Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 12: Security

(Bản scan) Sự xung đột giữa các quyền - Thu hồi (revoke) quyền SELECT trên bảng customer ở role sales (giả thiết là John không có quyền nào khác ở cấp khác) - Cấm quyền (deny) vào role sales (cấm tát cả các thành viên của sales không được truy xuất vào bảng) - Cấm (deny) 1 cách tường minh John quyền SELECT trên bảng customer

pptx78 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 860 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 12: Security, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl12_3213.pptx