Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT28

ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Sau khi giết mổ thịt trải qua những giai đoạn biến đổi nào? Nêu những đặc điểm và ứng dụng trong chế biến của thịt sau khi vừa giết mổ. Nên sử dụng thịt gia súc ở giai đoạn biến đổi nào để biến món ăn thông thường? Giải thích và cho biết nguyên nhân. Câu 2 (2đ):Nêu vai trò và nguồn gốc của Ca và P. Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày khái niệm, vai trò của giá thành sản phẩm ? 3.2. Thống kê chi phí trong một tháng của nhà hàng Phong Lan như sau: - Trả lãi khoản vay 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm. - Tiền thuê mặt bằng: 15.000.000,đ - Chi phí quản lý: 12.000.000,đ - Chi phí mua công cụ, dụng cụ: 3.000.000,đ - Chi phí mua thực phẩm: 50.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 1.000.000,đ - Chi phí lao động sản xuất trực tiếp: 8.000.000,đ

doc1 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTCBMA – LT28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009-2012) NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTCBMA – LT 28 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1(2đ): Sau khi giết mổ thịt trải qua những giai đoạn biến đổi nào? Nêu những đặc điểm và ứng dụng trong chế biến của thịt sau khi vừa giết mổ. Nên sử dụng thịt gia súc ở giai đoạn biến đổi nào để biến món ăn thông thường? Giải thích và cho biết nguyên nhân. Câu 2 (2đ):Nêu vai trò và nguồn gốc của Ca và P. Câu 3 (3đ): 3.1. Trình bày khái niệm, vai trò của giá thành sản phẩm ? 3.2. Thống kê chi phí trong một tháng của nhà hàng Phong Lan như sau: - Trả lãi khoản vay 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm. - Tiền thuê mặt bằng: 15.000.000,đ - Chi phí quản lý: 12.000.000,đ - Chi phí mua công cụ, dụng cụ: 3.000.000,đ - Chi phí mua thực phẩm: 50.000.000,đ - Chi phí quảng cáo: 1.000.000,đ - Chi phí lao động sản xuất trực tiếp: 8.000.000,đ Yêu cầu: Hãy phân loại và tính toán các chi phí trên thành chi phí cố định và chi phí biến đổi? Với chi phí trên hàng tháng nhà hàng phục vụ 1.500 suất ăn. Hãy tính chi phí bình quân cho 1 suất ăn? c. Với chi phí như trên, viết công thức xác định giá bán theo cách cộng lãi vào giá thành và áp dụng công thức để tính gía bán cho 1 suất ăn với tỷ lệ lãi gộp là 60%. Câu 4 (3đ): (Phần tự chọn, các trường tự ra đề) .........., ngày tháng năm 2012 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktcbma_lt_28_1861.doc
  • docda_ktcbma_lt_28_8801.doc
Tài liệu liên quan