Bài giảng Thống kê xã hội - Chương VIII: Kiểm định giả thuyết về tham số thống kê hai tổng thể - Đỗ Thị Thúy Hằng

Người ta muốn nghiên cứu ảnh hưởng của việc bị viêm phế quản khi còn nhỏ đến khả năng bị ho khi lớn lên. Trong 273 trẻ em bị viêm phế quản trước 5 tuổi thì có 26 em bị ho vào tuổi 14, trong 1046 trẻ em không bị | viêm phế quản cho đến khi được 5 tuổi thì có 44 em cho biết mình bị ho khi ở tuổi 14. Kiểm định giả thuyết tỷ lệ bị ho khi được 14 tuổi là như | nhau ở hai nhóm,

pdf69 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Thống kê xã hội - Chương VIII: Kiểm định giả thuyết về tham số thống kê hai tổng thể - Đỗ Thị Thúy Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_xa_hoi_chuong_viii_kiem_dinh_gia_thuyet_v.pdf
Tài liệu liên quan