Viết chương trình từ điển bằng Visual Basic

Điều thuận lợi của chương trình này là sau khi người sử dụng download dữ liệu về và chạy chương trình Từ Điển thì họ có thể ngắt kế nối với Server và vẫn có thể sử dụng được chương trình sau khi ngắt kết nối. Vì chương trình này sử dụng ActiveX Control và load dữ liệu về máy local nên có tốc độ truy xuất cao (tốc độ tra từ) gần giống như chương trình chạy trên Windows. CHƯƠNG I : PHÂN TÍCH YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI. I - Các vấn đề có liên quan . II - Phân tích và đưa ra các giải pháp hiện thự c. III – Phân tích và đưa ra một số tính năng cần thiết của chương trình. CHƯƠNG II - THIẾT KẾ MÔ HÌNH A - Mô hình hoạt động của từ điển. B – Thiết kế giao diện. Chương III : PHẦN HIỆN THỰC CHƯƠNG TRÌNH. A – HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TỪ ĐIỂN. B - NHỮNG NGÔN NGỮ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH. .

pdf107 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Viết chương trình từ điển bằng Visual Basic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLVTN - Viet CT Tu dien bang VB.pdf
Tài liệu liên quan