Đề thi kết thúc học phần môn: Cơ sở dữ liệu - Đề 1

Câu 3 (4đ) Cho lược đồ quan hệ p=U,F trong đó U = MACDE và tập phụ thuộc hàm: F = {MA → C, A → D, CD → E, C → A} 3.1 Tìm các khóa của lược đồ p (1đ) 3.2 Xác định dạng chuẩn cao nhất của p (1đ) 3.3 Chuẩn hóa các lược đồ p về dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ hàm (2đ)

pdf1 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 1384 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn: Cơ sở dữ liệu - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Duy Tân Khoa: CNTT Bộ môn: HTTT ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn: Cơ sở dữ liệu Khối lớp: K16TPM Học kỳ 01 Năm học 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút Đề số: 01 (Sinh viên không được sử dụng tài liệu) Câu 1 (2đ) 1.1 Định nghĩa Khóa của một lược đồ quan hệ, cho ví dụ. (1đ) 1.2 Cho lược đồ quan hệ S= trong đó (1đ) U = A,C,D,E,B,G F = (A->GE, D->A, DA->B, A->C) Xác định các khóa của lược đồ trên. Câu 2 (4đ) Giả sử người ta tổ chức cơ sở dữ liệu gồm có bốn quan hệ sau: KHACHHANG (makh, ten, diachi, dienthoai) DANHMUCHANG (mahang, tenhang, donvitinh, noisanxuat, ngaysanxuat, handung) PHIEUXUAT (maphieu, ngay, makh, nhanvien) CTXUAT (maphieu, mahang, soluong, dongia) Hãy Dùng lệnh SQL để: a. Tạo các bảng trên (Có khóa chính và khóa ngoại) (1đ) b. Dùng lệnh cho biết ten, diachi, dienthoai của khách hàng có mã k01 (1đ) c. Cho biết mahang, tenhang có số lượng xuất cao nhất trong tháng 9/2012 (1đ) d. Cho biết mahang, tenhang không xuất trong tháng 9/2012 (1đ) Câu 3 (4đ) Cho lược đồ quan hệ p=U,F trong đó U = MACDE và tập phụ thuộc hàm: F = {MA  C, A  D, CD  E, C  A} 3.1 Tìm các khóa của lược đồ p (1đ) 3.2 Xác định dạng chuẩn cao nhất của p (1đ) 3.3 Chuẩn hóa các lược đồ p về dạng chuẩn 3 bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ hàm (2đ) ================================Hết==================================

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_co_so_du_lieu_3841.pdf