Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 8: Lập trình bằng Transaction - SQL

(Bản scan) RAISERROR: Người dùng có thể phát sinh lỗi từ bảng sysmessage. hoặc xây dựng lỗi động tùy thông tin của người dùng Sau khi lỗi được định nghĩa thì nó được gửi đến người dùng như một lỗi hệ thống

pptx35 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 902 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 8: Lập trình bằng Transaction - SQL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl8_3932.pptx