Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Chương 1 Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

2. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh d.tộc và g/c ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX.

pptx22 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam - Chương 1 Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMGIẢNG VIÊN : THS. TRƯƠNG THÙY MINHHệ thống môn học Chương mở đầu : Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt NamChương 1 : Sự ra đời của đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảngChương 2 : Đường lối đấu tranh giành chính quyền ( 1930 – 1945 )Chương 3 : Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( 1945 – 1975 )Chương 4 : Đường lối công nghiệp hóaChương 5 : Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaChương 6 : Đường lối xây dựng hệ thống chính trịChương 7 : Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hộiChương 8 : Đường lối đối ngoạiBÀI MỞ ĐẦUĐường lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam?Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứuPhương pháp nghiên cứuYù nghĩa của việc nghiên cứu môn học này.Chương I SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNGI. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX2. Hoàn cảnh trong nướcII. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG1. Hội nghị thành lập Đảng2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐảngI. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Việt NamCNĐQ ra đờiCMN-LCMT10,QTCSCTTG I bùng nổ2. Hoàn cảnh trong nước2.1 Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân PhápQT xâm lược Việt Nam của Thực dân Pháp Sự kiệnThời gianTD Pháp xâm lược VNKý Hiệp ước HácmăngKý Hiệp ước PhatơnốtHoàn thành đàn áp p.tràoKhai thác thuộc địa lần 1Khai thác thuộc địa lần 21/9/185825/8/18836/6/18841884 -18971897 -19131919 -1929Chính sách của TD PhápChính trị Văn hóa xã hộiKinh tếBóp nghẹt tự doNô dịch ngu dânLạc hậu phụ thuộc Chính sách cai trịHậu quả chính sách cai trị của PhápT.chất XH thay đổiKết cấu g/c thay đổiMâu thuẫn XH thay đổiKết cấu giai cấpChế độ thuộc địa nửa PKChế độ thuộc địaChế độ PKTTS trí thứcTSCông nhânNôngdânĐịa chủP.Trào Cần VươngP.Trào Đông DuP.Trào Duy TânCuối TK XIXKhuynh hướng PKĐầu TK XXDân chủ TS2.2 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối TK XIX đầu TK XX2.3 Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sảnLập hội người VN yêu nướcGia nhập Đảng XH PhápGửi yêu sách 8 điểmĐọc luận cương của LêninTham dự Đại hội TuaKhẳng định chủ nghĩa Mác-LêninMức độ12/19207/1920Thời gian19171919NAQ tìm đường cứu nướcH.động của NAQHoạt động ở PhápSang Liên XôHoạt động ở TQThành lập “Hội VNCMTN”Bản án chế độ thực dân PhápNAQ truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào VNChủ nghĩa Mác-Lênin thâm nhập vào Việt Nam Đường cách mệnhThời gian11/19241927 6/192311/1924 19216/192319276/192519251928N.dung q.điểm c.m và lý luận về con đường CMGPDT theo học thuyết Mác của lãnh tụ NAQĐường cách mệnh123456789Về tính chất và mâu thuẫn của xã hội Việt Nam Về đối tượng của cách mạng thuộc địa Vị trí cách mạng thuộc địa Mối quan hệ giữa CMGPDT và CMVS chính quốc Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng thuộc địaLực lượng cách mạng Mối quan hệ quốc tế Về phương pháp cách mạngVề xây dựng ĐảngTrình độBãi công đã phổ biếnSự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản1925Tự phát1918Kết hợp kinh tế với chính trị1929Thời gianTâm tâm xã (1923)Cộng sản đoàn (2/1925)Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925)“Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản” NAQ thời kỳ hoạt động ở TQ - Người sáng lập tổ chức thanh niênHội VNCMTNHội Việt Nam cách mạng thanh niênĐDCSĐ6/1929Tân Việt ĐD CSLĐ9/1929An Nam CSĐ8/1929Đông Dương CSĐAn Nam CSĐĐông Dương CSLĐMức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929Các tổ chức Cộng sản ở VNII. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG1) Hội nghị thành lập Đảng Hội nghị thành lập Đảng Địa điểmĐại biểuThời gianVăn kiện thông qua2) Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cương lĩnh tháng 2Tính chấtLực lượngQ.hệq.tếLãnh đạoNhiệm vụ2. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng - Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh d.tộc và g/c ở nước ta trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ XX.Khái quát về sự ra đời của Đảng Phong trào công nhânPhong trào yêu nướcChủ nghĩa Mác - LêninĐảng Cộng sản Việt Nam

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxduongloicachmangdcsvn_chuongi_8345.pptx
Tài liệu liên quan