Đề cương bài giảng : Lý thuyết cơ sở dữ liệu

2. Hiển thị thông tin bao gồm Mã lớp, tên lớp, tên ngành và tên hệ đào tạo của tất cả các lớp (sử dụng phép kết nối bằng - inner join và kết nối ngoài - outer join sau đó so sánh kết quả của hai cách này)

pdf155 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương bài giảng : Lý thuyết cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_can_ban_mon_csdl_cho_nguoi_moi_hoc_6137.pdf