Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT45

ĐỀ BÀI Câu 1: (3đ)HACCP (Hệ thống kiểm soát và phân tích nguy cơ) là gì ? Trình bày cụ thể lợi ích của việc áp dụng HACCP? Câu 2: (2đ) 2.1. Trình bày khái niệm, vẽ sơ đồ quy trình chế biến nước dùng trong đặc biệt (consomme) 2.1. Nêu thành phần, cách làm hỗn hợp chất khử khi chế biến nước dùng trong đặc biệt. Câu 3:(2đ)3.1.Trình bày khái niệm và mục tiêu của quản trị tác nghiệp. 3.2.Nêu nhiệm vụ của nhân viên bếp trước, trong và sau ca làm việc ? Nêu ưu điểm việc bố trí ca làm việc lệch nhau trong bộ phận bếp có ưu điểm chủ yếu nào ? Câu 4: (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT45, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : KTCBMA –LT 45 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (3đ)HACCP (Hệ thống kiểm soát và phân tích nguy cơ) là gì ? Trình bày cụ thể lợi ích của việc áp dụng HACCP? Câu 2: (2đ) 2.1. Trình bày khái niệm, vẽ sơ đồ quy trình chế biến nước dùng trong đặc biệt (consomme) 2.1. Nêu thành phần, cách làm hỗn hợp chất khử khi chế biến nước dùng trong đặc biệt. Câu 3:(2đ)3.1.Trình bày khái niệm và mục tiêu của quản trị tác nghiệp. 3.2.Nêu nhiệm vụ của nhân viên bếp trước, trong và sau ca làm việc ? Nêu ưu điểm việc bố trí ca làm việc lệch nhau trong bộ phận bếp có ưu điểm chủ yếu nào ? Câu 4: (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_45_0018.doc
  • docda_ktcbma_lt_45_6357.doc
Tài liệu liên quan