Đề tài Khảo sát điều kiện sinh trưởng và phát triển của nấm bào ngư tím (Pleurotus Ostreatus)

Khảo sát quy trình trồng nấm bào ngư tím trên nhiều loại cơ chất khác nhau, nhằm tận dụng có hiệu quả nguồn phế thải nông nghiệp Nghiên cứu thành phần cơ chất sau trồng nấm để xử lý và tận dụng sản xuất phân vi sinh hay nhiều ứng dụng khác Áp dụng các biện pháp cải tạo giống để tìm ra giống nấm thích nghi với điều kiện khí hậu của nước ta, đồng thời tạo năng suất và chất lượng tốt.

pdf35 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1831 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát điều kiện sinh trưởng và phát triển của nấm bào ngư tím (Pleurotus Ostreatus), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề tài khảo sát điều kiện sinh trưởng phát triển của nấm bào ngư tím (Pleurotus ostreatus ) (2).pdf
Tài liệu liên quan