Bài giảng Lập trình Windows Form - Chương 1: Giới thiệu Windows Form

System.Windows.Forms Là không gian chính cung cấp các lớp dùng để xây dựng các ứng dụng Desktop. Các lớp của System.Windows.Forms chia thành các nhóm sau: Control, User Control, Form Menu, Toolbar: ToolStrip, MenuStrip, ContextMenuStrip, StatusStrip Controls: Textbox, Combobox, Label, Listview, WebBrowser, HtmlDocument Layout: Giúp định dạng và tổ chức các điều khiển trình bày trên Form Data và Data Binding: định nghĩa kiến trúc đa dạng cho việc liên kết dữ liệu nguồn hay tệp tin XML vào các điều khiển. VD: DataGridView Componets: ToolTop, ErrorProvider, HelpProvider Command Dialog Boxes: Làm việc với File, Font, Color, Print. VD: OpenFileDiaglog, SaveFileDiaglog. ColorFileDiaglog

pptx18 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 24/11/2020 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình Windows Form - Chương 1: Giới thiệu Windows Form, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình Windows FormChương 1. Giới thiệu Windows Form1.1. Giới thiệuTạo ra các ứng dụng chạy trên máy để bàn có cài đặt .NET Framework 2.0Sử dụng không gian tên System. Windows.FormsThiết kế giao diện trực quan sử dụng Visual Studio 2005 IDE.1.1. Giới thiệuVí dụ:1.2. Ứng dụng Windows FormsCác chương trình quản lý tài chính, nhân sự, sản xuất, quản lý doanh nghiệp1.3. Không gian tênKhi tạo Project loại Windows Application có 6 không gian tên mặc định: System, System.Data, System.DeploymentSystem.Drawing, System.Windows.FormsSystem.Xml.System.Windows.FormsLà không gian chính cung cấp các lớp dùng để xây dựng các ứng dụng Desktop.Các lớp của System.Windows.Forms chia thành các nhóm sau:Control, User Control, FormMenu, Toolbar: ToolStrip, MenuStrip, ContextMenuStrip, StatusStripControls: Textbox, Combobox, Label, Listview, WebBrowser, HtmlDocumentSystem.Windows.FormsLayout: Giúp định dạng và tổ chức các điều khiển trình bày trên FormData và Data Binding: định nghĩa kiến trúc đa dạng cho việc liên kết dữ liệu nguồn hay tệp tin XML vào các điều khiển. VD: DataGridViewComponets: ToolTop, ErrorProvider, HelpProviderCommand Dialog Boxes: Làm việc với File, Font, Color, Print. VD: OpenFileDiaglog, SaveFileDiaglog. ColorFileDiaglogMàn hình chính làm việc với Windows Form1.4.Thực đơn ProjectorLoại bỏ đối tượng khỏi ProjectĐặt Project khởi động1.5. Hộp công cụCung cấp danh sách các Component liệt kê theo nhóm, cho phép thiết kế giao tiếp với người dùng. Windows Forms: Windows Control.Hiện ToolBox: View \ Toolboxnhấn chọn biểu tượng trên thanh công cụCtrl+W và X1.5. Hộp công cụChứa tất cả đối tượngChứa các điều khiển thông thường: TextBox, Label, Button, PictureBoxChứa các điều khiển để chứa các điều khiển khác như: Panel, Group, TabControl, Chứa các điều khiển đểxây các menu, thanh công cụ như: MenuStrip, ToolStrip,Chứa tất cả đối tượng làm việc với CSDL: DataSet, DataGridView, ReportViewer,Chứa tất cả đối tượng In ấn: PrintDocument, PrintingDialog, Cung cấp các điều khiển hộp thoại như cửa sổ chọn kiểu chữ, màu chữ, thư mục và tệp tin, Cung cấp các điều khiển làm việc với báo cáoCung cấp các điều khiển sử dụng để kiểm tra dữ liệu nhập như: ErrorProvider, HelpProvider, 1.6. Cửa sổ Option- Cung cấp các tuỳ chọn- Tools/Options1.6. Cửa sổ OptionTuỳ chọn Fonts và màu chữ1.6. Cửa sổ OptionĐịnh dạng mã C#Thực hànhTìm hiểu nhanh về hệ thống thực đơn, thanh công cụ,Toolbox, cửa sổ PropertiesĐặt thuộc tính Font, cỡ chữ mặc định khi viết codeThay đổi màu nền, màu chữThêm số thứ tự đầu dòng ở mỗi dòng CodeĐặt chế độ tự xuống dòng khi dòng code dàiĐặt lại thư mục lưu ProjectThực hành – Bài tậpYêu cầu:Nhập vào 3 số thực Double a, b, c; cần kiểm tra ngoại lệ nếu nhập a, b, c, không phải là sốClick vào nút tính nghiệm sẽ đưa ra kết quả ở Textbox4Click vào Tiếp tục: Giải PT bạc hai khácClick vào Thoát (hoặc Alt+T) sẽ thoát khỏi chương trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxslide_bai_giang_vb_net_c1_9262_2051279.pptx
Tài liệu liên quan