Ảnh hưởng của các biện pháp nông học đến chất lượng thuốc lá vàng sấy

1. Đặt vấn đề Từ năm 2000, việc tiếp thị thuốc lá đã có những thay đổi một cách rõ rệt, hiện nay có hơn 80% được bán ra thị trường dứơi dạng hợp đồng. Người sản xuất thuốc lá đang chú trọng đến các vấn đề: cải thiện mối quan hệ với người mua, gia tăng một cách rõ rệt về chất lượng, bảo đảm chất lượng – dư lượng hóa chất trong sản phẩm và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Năm 2003, giá thuốc lá biến động từ 0.78USD đến 1.94 USD cho 1 pound tùy thuộc vào dạng sản phẩm. Do đó, sản xuất và tiếp thị chất lượng của thuốc lá là nguyên tắc vàng cho tất cả những người sản xuất để họ có thể bán đựoc sản phẩm của mình. Có rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thuốc lá (tổ chức sản xuất hợp lý, giống, nước tưới, thu hoạch sơ chế, ) nhưng 4 yếu tố được xem là quan trọng hơn cả đó là: lượng đạmg và thời gian áp dụng, kiểm soát việc đánh ngọn tỉa chồi sao cho dư lượng MH (Maleic Hydrazide) nhỏ nhất, tốc độ thu hoạch và sự chín của thuốc lá, phân loại theo vị trí lá trên thân.

pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của các biện pháp nông học đến chất lượng thuốc lá vàng sấy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẢnh hưởng của các biện pháp nông học đến chất lượng thuốc lá vàng sấy.pdf
Tài liệu liên quan