Bài giảng Kinh tế vi mô - Phần 1: Thị trường và giá cả - Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường

Ví dụ 2 Với đường cầu và cung như ví dụ 1: Đường cầu: Q = 10 - P Đường cung: Q = 2(P - 1) Giả sử lượng cầu tăng gấp đôi ở mỗi mức giá. Khi đó đường cầu mới có công thức như sau: Q = 2(10-P) (a) Cầu thay đổi có ảnh hưởng đến mức giá cao nhất mà người mua có thể trả hay độ dốc của cầu hay không? (b) Tìm giá và sản lượng cân bằng mới?

pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô - Phần 1: Thị trường và giá cả - Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 1: Cung, cầu hàng hoá và giá cả thị trường Phần 1: Thị trường Và giá cả I. Thị trường Thị trường là những thoả thuận giữa người mua và người bán Trong một nền kinh tế thị trường, giá cả của hàng hoá được quyết định bởi sự tác động của cung và cầu II. Cầu Cầu (của người mua) đối với một loại hàng hoá nào đó là số lượng của loại hàng hoá đó mà người mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận được trong một thời gian nhất định nào đó tại một điểm nhất định Mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu Giá Lượng cầu Đường cầu Giá Lượng Quy luật cầu Giá cả và lượng cầu của một loại hàng hoá có mối quan hệ tỷ lệ nghịch trong một khoản thời gian nhất định, ceteris paribus- các yếu tố khác không đổi. Nguyên nhân Ảnh hưởng của sự thay thế Ảnh hưởng bởi thu nhập 2Sự thay đổi về lượng cầu khác với sự thay đổi về cầu Thay đổi lượng cầu Giá Lượng Giá Lượng Cầu thay đổi Đường cầu thị trường Đường cầu thị trường là tổng hợp các đường cầu cá nhân theo đường nằm ngang Giá Lượng Giá Lượng Giá Lượng Đường cầu cá nhân A Đường cầu cá nhân B Đường cầu thị trường Hàm số cầu QD= f (P) QD= a + bP hay P = α + ßQD QD: số cầu P: giá cả a,b, α, ß: hằng số (b<= 0, ß <= 0) Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu hàng hoá Thị hiếu người tiêu dùng Giá cả của hàng hoá có liên quan Thu nhập của người tiêu dùng Số lượng người tiêu dùng (quy mô thị trường) Giá cả hàng hoá đó ở tương lai Các ảnh hưởng khác Cầu - Thị hiếu người tiêu dùng Ảnh hưởng bởi sở thích: Giá Lượng Cầu - Giá cả của hàng hoá có liên quan Hàng hoá thay thế Hàng hoá cùng thoả mãn một nhu cầu Hàng hoá có cùng chức năng và công dụng Một sự tăng lên về giá của hàng hoá này sẽ làm tăng lượng cầu của hàng hoá thay thế. 3 Hàng hoá bổ sung – Là những hàng hoá được sử dụng song hành với nhau để bổ sung cho nhau nhằm thoã mãn một nhu cầu nhất định nào đó Một sự tăng về giá của hàng hoá này làm giảm lượng cầu đối với hàng hoá bổ sung. Sự thay đổi giá cả của hàng hoá thay thế Giá cà phê tăng: Giá cà phê Lượng cầu cà phê Thị trường cà phê Thị trường trà Giá trà Lượng cầu trà Sự thay đổi giá cả của hàng hoá bổ sung Giá DVD tăng: Thị trường DVD Giá DVD Lượng DVD Giá đầu DVD Lượng đầu máy DVD Thị trường đầu máy DVD Thu nhập - Cầu: Hàng hoá thông thường Một hàng hoá là hàng hoá thông thường nếu thu nhập tăng lên làm tăng lượng cầu của hàng hoá đó. Giá Lượng Một hàng hoá là hàng hoá cấp thấp nếu thu nhập tăng làm giảm cầu của hàng hoá đó Thu nhập - Cầu: Hàng hoá cấp thấp Giá Lượng Cầu - Quy mô thị trường Số lượng khách hàng tăng lên làm tăng lượng cầu. Giá Lượng 4Giá cả hàng hoá ở tương lai Giá của một loại hàng hoá được kỳ vọng tăng ở tương lai làm tăng lượng cầu hiện tại của hàng hoá đó. Giá của một loại hàng hoá được kỳ vọng giảm ở tương lai làm giảm lượng cầu hiện tại của hàng hoá đó. Các nhân tố khác Các ảnh hưởng quốc tế Tỷ giá – Là tỷ lệ mà một loại tiền được trao đổi với loại tiền khác. Đồng tiền tăng giá – Một sự tăng giá trị của đồng tiền này so với đồng tiền khác. Tiền giảm giá – Một sự giảm giá của đồng tiền này so với đồng tiền khác. Các ảnh hưởng quốc tế (tiếp theo) Đồng tiền quốc nội tăng giá làm cho giá cả của hàng hoá và dịch vụ nội địa đắc đỏ hơn đối với người tiêu dùng nước ngoài. Giá trị đồng US tăng làm giảm cầu đối với hàng hoá và dịch vụ của Mỹ. Nhu cầu đối với hàng hoá và dịch vụ của Mỹ tăng lên nếu đồng US giảm giá. Hàm số cầu mở rộng : QD = f (PX, PY, I, H ) = a + bXPX + bYPY + bII + bHH, trong đó: PX là giá của X ; PY là giá của hàng hóa có liên quan Y ; I là thu nhập của người tiêu dùng; và H là các yếu tố khác có liên quan. Thí dụ: QD = 12.000 – 3PX + 4PY – I + 2A, với A là chi phí quảng cáo. Nhận xét ? III Cung Cung của một loại hàng hoá nào đó chính là số lượng của loại hàng hoá đó mà người bán muốn bán ra thị trường trong một khoảng thời gian nhất định ứng với mỗi mức giá tại một địa điểm nhất định nào đó. Giá Lượng Mối quan hệ giữa giá cả và lượng cung Giá Lượng cung 5Quy luật cung Một mối quan hệ tỷ lệ thuận tồn tại giữa giá và lượng cung của một loại hàng hoá trong một khoản thời gian nhất định, ceteris paribus. Lý do của quy luật cung Quy luật cung là kết quả của quy luật chi phí gia tăng. Khi lượng hàng hoá được sản xuất tăng lên, chi phí biên tăng lên. Người bán sẽ chỉ sản xuất và bán thêm 1 đơn vị hàng hoá khi giá của hàng hoá đó tăng cao hơn chi phí biên để sản xuất ra hàng hoá đó. Giá Lượng Cung thay đổi khác với lượng cung thay đổi. Cung thay đổi Lượng cung thay đổi Giá Lượng Giá Lượng Đường cung cá nhân và đường cung thị trường Đường cung thị trường là đường tổng hợp nằm ngang các đường cung cá nhân. (Mối quan hệ giữa đường cung cá nhân và thị trường giống với mối quan hệ giữa đường cầu cá nhân và đường cầu thị trường.) Hàm số cung Qs= f (P) Qs= a + bP hay P = α + ßQs Qs: số cung P: giá cả a, b, α, ß: các hằng số dương Các nhân tố ảnh hưởng cung Giá cả các yếu tố đầu vào, Sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật Các dự báo của nhà sản xuất, Quy mô thị trường, Giá cả các hàng hoá và dịch vụ liên quan Các nhân tố khác Lưu ý là các nhân tố liên quan đến mối quan hệ trong sản xuất, không phải trong tiêu thụ 6Giá cả các yếu tố đầu vào Khi giá cả các yếu tố đầu vào tăng, lợi nhuận giảm dẫn đến lượng cung giảm ở bất kỳ mức giá nào. giá lượng Sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật Sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật (và bất kỳ sự thay đổi nào làm tăng năng suất của người lao động) làm cho chi phí sản xuất thấp hơn và tăng lợi nhuận. giá lượng Các dự báo Giá cả của một loại hàng hoá hay dịch vụ được dự báo tăng ở tương lai làm giảm cung ở hiện tại. Số lượng nhà sản xuất tăng lên giá lượng Giá hàng hoá khác Các công ty sản xuất và bán nhiều hơn một hàng hoá. Các công ty phản ứng với lợi nhuận của các loại hàng hoá khác nhau mà họ bán. Quyết định cung đối với một loại hàng hoá cụ thể không chỉ ảnh hưởng bởi giá của chính loại hàng hoá đó mà còn bởi giá cả của các hàng hoá và dịch vụ khác mà công ty có thể sản xuất. Các nhân tố khác Các ảnh hưởng quốc tế Các công ty nhập khẩu nguyên liệu thô (và các sản phâm cuối cùng) từ các doanh nghiệp nước ngoài. Chi phí của hàng hoá nhập khẩu này chịu tác động của tỷ giá. Khi giá trị trao đổi của VNĐ tăng, giá nội địa của các yếu tố đầu vào nhập khẩu giảm và cung nội địa của hàng hoá cuối cùng sẽ tăng. Khi giá trị trao đổi của VNĐ giảm, giá của các yếu tố đầu vào nhập khẩu tăng và cung nội địa của hàng hoá cuối cùng sẽ giảm. 7Hàm số cung mở rộng: QS = f (PX, v, w, H ), trong đó: PX là giá của hàng hóa X; v là giá của yếu tố đầu vào; w là tiền lương; và H là các yếu tố khác (trình độ công nghệ, số doanh nghiệp, thuế, v.v.) Thị trường cân bằng Giá Lượng E Tại điểm cân bằng E, số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua muốn mua bằng với số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người bán muốn bán Giá trên mức cân bằng Nếu giá vượt quá giá cân bằng, sự dư thừa sẽ xãy ra. Giá Lượng thừa E Giá dưới mức giá cân bằng Nếu giá dưới mức giá cân bằng, sự thiếu hụt xãy ra Giá Lượng thiếu E Thị trường cân bằng P Q D S E P’ P* P’’ 0 Q’d Q’’d Q’sQ’’s Q* E: điểm cân bằng thị trường - Ở mức giá P’: Q’s>Q’D =>P - Ở mức giá P’’: Q’’D> Q’’s =>P Chỉ ở mức giá P*, tại điểm cắt nhau giữa đường cung và đường cầu, sản lượng mà người mua muốn mua chính xác bằng sản lượng mà người bán muốn bán Q* SỰ VẬN ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ CÂN BẰNG VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG Giá cả và số lượng cân bằng thay đổi là do sự dịch chuyển của ít nhất đường cung hay đường cầu. 8Cầu tăng Giá Lượng E E’ Cầu tăng ⇒ P* , Q* Cầu giảm Giá Lượng E E’ Cầu giảm =>P* , Q* Cung tăng Giá Lượng E E’ Cung tăng ⇒ P* , Q* Cung giảm Giá Lượng E E’ Cung giảm ⇒ P* , Q* Cung và cầu tăng P Q D S P* 0 Q* P1 Q1 D1 S1 D3 Q3 P3 Cung và cầu cùng tăng ⇒ Q* P* , hoặc không đổi D2 Q2 P2= Phân tích cung-cầu bằng toán học Đường cung và đường cầu là đường thẳng Ví dụ 1: Đường cầu: P = 10 – Q (1) Đường cung: P = 1 + Q/2 (2) Tính giá và sản lượng cân bằng? 9 Đường cầu thẳng: P = a – bQD a: Điểm cắt của đường cầu và trục tung, là giá cao nhất mà người mua có thể mua, khi P = a, QD = 0 -b: độ dốc của đường cầu Đường cung thẳng: P = c + dQs c: Điểm cắt của đường cung và trục tung, là giá thấp nhất mà người bán có thể bán, khi P = c, Qs = 0 d: Độ dốc của đường cung Phân tích cung-cầu bằng toán học Ví dụ 2 Với đường cầu và cung như ví dụ 1: Đường cầu: Q = 10 - P Đường cung: Q = 2(P - 1) Giả sử lượng cầu tăng gấp đôi ở mỗi mức giá. Khi đó đường cầu mới có công thức như sau: Q = 2(10-P) (a) Cầu thay đổi có ảnh hưởng đến mức giá cao nhất mà người mua có thể trả hay độ dốc của cầu hay không? (b) Tìm giá và sản lượng cân bằng mới?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_chuong_1_cung_cau_hang_hoa_va_gia_ca.pdf
Tài liệu liên quan