Các phương pháp chọn mẫu

Chọn hoàn lại: Khi một đơn vị được chọn vào mẫu xong, đơn vị ấy được trả vào tổng thể chọn mẫu và tiếp tục tham gia quá trình chọn mẫu. Tổng thể chọn mẫu không thay đổi trong suốt quá trình chọn mẫu Chọn mẫu không hoàn lại: Khi một đơn vị được chọn vào mẫu xong, đơn vị ấy bị loại ra khỏi tổng thể chọn mẫu

pdf31 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1643 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các phương pháp chọn mẫu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_7_dieu_tra_chon_mau_v3_0575.pdf