Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu

Chương 7: Xử lý tập tin – Cách thức truy cập tập tin – Xử lý dữ liệu trong tập tin với các hàm IO – Đọc dữ liệu từ tập tin – Ghi dữ liệu ra tập tin Chương 8: Tổ chức chương trình – Chương trình con – Module

pdf6 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học đại cương - Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bangtqh@utc2.edu.vn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ThS. Trần Quang Hải Bằng Khoa CNTT – Đại học Giao thông Vận tải Email: bangtqh@utc2.edu.vn Website: Dùng cho nhóm ngành: Công trình + Cơ khí bangtqh@utc2.edu.vn Tin học đại cương - Giới thiệu 2 Giới thiệu môn học Trang bị kiến thức cho sinh viên: – Lịch sử hình thành và phát triển của MTĐT; Nguyên lý hoạt động và cấu tạo chung của MTĐT – Rèn luyện cho sinh viên tư duy giải quyết các bài toán và kỹ thuật lập trình trên ngôn ngữ lập trình VisualBasic. Thời lượng: – 2 tín chỉ (Lý thuyết / Bài tập / Thực hành) : 15 / 15 / 15. Tiền kiến thức – Toán học bậc phổ thông. Đánh giá môn học – Điểm thành phần: 30% • Bài kiểm tra: 02 hoặc 03 bài (không báo trước) • Điểm danh: không báo trước – Điểm thi kết thúc học phần: 70% • Thời gian làm bài: 60’ bangtqh@utc2.edu.vn Tin học đại cương - Giới thiệu 3 Tài liệu tham khảo Sách in – [1]. Nguyễn Đăng Quang, Giáo trình Visual Basic, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2008 – [2]. Microsoft Visual Basic 6.0 và Lập trình Cơ sở dữ liệu, Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục – 2000 – [3]. Tự học Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6 trong 21 ngày (T1) –Nguyễn Đình Tê (chủ biên), Nhà xuất bản Giáo dục - 2001 – Francesco Balena , Programming MS-Visual Basic 6.0, Microsoft Press – 1999. Websites and other resources – – – – – ( bangtqh@utc2.edu.vn Tin học đại cương - Giới thiệu 4 Yêu cầu đối với sinh viên Xem trước slide bài giảng trước khi tới lớp. Đừng ngại ngần đặt câu hỏi đối với GV !!! Đi học đầy đủ. Làm bài tập, bài kiểm tra đầy đủ. Bài tập không chạy/lỗi không sửa được có thể gửi email hỏi GV. Khi GV ra đề bài và yêu cầu tự làm ở nhà, việc sao chép bài làm của người khác bị coi là “ăn cắp ý tưởng” và sẽ nhận điểm Không (0). bangtqh@utc2.edu.vn Tin học đại cương - Giới thiệu 5 Lưu ý khi gửi email cho GV Tôi không trả lời email của bạn nếu như không biết bạn là ai. Vì vậy: – Hãy tự giới thiệu trước khi đặt câu hỏi hay thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. – Luôn luôn ký tên ở cuối thư để đảm bảo tôi vẫn nhớ ra bạn là ai, học lớp nào (dù đã được giới thiệu trước đó). Cần đặt tiêu đề (subject) email phù hợp với nội dung. Tôi không trả lời email không có tiêu đề (nosubject). Trình bày email ngắn gọn, súc tích, chia thành các đoạn (paragraph) hợp lý, viết hoa đầu câu, viết hoa chữ cái đầu của tên riêng. Khi trả lời (reply) email, giữ lại phần nội dung email trước đó để tôi tiện theo dõi. Khi đính kèm tệp trong email, cần cho tôi biết tệp đó là gì? bangtqh@utc2.edu.vn Tin học đại cương - Giới thiệu 6 Sử dụng slide bài giảng Bài giảng trên lớp (tạm gọi là slide) chỉ là các điểm ghi chú (lecture note) cho một buổi giảng bài đầy đủ. Điều quan trọng là giáo viên đã/sẽ giải thích những slides đó như thế nào trên lớp học. Vì vậy, sinh viên không nên ỷ lại vào bài giảng đã có mà không ghi bài hoặc không đến dự lớp. Lecture note có thể còn nhiều sai sót, nếu phát hiện hãy cho tôi biết qua email hoặc trên lớp học. Bài giảng của tôi được dịch/dùng lại từ một số bài giảng khác, vì vậy bạn có thể tìm thấy nội dung tương tự từ Internet. bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học Chương 1: Tổng quan về máy tính - Giới thiệu - Thông tin - biểu diễn và xử lý thông tin - Các hệ đếm - Cấu trúc tổng quan của máy tính và thiết bị ngoại vi - Tổng quan về hệ điều hành Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính - Cơ sở của mạng - Phương thức truyền thông trên mạng Internet - Email, World Wide Web Tin học đại cương - Giới thiệu 7 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tt) Chương 3: Tổng quan về việc giải quyết và bài toán trên máy tính - Khái niệm về vấn đề và bài toán - Các bước giải quyết bài toán bằng máy tính - Thuật toán và thuật giải - Biểu diễn thuật toán và thuật giải - Một số thuật toán thường gặp Chương 4: Tổng quan về Visual Basic - Giới thiệu về VisualBasic 6.0 - Cài đặt VisualBasic 6.0 - Cài đặt VisualBasic 6.0 Tin học đại cương - Giới thiệu 8 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tt) Chương 5: Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng – Form – Label – Command Button – Textbox – Option button – Checkbox, – Combobox, – Listbox – Một số điều khiển khác Tin học đại cương - Giới thiệu 9 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tt) Chương 6: Lập trình với Visual Basic 6.0 – Soạn thảo chương trình – Kiểu dữ liệu cơ bản – Biến – Các toán tử và hàm thông dụng – Cấu trúc điều khiển – Gỡ lỗi trong VB IDE – Các hộp thoại (dialog) thông dụng Tin học đại cương - Giới thiệu 10 bangtqh@utc2.edu.vn Đề cương môn học (tt) Chương 7: Xử lý tập tin – Cách thức truy cập tập tin – Xử lý dữ liệu trong tập tin với các hàm IO – Đọc dữ liệu từ tập tin – Ghi dữ liệu ra tập tin Chương 8: Tổ chức chương trình – Chương trình con – Module Tin học đại cương - Giới thiệu 11 bangtqh@utc2.edu.vn Chúc cả lớp học tốt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfch0_724.pdf
Tài liệu liên quan