Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT12

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Nêu nguồn gốc và vai trò của các chất protit và lipit đối với cơ thể. Câu 2 (2đ):1.1.Nêu mục đích, yêu cầu và vẽ sơ đồ các bước trong quy trình chung sơ chế nguyên liệu thực vật 1.2.Phương pháp tần và phương pháp hấp giống và khác nhau ở điểm nào. Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày vai trò của giá thành sản phẩmvà đưa ra những biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. 3.2. Bài tập: Tính giá bán các món ăn sau, nếu tỷ lệ lãi gộp đạt 60%. Biết giá vốn của các món ăn: a. Vịt quay: 62.600,đ b. Ghẹ hấp bia: 68.600,đ c. Sò Tứ Xuyên: 45.800,đ Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT12 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Nêu nguồn gốc và vai trò của các chất protit và lipit đối với cơ thể. Câu 2 (2đ):1.1.Nêu mục đích, yêu cầu và vẽ sơ đồ các bước trong quy trình chung sơ chế nguyên liệu thực vật 1.2.Phương pháp tần và phương pháp hấp giống và khác nhau ở điểm nào. Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày vai trò của giá thành sản phẩmvà đưa ra những biện pháp để hạ giá thành sản phẩm. 3.2. Bài tập: Tính giá bán các món ăn sau, nếu tỷ lệ lãi gộp đạt 60%. Biết giá vốn của các món ăn: Vịt quay: 62.600,đ Ghẹ hấp bia: 68.600,đ Sò Tứ Xuyên: 45.800,đ Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_12_268.doc
  • docda_ktcbma_lt_12_2202.doc
Tài liệu liên quan