Bài giảng Marketing - Chương 5: Thị trường

Các bước của quá trình định vị: 1. Xác định mức độ định vị (quốc gia, ngành, công ty, sản phẩm). 2. Xác định các đặc điểm cốt lõi quan trọng cho các khúc thị trường đã lựa chọn. 3. Xác định các thuộc tính quan trọng trên một bản đồ định vị. 4. Đánh giá các lựa chọn định vị. 5. Thực hiện định vị và marketing mix.

pdf29 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Marketing - Chương 5: Thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfacro_bat_marketingchuong5_thitruong_2765_2046965.pdf