Bài giảng Âm nhạc 4 - Tiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình - Bài tập cao độ và tiết tấu - Nguyễn Ngọc Trung

1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn 2. Bài tập cao độ và tiết tấu * Bài tập về cao độ và tiết tấu

ppt9 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 1808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc 4 - Tiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình - Bài tập cao độ và tiết tấu - Nguyễn Ngọc Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Nguyễn Ngọc Trung Lớp: 4C Năm học: 2013 - 2014 ¢m nh¹c 4&PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NHO QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN PHÚ &&NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THÀY CÔ VỀ DỰ GIỜ TIẾT ÂM NHẠC LỚP 4C TRƯỜNG TH THỊ TRẤN NHO QUAN ! 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức ToànTiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠC 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức ToànTiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠC 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình (Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn)Tiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠCEm yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, Yêu từng gốc đa bờ tre đường làng. Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn. Yêu những mái trường rộn rã lời ca. Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm, Dòng nước êm trôi lắng đọng phù sa. Em yêu cánh đồng thơm mùi hương lúa, Giữa đám mây vàng có đàn cò trắng bay xa. Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm, Dòng nước êm trôi lắng đọng phù sa. Em yêu cánh đồng thơm mùi hương lúa, Giữa đám mây vàng có đàn cò trắng bay xa.* Hát nhắc lại 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình (Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn)Tiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠCEm yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, Yêu từng gốc đa bờ tre đường làng. Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn. Yêu những mái trường rộn rã lời ca. Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm, Dòng nước êm trôi lắng đọng phù sa. Em yêu cánh đồng thơm mùi hương lúa, Giữa đám mây vàng có đàn cò trắng bay xa.Em yêu hòa bình, yêu đất nước Việt Nam, Yêu từng gốc đa bờ tre đường làng. Em yêu xóm nhỏ nơi mà em khôn lớn. Yêu những mái trường rộn rã lời ca.* Hát lĩnh xướng đồng ca kết hợp gõ đệmGõ pháchGõ nhịpLĩnh xướng 1Lĩnh xướng 2Cả lớp* Hát kết hợp vận động X x X x X x X x X X X X X x X x X x X x X X X X X X X X X X X X X 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức ToànTiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠC 2. Bài tập cao độ và tiết tấu ĐôMiLaSon * Luyện cao độ 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức ToànTiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠC 2. Bài tập cao độ và tiết tấu * Luyện tiết tấu Tiết tấu trên có những hình nốt và kí hiệu gì ?(?)Hình nốt: ; Kí hiệu: 1. Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức ToànTiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠC 2. Bài tập cao độ và tiết tấu * Bài tập về cao độ và tiết tấuChóc c¸c thÇy c« m¹nh khoÎ !Chóc c¸c con häc tËp tèt !Tiết 3: Ôn tập hai bài hát: Em yêu hòa bình Bài tập cao độ và tiết tấuThứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013ÂM NHẠC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlop_4_tiet_3_1519.ppt
Tài liệu liên quan