Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT33

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): 1.1. Theo nguyên tắc ăn uống khoa học các món ăn trong thực đơn đặt trước (set menu) phải sắp xếp theo trật tự như thế nào? 1.2. Xây dựng tiêu chuẩn định lượng, cho 1 suất ăn Âu đối với các loại thực phẩm sau: Thịt gia súc, gia cầm nạc, thịt cón lẫn xương, thịt gia cầm nguyên con, phi lê cá, nghêu, sò, ốc nguyên con. Câu 2 (2đ):Trình bày vai trò của các chất dinh dưỡng không sinh nhiệt đối với cơ thể. Nêu vai trò của chất xơ và nguồn gốc của nó Câu 3 (3đ):3.1. Trình bày khái niệm và mục tiêu của quản trị tác nghiệp. 3.2. Nhà hàng Lan Rừng, có số liệu thống kê chi phí trong một tháng như sau: - Chi phí thuê mặt bằng: 7.000.000,đ - Chi phí mua nguyên liệu thực phẩm: 55.000.000,đ - Chi phí nhân viên: 15.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 3.000.000,đ - Chi phí bao bì, đóng gói: 300.000,đ - Chi phí khấu hao tài sản cố định: 10.000.000,đ Yêu cầu: a. Phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Gỉa sử với chi phí như trên, trong tháng nhà hàng phục vụ được 2.500 suất ăn. Tính chi phí bình quân cho 1 suất ăn ? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 65%.

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT33, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT33 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): 1.1. Theo nguyên tắc ăn uống khoa học các món ăn trong thực đơn đặt trước (set menu) phải sắp xếp theo trật tự như thế nào? 1.2. Xây dựng tiêu chuẩn định lượng, cho 1 suất ăn Âu đối với các loại thực phẩm sau: Thịt gia súc, gia cầm nạc, thịt cón lẫn xương, thịt gia cầm nguyên con, phi lê cá, nghêu, sò, ốc nguyên con. Câu 2 (2đ):Trình bày vai trò của các chất dinh dưỡng không sinh nhiệt đối với cơ thể. Nêu vai trò của chất xơ và nguồn gốc của nó Câu 3 (3đ):3.1. Trình bày khái niệm và mục tiêu của quản trị tác nghiệp. 3.2. Nhà hàng Lan Rừng, có số liệu thống kê chi phí trong một tháng như sau: - Chi phí thuê mặt bằng: 7.000.000,đ - Chi phí mua nguyên liệu thực phẩm: 55.000.000,đ - Chi phí nhân viên: 15.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 3.000.000,đ - Chi phí bao bì, đóng gói: 300.000,đ - Chi phí khấu hao tài sản cố định: 10.000.000,đ Yêu cầu: a. Phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? b. Gỉa sử với chi phí như trên, trong tháng nhà hàng phục vụ được 2.500 suất ăn. Tính chi phí bình quân cho 1 suất ăn ? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 65%. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_33_1138.doc
  • docda_ktcbma_lt_33_6577.doc
Tài liệu liên quan