Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 11: Triggers

(Bản scan) Triggers lồng: - Thao tác của một Triggers kéo theo việc thi hành một Triggers khác, các Triggers này được gọi là Triggers lồng nhau. - Có thể lồng tối đa 32 cấp. - Các Triggers được xem là một đơn vị hành transaction. Do vậy, một Triggers trong dãy Triggers lồng nhau bị lỗi thì SQL server sẽ rollback tất cả các action đã thực hiện bởi các Triggers

pptx36 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Lượt xem: 965 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bài 11: Triggers, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxl11_4689.pptx