Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước

Để tìm nghiệm tối u cho bai toán trên có thể ứng dụng ph ơng pháp tối u hoá, cũng có thể sử dụng ph ơng pháp mô phỏng đợc thực hiện theo các bớc nhsau: Bớc 1: Lựa chọn các ph ơng án có thể của các độ sâu công tác hCT1, hCT2, hCT8. Giả sử có m ph ơng án Bớc 2: T ơng ứng với mỗi ph ơng án sử dụng mô hình tính toán công suất đảm bảo của hệ thống xác định các giá trị của ham F (hCT1, hCT2, hCT3). Bớc 3: Phân tích chọn một ph ơng án trong các ph ơng án đã tính toán có ham mục tiêu (5-227) đạt giá trị lớn nhất.

pdf193 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1958 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước.pdf