Bài giảng Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại quốc tế

Khi quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) có biện pháp trợ cấp bất hợp pháp thì các thương nhân hoặc quốc gia thành viên khác phải làm như thế nào để bảo vệ lợi ích của mình?

ppt24 trang | Chia sẻ: hao_hao | Lượt xem: 3536 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng viên: MAI XUÂN MINH Tel: 0918 50 97 50 Email: xuanminhm@yahoo.com GIỚI THIỆU BÀI HỌC Thương lượng (khiếu nại) Trung gian hịa giải Khởi kiện Văn bản pháp luật điều chỉnh Điều 29; 30; 33; 34; 35; Phần 6 BLTTDS 2004 Luật trọng tài thương mại 2010 Quy tắc hịa giải UNCITRAL Luật mẫu UNCITRAL 1985 Cơng ước New York 1958 Quy tác trọng tài ICC I. THƯƠNG LƯỢNG (KHIẾU NẠI) 1. Thương lượng: Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp trực tiếp giữa các bên cĩ tranh chấp. Luật Thương mại VN quy định thương lượng là bắt buộc đối với các bên tranh chấp trước khi đưa vụ việc ra trước cơ quan giải quyết tranh chấp. 2. Đặc điểm Do các bên tự lựa chon Khơng cĩ bên thứ ba tham dự Bí mật được các thơng tin của các bên Ít mất thời gian, tiền bạc Các bên thấu hiểu và chia sẽ trong quá trình thương lượng Giá trị thi hành khơng cao vì khơng cĩ biện pháp chế tài. Là thủ tục bắt buộc đối với luật TM của một số QG 3. Căn cứ thương lượng Hợp đồng ngoại thương và các chứng từ liên quan đến mua bán hàng hĩa. Nguồn luật áp dụng trong HĐKDTM (lựa chọn hoặc mặc định) Tập quán thương mại liên quan 4. Hồ sơ khiếu nại Đơn khiếu nại Chứng từ giao hàng (B/L) Biên bản giám định Mẫu hàng bị tổn thất 5. Thời hạn khiếu nại Cơng ước Viên 1980: (Đ 39) 2 năm kể từ ngày hàng được giao cho người mua. Luật thương mại Việt Nam: (Đ 318) 3 tháng đối với số lượng 6 tháng đối với chất lượng 3 tháng kể từ ngày hết bảo hành 9 tháng kể từ ngày bên vi phạm phải hồn thành nghĩa vụ HĐ II. TRUNG GIAN HỊA GIẢI 1. Khái niệm: Hịa giải là phương thức giải quyết tranh chấp cĩ sự tham gia giúp sức của bên thứ ba, bên thứ ba này chỉ đĩng vai trị là người trung gian giúp các bên đạt được sự thỏa thuận. Hịa giải cĩ hai hình thức là hịa giải ngồi tố tụng và hịa giải trong tố tụng: 2. Đặc điểm Do các bên lựa chọn Cĩ người thứ ba tham gia Người thứ ba khơng cĩ quyền phán quyết chỉ “khuyên giúp” Giữ bí mật kinh doanh Phương thức tiến hành linh hoạt chỉ tuân theo một số nguyên tác nhất định Là thủ tục bắt buộc trước khi khởi kiện 3. Thủ tục hịa giải trong tố tụng VN: (Đ10 BLTTDS) “Tồ án cĩ trách nhiệm tiến hành hồ giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy định” QT: Là thủ tục bắt buộc nếu các bên thỏa thuận phương thức giải quyết tố tụng TA III. KHỞI KIỆN A – KHỞI KIỆN TRỌNG TÀI 1. Khái niệm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy tắc trọng tài. 2. Đặc điểm Là phương pháp giải quyết tranh chấp do các bên lựa chọn một cách tự nguyện. Là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên tự nguyện lựa chọn người thứ ba (trọng tài) để giải quyết tranh chấp cho mình. Quyết định của trọng tài cĩ hiệu lực đối với các bên và quyết định này cĩ hiệu lực chung thẩm Thủ tục trọng tài mềm dẻo linh hoạt. Giữ bí mật kinh doanh 3. Thẩm quyền giải quyết của TTTM Việt Nam Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đĩ ít nhất một bên cĩ hoạt động thương mại. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài. 4. Điều kiện và nguyên tác áp dụng luật của TTTM Việt Nam Cĩ thỏa thuận trọng tài bằng văn bản Tranh chấp phát sinh cĩ yếu tố nước ngồi thì luật áp dụng là luật của quốc gia do các bên thỏa thuận lựa chọn nhưng khơng trái với nguyên tắc cơ bản của Pháp luật VN. Trường hợp các bên khơng lựa chọn thì Hội đồng trọng tài sẽ quyết định. 4. Các loại trọng tài TMQT Trọng tài vụ việc (Ad hoc) Trọng tài quy chế Trọng tài chính phủ Trọng tài phi chính phủ 5. Trình tự tố tụng trọng tài Thỏa thuận trọng tài Hịa giải Xét xử Cơng nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài B. TỊA ÁN Khái niệm Là phương thức giải quyết tranh chấp KDTM QT do tịa án của các quốc gia tiến hành theo sự thỏa thuận của các bên hoặc các bên khơng cĩ thỏa thuận thủ tục giải quyết tranh chấp 2. Đặc điểm Thường do các bên khơng lựa chọn thủ tục giải quyết tranh chấp Tịa án quốc gia cĩ chủ quyền nên áp dụng quy tắc tố tụng của quốc gia Xét xử hai cấp trở lên Xét xử cơng khai Thời hạn xét xử kéo dài Các bên khơng cĩ quyền lựa chọn cơ quan và người giải quyết. 3. Thẩm quyền của TA Việt Nam Thẩm quyền theo vụ việc (Đ 29; 30 BLTT DS) Thẩm quyền hành chính: Cấp tỉnh Thẩm quyền do các bên lựa chon: (Đ 35) 4. Tình tự thủ tục xét xử Cấp xét xử: 2 cấp xét xử Trình tự: Nộp đơn khởi kiện – thụ lý Hịa giải (chuẩn bị xét xử) Xét xử sơ thẩm Phán quyết và thi hành án KIỂM TRA: Hãy giải thích các nhận định sau đúng hay sai? Tại sao? Cơng ước Viên năm 1980 được áp dụng cho việc mua bán quốc tế bất cứ loại hàng hĩa nào giữa các thương nhân của các quốc gia là thành viên của Cơng ước này. Những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế (PICC) của Viện thống nhất tư pháp quốc tế (UNIDROIT) khơng phải là văn bản luật quốc tế. CÂU HỎI KIỂM TRA So sánh các biện pháp chế tài do vi phạm hợp đồng trong cơng ước Viên 1980 với các biện pháp chế tài trong Luật Thương mai VN 2005 Kiểm tra bổ sung 20’ Khi quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) cĩ biện pháp trợ cấp bất hợp pháp thì các thương nhân hoặc quốc gia thành viên khác phải làm như thế nào để bảo vệ lợi ích của mình?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgie1baa3i_quye1babft_tranh_che1baa5p_kdqt_1451.ppt
Tài liệu liên quan