Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương mở đầu

Vận dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic Vận dụng phương pháp liên ngành: triết, k tế, chính trị, q. sự, văn hóa, đạo đức Vận dụng các ph pháp tổng hợp: so sánh, thống kê, điều tra XHH, phỏng vấn nhân chứng lịch sử

ppt13 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương mở đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHCHƯƠNG MỞ ĐẦUĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀÝ NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHCẤU TRÚC CHƯƠNG II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MƠN HỌC TT HCMII. Phương pháp nghiên cứu của mơn học tư tưởng Hồ Chí MinhIII. Ý nghĩa của việc học tập mơn học đối với sinh viênI. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MÔN HỌC TT HCM1. Khái niệm và hệ thống TT HCM:a. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHTTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ CMDTDCND đến CM XHCN; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNM-L vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm GPDT, GPGC và GP con người.b. Hệ thống tư tưởng Hồ Chí MinhDân tộc và cách mạnggiải Phóng dân tộcVăn hóa, đaïo ñöùc và xây dựng con người mớiCNXH vaø con ñöôøng quaù ñoä leân CNXH ở Vieät NamXây dựng nhà nướccủa dân,do dân vì dânĐại đoàn kết dân tộcVà đồn kết quốc tếĐảng cộng sản Việt NamI.2. Đối tượng và nhiệm vụ của mơn học TTHCM I.1.a. ĐỐI TƯỢNG NG CỨU TƯ TƯỞNG HCM - Nguyên cứu nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển TT HCM- Ng.cứu hệ thống các q điểm, lý luận của HCM về CMVN trong thời đại mới mà nền tảng là ĐL DT, DC và CNXH Ng cứu mối q hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của hệ thống q điểm HCM và quá trình hiện thực hĩa TT HCM vào thực tiễn CM VN.I.2.b. Nhiệm vụ nghiên cứu của TTHCM: Cơ sở hình thành tư tưởng HCM Các giai đoạn phát triển TTHCM Nội dung, bản chất, đặc điểm của TTHCM Vai trò của TTHCM đối với CMVN Vận dụng TTHCM qua các g. đoạn CM của ĐảngGiá trị tư tưởng lý luận của TTHCM đối với CM TGNhững nguyên lý cơ bản của CN M -LTư tưởng HỒ CHÍ MINHLà thế giới quan và ph pháp luận Là nguồn tư tưởng, lý luận trực tiếp quyết định bản chất CM và khoa họcI.3. Mối quan hệ giữa môn học:I.3. Mối quan hệ giữa môn học:Tư tưởng HỒ CHÍ MINHĐường lối cách mạng của ĐẢNG CỘNG SẢN VNLà cơ sở thế giới quan và phương pháp luậnLà nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành độngII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:1. Cơ sở phương pháp luận: Ph pháp luận chung: Dựa vào thế giới quan của CNM-L đặc biệt là CN DV LS. 1 số ng tắc PP luận trong nghiên cứu Tư tưởng HCM Sự thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa họcQ điểm thực tiễn và ng tắc lý luận gắn liền với thực tiễnc. Quan điểm lịch sử - cụ thểd. Quan điểm toàn diện và hệ thốnge. Quan điểm kế thừa và phát triểng. Kết hợp nghiên cứu các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí MinhII.2. Các phương pháp cụ thể:Vận dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logicVận dụng phương pháp liên ngành: triết, k tế, chính trị, q. sự, văn hóa, đạo đứcVận dụng các ph pháp tổng hợp: so sánh, thống kê, điều tra XHH, phỏng vấn nhân chứng lịch sửIII. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN:Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM và rèn luyện bản lĩnh chính trị HẾT CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgtutuonghochiminh_gv_hatanbinh_cmodau_671.ppt