổng chi Tính giá thành 1kg sản phẩm Giá thành 1kg thịt lợn xuất bán (đồng/kg) = Hướng dẫn bà con cahs ghi chép số liệu Hướng dẫn bà con cách tính giá thành sản phẩm dựa vào ghii chép chi tiết và dựa theo công thức Hướng dẫn bà con hạch toán kinh tế Quan sát lắng nghe ghi chép lắng nghe ghi chep lắng nghe, ghi chép 30P 30P 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài Ghi chép số liệu Hạch toán kinh tế Tính giá thành 1kg sản phẩm hướng dẫn học viên . thuyết guảng và phn tích đúng trọng tâm Quan sát lắng nghe ghi chep 15P 4 Hướng dẫn tự học Học bài và làm bài tập sách giáo khoa 5P Nguồn tài liệu tham khảo Sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 8 tháng 6 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 95 Thời gian thực hiện: 10 tiết ( 600p) Bài học trước:Hạch toán kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt Thực hiện từ 10 /6/2015 đến ngày 10/6/2015 THỤC HÀNH :HẠCH TOÁN KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Sau khi học xong bài này người học có khả năng: - Ghi chép được số liệu thu, chi trong quá trình nuôi Tính được hiệu quả kinh tế, giá thành sản phẩm và tỷ lệ chi phí trong giá thành sản phẩm ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Máy tính, máy chiếu, giáo án, giáo trình, bút sách, tranh ảnh , video HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: THỰC HÀNH TẠI LỚP I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian........ Sĩ số :................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Để bết quá trình chăn nuôi vừa qua anh chị thu nhập như thế nào anh chị cần phải biết cách hạch toán kinh tế đó là cách tính toán thu chi trong chăn nuôi. Thuyết giảng lắng nghe 10P 2 Hướng dẫn ban đầu Đề nghị học viên phân thành 5 nhóm, mỗi nhóm 7 thành viên, làm các bài tập dựa trên bảng thu chi đã cho Bài tập: Hạch toán kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt Nguồn lực: 1-2 bảng ghi thu, chi trong chăn nuôi lợn thịt, bảng phân tích. Cách thức: chia các nhóm nhỏ (5 học viên/ nhóm). Thời gian hoàn thành: 45 phút/ nhóm. Phương pháp đánh giá: Giáo viên cho học viên tính tổng các khoản thu, chi và hạch toán lỗ, lãi. Tính giá thành 1kg sản phẩm thịt lợn xuất bán. - Kết quả sản phẩm cần đạt được: Hạch toán lỗ, lãi và giá thành 1kg thịt lợn xuất bán. Ghi nhớ: -Hạch toán kinh tế -Tính giá thành 1kg sản phẩm Phân nhóm cho học viên hướng dẫn học viên làm bài thực hành, làm mẫu cho học viên hướng dẫn và góp ý cho học viên lắng nghe và quan sát và làm bài thực hành Làm bài thực hành dưới sự hướng dẫn cuar giáo viên 35P 120P 3 Hướng dẫn thường xuyên Anh chị tự đặt vấn đề kinh tế của gia đình, ghi chép thường xuyên việc nhập giống, tiêu tốn thức ăn, tiền vacxin tiêm phòng, thuốc điều trị bệnh, thời gian chăn nuôi, dựa vào bảng ghi chép chi tiết anh ch hãy hạch toán kinh tế sau chăn nuôi của hộ gia đình hướng dẫn học viên cách ghi chép số liệu cho học viên công thuc khi làm hạch toán Lắng nghe, ghi chép 360P 4 Huớng dẫn kết thúc -Hạch toán kinh tế -Tính giá thành 1kg sản phẩm 20P 5 Hướng dẫn tự rèn luyện Học bài và làm bài trong sách giáo khoa 15P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 9 tháng 6 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 96 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Hạch toán kinh tế trong chăn nuôi Thực hiện từ ngày 11/6/2015 đến ngày 11/6/ 2015 KIỂM TRA HẾT MODUN MỤC TIÊU:Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Giấy kiểm tra và đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: KIỂM TRA MODUN 5 I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: .......phút Sĩ số :.............................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 90 phút - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 2 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 2 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi ( Không trao đổi bài) 85 Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 26 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao_an_tich_hop_modun5_nuoi_lon_thit_9834.doc