Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT26

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê tên nhóm vitamin tan trong chất béo. Nêu vai trò và nguồn gốc của các vitamin E và K ? Câu 2 (2đ):2.1.Trình bày mục đích yêu cầu kỹ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liệu thực phẩm; 2.2. Nêu qui tắc sử dụng dao an toàn trong nhà bếp Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày khái niệm, vai trò của giá thành sản phẩm chế biến 3.2. Bài tập: Nhà hàng Phương Đông có số liệu thống kê tình hình chi phí trong một tháng như sau: - Chi phí thuê mặt bằng: 15.000.000,đ - Chi phí lương bộ máy điều hành: 8.000.000,đ - Chi phí nguyên liệu thực phẩm: 60.000.000,đ - Chi phí nhân viên lao động trực tiếp: 18.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 1.000.000,đ - Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 3.000.000,đ Yêu cầu: a. Hãy phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Với chi phí trên hàng tháng nhà hàng chế biến ra 2.000 suất ăn. Hãy tính chi phí bình quân 1 suất ăn? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 60%. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT 26 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Liệt kê tên nhóm vitamin tan trong chất béo. Nêu vai trò và nguồn gốc của các vitamin E và K ? Câu 2 (2đ):2.1.Trình bày mục đích yêu cầu kỹ thuật cắt thái, tạo hình nguyên liệu thực phẩm; 2.2. Nêu qui tắc sử dụng dao an toàn trong nhà bếp Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày khái niệm, vai trò của giá thành sản phẩm chế biến 3.2. Bài tập: Nhà hàng Phương Đông có số liệu thống kê tình hình chi phí trong một tháng như sau: - Chi phí thuê mặt bằng: 15.000.000,đ - Chi phí lương bộ máy điều hành: 8.000.000,đ - Chi phí nguyên liệu thực phẩm: 60.000.000,đ - Chi phí nhân viên lao động trực tiếp: 18.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 1.000.000,đ - Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 3.000.000,đ Yêu cầu: a. Hãy phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Với chi phí trên hàng tháng nhà hàng chế biến ra 2.000 suất ăn. Hãy tính chi phí bình quân 1 suất ăn? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 60%. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_26_8142.doc
  • docda_ktcbma_lt_26_5669.doc
Tài liệu liên quan