Đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội và một số khuyến nghị chính sách

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT BKHDT-BTC ngày 13/04/2011 của liên bộ Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTCBLDTBXH của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QD-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Hà Nội, Báo cáo “Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn", tháng 3 năm 2012.

pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội và một số khuyến nghị chính sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tu_cong_cho_nong_nghiep_nong_dan_nong_thon_ha_noi_va_mot.pdf
Tài liệu liên quan