Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa

Quan điểm CHN, HĐH 1 CNH gắn với HĐH và CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức 2 CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 3 Lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững 4 Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH, HĐH 5 Pt nhanh, bền vững; t.trưởng đi đôi với tiến bộ và cbằng xã hội, bvệ mtrường và đa dạng sinh học :

pptx12 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương IV ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓAMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓACÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚICÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Theo các học giả phương TâyTheo các nhà khoa học Liên Xô ( cũ )Quan niệm CNH ở VNII.CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI 1.Chủ trương của Đảng về CNH1.1 Mục tiêu và phương hướng của CNH XHCN: - Đường lối CNH đất nước ta đã được hình thành từ ĐH III (9/1960) của Đảng. - Trước thời kỳ đổi mới, nước ta đã có khảng 25 năm tiến hành CNH theo 2 giai đoạn: gđoạn 1: 1960 – 1975, ở miền Bắc; gđoạn 2: 1975 – 1986, trên phạm vi cả nước.Nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, ham làm nhanh,làm lớn, không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội.Phân bổ nguồn lực CNH theo cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, nền kinh tế phi thị trườngChủ lực thực hiện CNH là NN và DNNNDựa vào tài nguyên lao động, đất đai và nguồn viện trợ củacác nước XHCNMô hình CNH khép kín, thiên về CN nặngĐặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhânKết quả và ý nghĩa:Đã có cơ sở đầu tiên của ngành CN nặng quan trọng như điện, than, cơ khí Đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật xấp xỉ 43 vạn người, tăng 19 lần so với năm 1960 -là thời điểm bắt đầu CNH.Hạn chế và nguyên nhân:Hạn chế:Cơ sở vật chất kỹ thuật còn hết sức lạc hậu. Những ngành c.nghiệp then chốt còn nhỏ bé LLSX trong nông nghiệp mới chỉ bước đầu phát triển, nông nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho xã hội. Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội.III. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KÌ ĐỔI MỚI.1. Quá trình đổi mới tư duy về CNH2. Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH3. Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân 1.Quá trình đổi mới tư duy về CNHTừ ĐH VI -> XĐại hội VIPhê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương CNH thời kỳ 1960-1985Quá trình đổi mới tư duy về CNH b.Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ ĐH VI đến ĐH XĐại hội VI(12/1986)Hội nghị TW 7 Khóa VII(1/1994)Đại hội VIII(6/1996)ĐH IX(4/2001)ĐH X(4/2006)ĐH XI ( 1/2011)Quan điểm CHN, HĐH:52341Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của CNH, HĐH Pt nhanh, bền vững; t.trưởng đi đôi với tiến bộ và cbằng xã hội, bvệ mtrường và đa dạng sinh họcLấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vữngCNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCNCNH gắn với HĐH và CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức3. Nội dung và định hướng công ngiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxduongloicachmangdcsvn_chuongiv_6297.pptx