Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu thống kê thị trường

Phân loại thị trường Căn cứ vào phạm vi của thị trường Thị trường thế giới Thị trường khu vực Thị trường toàn quốc Thị trường

pdf7 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 3: Nghiên cứu thống kê thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
18/01/2018 Chương 3: NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG I II III MỘT SỐ HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP VẤN ĐỀ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CHUNG PHẢN ÁNH VÀ DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm và ý nghĩa nghiên cứu thống kê thị trường 2. Phân loại thị trường 3. Các yếu tố của thị trường 18/01/18 158 79 18/01/2018 1. Khái niệm Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập và phân tích một cách có hệ thống các dữ liệu về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ nhằm đưa ra những căn cứ khoa học cho việc ra quyết định trong quản trị kinh doanh. Nghiên cứu thống kê thị trường là việc sử dụng các phương pháp thống kê từ thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phân tích trong nghiên cứu thị trường. 18/01/18 159 Ý nghĩa  Cung cấp đầy đủ thông tin chính xác để giúp người làm marketing đưa ra một chiến lược phù hợp và do đó mang lại hiệu quả cao.  Từ những đánh giá tình hình thực tế thông qua số liệu thống kê, các công ty nghiên cứu thị trường có thể đưa ra dự báo trong tương lai. 18/01/2018 160 80 18/01/2018 2. Phân loại thị trường Thị trường hàng công nghiệp Căn cứ vào nguồn Thị trường hàng nông nghiệp gốc sản xuất ra hàng hoá Thị trường hàng hóa dịch vụ 18/01/18 161 Phân loại thị trường Thị trường hàng sản xuất trong nước Căn cứ vào nơi sản xuất Thị trường hàng xuất nhập khẩu 81 18/01/2018 Phân loại thị trường Thị trường chính Thị trường phụ Căn cứ vào khối lượng hàng hoá tiêu thụ Thị trường nhánh Thị trường mới Phân loại thị trường Thị trường máy móc Căn cứ vào mặt hàng Thị trường hàng nguyên vật liệu 82 18/01/2018 Phân loại thị trường Thị trường người bán Căn cứ vào vai trò của người mua và người bán trên thị trường Thị trường người mua Phân loại thị trường Thị trường hiện thực Căn cứ vào sự phát triển của thị trường Thị trường tiềm năng 83 18/01/2018 Phân loại thị trường Thị trường thế giới Thị trường khu vực Căn cứ vào phạm vi của thị trường Thị trường toàn quốc Thị trường Phân loại thị trường Thị trường độc quyền Căn cứ vào số lượng người mua người bán trên thị trường Thị trường cạnh tranh 84 18/01/2018 3. Các yếu tố cấu thành thị trường Cung thị trường Cầu thị trường Cấu thành thị trường Giá cả và cạnh tranh 18/01/18 169 85

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thong_ke_kinh_doanh_chuong_3_nghien_cuu_thong_ke_t.pdf