Đề thi thử THPT quốc gia số 2 môn Vật lý - Năm học 2014-2015

Câu 49. Vệ tinh địa tĩnh Vinasat-I được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008 đặt tại vị trí 132 Đông có độ cao h so với mực nước biển. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370km, khối lượng là 6.1024kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24h, hằng số hấp dẫn G=6,67.10-11N.m2/kg2. Sóng Vùng phủ sóng trên mặt đất nằm trong khoảng kinh độ nào dưới đây: A. Từ kinh độ 85020’ Đ đến kinh độ 85020’T B. Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh đô 79020’T C. Từ kinh độ 81020’ Đ đến kinh độ 81020’T D. Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ. Câu 50: Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 19 m/s của muỗi là 1 m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? A. 1.81 s B. 3.12 s C. 1.49 s D. 3.65 s

doc4 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia số 2 môn Vật lý - Năm học 2014-2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 2. Năm học 2014 - 2015 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ (Gồm 10 câu) Câu 1: Con lắc lò xo dao động điều hòa, lò xo có độ cứng 36N/m, treo vật có khối lượng 100g, cho π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên với tần số: A. 12Hz B. 6Hz C. 9Hz D. 3Hz Câu 2: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T=2s, tại nơi có g=9,81m/s2. Hãy tìm chiều dài dây treo con lắc: A. 0,994m B. 0,2m C. 96,6cm D. 9,81cm Câu 3: Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi? A. cùng pha so với li độ B. lệch pha π /4 so với li độ C. lệch pha π/2 so với li độ D. ngược pha so với li độ Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75s và t2 = 2,5s. Đồng thời tốc độ trung bình trong khoảng giữa hai thời gian này là 16cm/s. Tọa độ chất điểm tại thời điểm t= 0 s là A. 0cm B. -4 cm C. 4cm D. – 3 cm Câu 5: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m, lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương nằm ngang. Khi lực đàn hồi có độ lớn F thì vật có vận tốc v1. Khi lực đàn hồi bằng 0 thì vật có vận tốc v2. Ta có mối liên hệ : A. B. C. D. Câu 6: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một vật dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động của vật được xác định theo công thức: A. B. C. D. Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình x = 2 cos(10t – π/6) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Nếu tại thời điểm vật có vận tốc dương và gia tốc a1 = 1 m/s2 thì ở thời điểm t2 = (t1 + π/20) (s), vật có gia tốc là: A. m/s2 B. m/s2 C. m/s2 D. m/s2 Câu 8. Một con lắc lò xo lí tưởng, khi gắn vật có khối lượng m1 = 4kg thì con lắc dao động với chu kì T1 = 1s. Khi gắn vật khác có khối lượng m2 thì con lắc dao động với chu kì T2 = 0,5s. Giá trị m2 là: A. 2 B. 0.5 kg C. 3 kg D. 1 kg Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ωf. Biết biên độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi tần số góc ωf thì biên độ dao động của vật nhỏ thay đổi và khi ωf = 10rad/s thì biên độ dao động của vật nhỏ đạt cực đại. Khối lượng m của vật nhỏ là : A. 120g. B. 40g. C. 10g. D. 100g. Câu 10: Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc tại nơi có g = 10m/s2. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ dài với vận tốc v = 20 cm/s. Độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua vị trí có li độ 8 cm là A. 0,075m/s2. B. 0,506 m/s2. C. 0,5 m/s2. D. 0,07 m/s2. CHƯƠNG SÓNG CƠ: (6 CÂU) Câu 11: Một sợi dây dài 1,5m, hai đầu cố định có sóng dừng với hai nút sóng (không kể hai đầu) thì bước sóng của sợi dây là: A. 1m B. 2cm C. 0,375 m D. 0,75 m Câu 12: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16cm, dao động điều hòa vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình uA = 2cos(40πt) (cm), uB = 2cos(40πt + π) (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường Ax vuông góc với AB cách A một đoạn ngắn nhất mà phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách AM là: A. 0,515 cm B. 1,03 cm C. 0,821 cm D. 1,27 cm Câu 13. Tại O có một nguồn phát âm đẳng hướng, công suất không đổi. Coi môi trường không hấp thụ âm. Một máy thu âm di chuyển theo một đường thẳng từ A đến B với AB = 16cm. Tại A máy thu âm có cường độ âm là I, sau đó cường độ âm tăng dần đến cực đại 9I tại C rồi lại giảm dần về I tại B. Khoảng cách OC là A. 4 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 6cm Câu 14. Một người quan sát sóng mặt nước lan truyền trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp nhau bằng 2 m và có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình trong 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng: A. 3,33 m/s B. 1,25 m/s C. 2,5 m/s D. 2,67 m/s Câu 15: Sóng trên mặt nước A. và sóng điện từ đều là sóng dọc. B. là sóng ngang, sóng điện từ là sóng dọc. C. và sóng điện từ đều là sóng ngang. D. là sóng dọc, sóng điện từ là sóng ngang. Câu 16: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng sóng dừng là đúng? A. Hiện tượng sóng dừng chính là hiện tượng giao thoa sóng trên một phương xác định. B. Khi xảy ra sóng dừng thì tất cả các phần từ môi trường truyền qua sẽ không dao động. C. Sóng dừng chỉ xảy ra trên dây khi nguồn dao động được nối vào đầu một sợi dây. D. Sóng dùng trên dây chỉ xảy ra trên sợi dây khi hai đầu đầu dây được cố định. CHƯƠNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU: (11 CÂU) Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π (H). Và tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) mắc nối tiếp giữa hai điểm có điện áp u = 200cos(100πt) (V). Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng: A. uL = 200cos(100πt + 3π/4) (V) C. uL = 400cos(100πt + 3π/4) (V) B. uL = 200cos(100πt - 3π/4) (V) D. uL = 400cos(100πt + π/4) (V) Câu 18: Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều u = 208cos(100πt + π/3) (V). Cho biết trên động cơ có ghi 100V-80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung của tụ điện là: A. 12,63μF B. 16,2μF C. 26,3μF D. 27,5Μf Câu 19: Cho dòng điện ba pha có tần số góc ω chạy qua động cơ không đồng bộ ba pha thì roto của động cơ quay với tốc độ góc: ω A. bằng ω B. lớn hơn ω C. nhỏ hơn ω D. lớn hơn hay nhỏ hơn ω còn phụ thuộc vào tải của động cơ Câu 20: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Đặt vào hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều uAB xác định, có chu kì T, lúc đó ZL = r. Hộp X chứa 2 trong ba phần tử R, C, cuộn dây mắc nối tiếp. Biết vào thời điểm t = t1 thì điện áp tức thời uAM cực đại, đến thời điểm t = t1 + T/3 thì điện áp tức thời uMB cực đại. Hộp X chứa: A. cuộn dây không thuần và R B. L nối tiếp C C. R nối tiếp C D. R nối tiếp L Câu 21: Đặt điện áp u = Ucosωt V (Với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Nếu tháo tụ điện thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở còn P/3. Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng có giá trị nhỏ nhất gần nhất: A. 288,6Ω B. 256,9Ω C. 282,8Ω D. 235,8Ω Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết L = CR2/4. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi được. Đoạn mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc ω1 = 100 rad/s và ω2 = 400 rad/s. Hệ số công suất với hai tần số góc trên của đoạn mạch bằng: A. 0,83 B. 0,75 C. 0,9 D. 0,8 Câu 23: Đặt điện áp u = 220cos(100πt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp theo đúng thứ tự có C thay đổi sao cho dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos100πt A, đồng thời khi dùng hai vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu RL và C thì biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu các vôn kế lần lượt là uV1 = U01cos(100πt + π/3) V; uV2 = U02cos(100πt + φ2) V . Tổng số chỉ của hai vôn kế lớn nhất bằng: A. 720 V B. 720 V C. 640 V D. 850 V Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Khi điện áp hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì điện áp hai đầu tụ điện là 30V. Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại của hai đầu cuộn dây là A. U = 60V B. U = 30 V C. U = 60 V D. U = 120 V Câu 25: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có điện áp hiệu dụng U=120V thì thấy I lệch pha so với u một góc π/3. Công suất tỏa nhiệt của mạch điện là A. 36W B. 72W C. 144W D. 288W. Câu 26: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC. Cuộc dây cảm thuần có độ tự cảm L = 0,1/π H, tụ điện C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = U0cos(100πt) (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở thì giác trị C của tụ điện là: A. μF B. μF C. μF D. Μf Câu 27: Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R thay đổi được một điện áp xoay chiều luôn ổn định và có biểu thức u = U0cost (V). Mạch tiêu thụ một công suất P và có hệ số công suất cos. Thay đổi R và giữ nguyên C và L để công suất trong mạch đạt cực đại khi đó: A. P = , cos = 1. B. P = , cos = . C. P = , cos = . D. P = , cos = 1. CHƯƠNG SÓNG ĐIỆN TỪ: (4 CÂU) Câu 28: Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại trong mạch là . Hiệu điện thế cực đại trên tụ là : A. = B. = C. = D. = Câu 29: Một mạch dao động điện từ lý tưởng, tụ có điện dung đang dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại trên tụ là Biết khi hiệu điện thế trên tụ là thì cường độ dòng điện trong mạch Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng A. B. C. D. Câu 30: Một mạch dao động LC được mắc ở lối vào của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L=12,5μH. Máy thu này thu được sóng điện từ có bước sóng 30m. Lấy tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí là c =3.108m/s và π2=10. Điện dung C của tụ điện có giá trị bằng: A. 20pF. B. 100pF. C. 120pF. D. 80pF. Câu 31: Hai mạch dao động lí tưởng LC1 và LC2 có tần số dao động riêng là f1 = 3f và f2 = 4f. Điện tích trên các tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có cường độ bằng nhau và bằng 4,8π.f.Q thì tỉ số giữa độ lớn điện tích trên hai tụ là A. q2/q1 = 12/9. B. q2/q1 = 16/9. C. q2/q1 = 40/27. D. q2/q1 = 44/27. CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG: (6 CÂU) Câu 32: Chọn câu sai. A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. C. Đối với ánh sáng trắng: Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc đỏ thì nhỏ nhất. D. Đối với ánh sáng trắng: Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc tím thì nhỏ nhất. Câu 33: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có A. màu tím và tần số f. B. màu cam và tần số 1,5f. C. màu cam và tần số f. D. màu tím và tần số 1,5f. Câu 34: Người ta thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc với hai khe Young cách nhau 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m, ánh sáng dùng có bước sóng l = 0,5mm. Bề rộng của giao thoa trường là 18mm. Số vân sáng N1, vân tối N2 có được là A.N1 = 11, N2 = 12 B. N1 = 7, N2 = 8 C. N1 = 9, N2 = 10 D. N1 = 13, N2 = 14 Câu 35: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ? A. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó. B. Quang phổ vạch phát xạ là một dải sáng có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. C. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch quang phổ, vị trí các vạch, màu sắc các vạch và độ sáng tỉ đối của các vạch đó . Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng . Trên màn, trong khoảng từ vân sáng trung tâm đến vân sáng có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là A. 21. B. 23. C. 26. D. 27. Câu 37: Trong thí nghiệm Young: a = 0,5mm, D = 2m. Khỏang cách giữa vân tối thứ ba ở bên phải vân trung tâm đến vân sáng bậc năm ở bên trái vân sáng trung tâm là l5 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là: l = 0,55.10-3m m B. l = 0,5 mm C. l = 600 nm D. 0,5 nm CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG: (5 CÂU) Câu 38: Chất khí ở áp suất thấp, khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch sẽ phát xạ A. quang phổ vạch. B. quang phổ đám. C. quang phổ liên tục. D. quang phổ vạch hấp thụ. Câu 39: Cho biết h = 6,62.10-34J.s c = 3.108m/s e =1,6.10-19C. Loại ánh sáng nào trong số các ánh sáng sau đây gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại có giới hạn quang điện lo=0,2mm: A. ánh sáng có tần số f=1015Hz B. ánh sáng có tần số f=1,5.1014Hz C. photon có năng lượng e=10eV D. photon có năng lượng e=0,5.10-19J Câu 40: Catốt của một tế bào quang điện có công thoát là 4,47eV, được chiếu sáng bằng bức có λ = 0,19μm. Để không một electron đến được anốt thì hiệu điện thế giữa anốt và catốt thỏa mãn điều kiện A. UAK ≤ 2,07V. B. UAK ≥ -2,07V. C. UAK = -2,07V. D. UAK ≤ -2,07V. Câu 41: Cho mức năng lượng của nguyên tử hirdo xác định bằng công thức ().Để có thể bức xạ tối thiểu 6 photon thì Nguyên tử H phải hấp thụ photon có mức năng lượng là: A. 12,75 eV B.10,2 eV C. 12,09 eV D. 10,06 eV Câu 42: Điện áp cực đại giữa anốt và catốt của một ống Rơn-ghen là Umax = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectrôn (êlectron) phát ra từ catốt bằng không. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s , điện tích nguyên tố bằng 1,6.10-19C. Tần số lớn nhất của tia Rơnghen do ống này có thể phát ra là A. 6,038.1018 Hz. B. 60,380.1015 Hz. C. 6,038.1015 Hz. D. 60,380.1018 Hz. CHƯƠNG HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ: (6 CÂU) Câu 43: Hạt nhân có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là A. 0,632 MeV. B. 63,215MeV. C. 6,325 MeV. D. 632,153 MeV. Câu 44: Cho biết mα = 4,0015u; u; , . Hãy sắp xếp các hạt nhân , , theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là: A. ,. B. , , C. , . D. ,. Câu 45: Phốt pho phóng xạ b- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày và biến đổi thành lưu huỳnh (S).. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ còn lại là 2,5g. Tính khối lượng ban đầu của nó. A.20g B.10g C.5g D.7,5g Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: T + D He + X +17,6MeV . Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli. A. 52,976.1023 MeV B. 5,2976.1023 MeV C. 2,012.1023 MeV D.2,012.1024 MeV Câu 47: Pônôli là chất phóng xạ (210Po84) phóng ra tia α biến thành 206Pb84, chu kỳ bán rã là 138 ngày. Sau bao lâu thì tỉ số số hạt giữa Pb và Po là 3 ? A. 276 ngày B. 138 ngày C. 179 ngày D. 384 ngày Câu 48: Hạt prôtôn có động năng 5,48 MeV được bắn vào hạt nhân đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân,sau phản ứng thu được hạt nhân và hạt X.Biết hạt X bay ra với động năng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển động của hạt prôtôn tới (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối). Vận tốc của hạt nhân Li là: A. 0,824.106 (m/s) B. 1,07.106 (m/s) C. 10,7.106 (m/s) D. 8,24.106 (m/s) Câu 49. Vệ tinh địa tĩnh Vinasat-I được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2008 đặt tại vị trí 132Đông có độ cao h so với mực nước biển. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370km, khối lượng là 6.1024kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24h, hằng số hấp dẫn G=6,67.10-11N.m2/kg2. Sóng Vùng phủ sóng trên mặt đất nằm trong khoảng kinh độ nào dưới đây: A. Từ kinh độ 85020’ Đ đến kinh độ 85020’T B. Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh đô 79020’T C. Từ kinh độ 81020’ Đ đến kinh độ 81020’T D. Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ. Câu 50: Các con dơi bay và tìm mồi bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con dơi và một con muỗi bay thẳng đến gần nhau với tốc độ so với Trái đất của con dơi là 19 m/s của muỗi là 1 m/s. Ban đầu, từ miệng con dơi phát ra sóng âm, ngay khi gặp con muỗi sóng phản xạ trở lại, con dơi thu nhận được sóng này sau 1/6 s kể từ khi phát. Tốc độ truyền sóng âm trong không khí là 340 m/s. Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi (kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? A. 1.81 s B. 3.12 s C. 1.49 s D. 3.65 s ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK CỦA NHỮNG MÔN MẤY EM THI ĐẠI HỌC! TRONG NÀY CÓ CẢ CHUYÊN ĐỀ + TUYỆT CHIÊU GIẢI NHANH + ĐỀ THI THỬ MỚI NHẤT + SÁCH CỰC HAY......! CHÚC CÁC EM THI ĐỖ ĐẠI HỌC!!! ^^^Huỳnh cường^^^

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docde_ly_quo_c_gia_2_0378.doc
Tài liệu liên quan