Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và Ánh xạ - ĐH KHTN TP.HCM

Ví dụ.(tự làm) Cho f :N Song ánh không? Ví dụ.(tự làm) Cho f :Z+Z xác định bởi f(x) = x+5. Hỏi f có Song ánh không? Tính chất. Cho ánh xạ f: X => Y là g : Y => Z. Khi đó (i) f , g đơn ánh => g0f đơn ánh => f đơn ánh; (ii) f, g toàn ánh => g0f toàn ánh => g toàn ánh; (iii) f, g song ánh => g0f song ánh => f đơn ánh, g toàn ánh.

pdf33 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và Ánh xạ - ĐH KHTN TP.HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrr_cntt_hk1_2015_chuong_2_tap_hop_va_anh_xa_3626_2023652.pdf
Tài liệu liên quan