Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT39

ĐỀ BÀI Câu 1 (2đ): Trình bày những nguyên nhân thường gây ngộ độc thực phẩm ? Câu 2 (2đ):Roux là gì ? Phân loại và cho ví dụ về cách sử dụng roux. Nêu các sai hỏng thường gặp khi chế biến roux. Câu 3 (2đ):3.1. Trình bày khái niệm về chi phí biến đổi, chi phí cố định 3.2. Nhà hàng Ngôi Sao Phương Nam có số liệu thống kê tình hình chi phí trong một tháng như sau: -Chi phí lương bộ máy điều hành: 7.000.000,đ - Chi phí mua thực phẩm: 55.000.000,đ - Chi phí lương nhân viên phục vụ: 15.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 2.000.000,đ - Chi phí đóng gói, vận chuyển thức ăn: 300.000,đ - Chi phí khấu hao tài sản: 10.000.000,đ Yêu cầu: a. Phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Giả sử với chi phí như trên, trong tháng nhà hàng phục vụ được 3.000 sản phẩm. Tính chi phí bình quân đơn vị sản phẩm? c. Với chi phí bình quân một đơn vị sản phẩm như trên, áp dụng công thức tính giá bán, tính giá bán 1 sản phẩmnếu tỷ lệ lãi gộp là 55%? Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề)

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT39, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT39 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1 (2đ): Trình bày những nguyên nhân thường gây ngộ độc thực phẩm ? Câu 2 (2đ):Roux là gì ? Phân loại và cho ví dụ về cách sử dụng roux. Nêu các sai hỏng thường gặp khi chế biến roux. Câu 3 (2đ):3.1. Trình bày khái niệm về chi phí biến đổi, chi phí cố định 3.2. Nhà hàng Ngôi Sao Phương Nam có số liệu thống kê tình hình chi phí trong một tháng như sau: -Chi phí lương bộ máy điều hành: 7.000.000,đ - Chi phí mua thực phẩm: 55.000.000,đ - Chi phí lương nhân viên phục vụ: 15.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 2.000.000,đ - Chi phí đóng gói, vận chuyển thức ăn: 300.000,đ - Chi phí khấu hao tài sản: 10.000.000,đ Yêu cầu: a. Phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Giả sử với chi phí như trên, trong tháng nhà hàng phục vụ được 3.000 sản phẩm. Tính chi phí bình quân đơn vị sản phẩm? c. Với chi phí bình quân một đơn vị sản phẩm như trên, áp dụng công thức tính giá bán, tính giá bán 1 sản phẩmnếu tỷ lệ lãi gộp là 55%? Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_39_2772.doc
  • docda_ktcbma_lt_39_648.doc
Tài liệu liên quan