Tìm giá trị phân số của một số

YÊU CẦU TRỌNG TÂM: I) 1. Kiến thức: – Nắm chắc cách tìm giá trị phân số của một số – Biết lập luận có căn cứ , vận dụng linh hoạt để giải bài toán một cách nhanh chóng. 2. Kĩ năng: Sử dụng tốt kỹ năng tính toán. CƠ SỞ VẬT CHẤT : II)  Giấy, bút màu, giấy màu kẻ ô.  Cơ sở vật chất cho các nhóm

pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1571 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm giá trị phân số của một số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 1 Mụn Toỏn Lớp 6 Bài 14 chương 3 : Tỡm giỏ trị phõn số của một số I) YấU CẦU TRỌNG TÂM: 1. Kiến thức: – Nắm chắc cỏch tỡm giỏ trị phõn số của một số – Biết lập luận cú căn cứ , vận dụng linh hoạt để giải bài toỏn một cỏch nhanh chúng. 2. Kĩ năng: Sử dụng tốt kỹ năng tớnh toỏn. II) CƠ SỞ VẬT CHẤT :  Giấy, bỳt màu, giấy màu kẻ ụ.  Cơ sở vật chất cho cỏc nhúm III) TIẾN TRèNH TIẾT DẠY : Thời gian Nội dung cụng việc Hoạt động của giỏo viờn Hoạt động của học sinh 2’ Ổn định tổ chức Chia lớp thành 4 nhúm 15’ Làm bài tập Quan sỏt học sinh hoạt động Cỏc nhúm làm bài tập theo hướng dẫn. Trao đổi để đưa ra nhận xột. 20’ Cỏc nhúm trỡnh bày Nghe cỏc nhúm trỡnh bày. Yờu cầu học sinh đỏnh giỏ . Trỡnh bày hoạt động theo thứ tự :  Nhúm mỏy tớnh.  Nhúm hoạt động 1.  Nhúm hoạt động 2.  Nhúm hoạt động 3. 5’ Củng cố Cỏch tỡm giỏ trị phõn số của một số Làm việc toàn lớp 3’ Kiểm tra trắc nghiệm Làm bài tập toàn lớp. Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 2 TểM TẮT BÀI HỌC TèM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ Muốn tỡm giỏ trị phõn số của một số cho trước, ta nhõn số cho trước với phõn số đú. Vậy: Muốn tỡm số a bằng n m của số b cho trước, ta tớnh mba  (m, n Z, n  0) Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 3 NHểM MÁY TÍNH (I) 1) Tổ chức: 2 học sinh một mỏy . 2) Cơ sở vật chất: Phần mềm Math Concepts/Bài 1/phần 4: Fraction (Phõn số) 3) Hoạt động: Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động 20’ Trả lời cõu hỏi 5’ Trỡnh bày Cử một đại diện trả lời cõu hỏi. 5’ Làm bài kiểm tra trắc nghiệm Nội dung hoạt động trong Phần mềm Math Concepts/Bài 1/phần 4: Fraction (Phõn số) Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 4 NHểM HOẠT ĐỘNG 2 1) Tổ chức: Chia năm học sinh một nhúm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất: Mỗi nhúm nhỏ được phỏt:  48 miếng bỡa mầu  Hộp đựng bỡa  Xỳc xắc cú cỏc mặt là những phõn số lần lượt là:1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, /12 3) Hoạt động : Cụng việc Thời gian Làm cỏc hoạt động 20’ Trỡnh bày 5’ 1. Hoạt động 1: a) Hướng dẫn hoạt động 1. Mỗi em lấy 48 miếng bỡa 2. Khi đến lượt em, hóy lăn xỳc sắc và cất vào hộp số phần của cỏc miếng bỡa theo như phõn số trờn mặt xỳc sắc. VD Khi lăn xỳc sắc nhận được 1/3 thỡ cất 1/3 số bỡa mà em cú là 16 miếng vào hộp. 3. Nếu chia khụng hết thỡ em bị mất lượt, ban tiếp theo sẽ chơi. 4. Tiếp tục lăn xỳc sắc và xem ai là người đầu tiờn chỉ cũn một miếng. 5. Chơi 5 lần. b) Hóy điền kết quả vào bảng sau: Họ và tờn: Nhúm: Vỏn Lần chơi Số bỡa em cú Phõn số trờn xỳc sắc Số bỡa cất vào hộp Số bỡa cũn lại Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 5 2. Hoạt động 2: Em đó làm cỏch nào để lấy được số bỡa cất vào hộp? Hóy khỏi quỏt thành cỏch tỡm giỏ trị phõn số của một số. Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 6 NHểM HOẠT ĐỘNG 3 1) Tổ chức: ba học sinh một nhúm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất : Mỗi nhúm nhỏ: 1 bộ dụng cụ giấy, bỳt 3) Hoạt động : Cụng việc Thời gian Làm cỏc hoạt động 20’ Trỡnh bày 5’ Hoạt động 1: Nhõn dịp lễ quốc khỏnh 2-9 , một cửa hàng giảm giỏ 10% một số mặt hàng. Người bỏn hàng sửa lại bảng giỏ của cỏc mặt hàng ấy như sau: 35.000đ 120.000đ 67.000đ 450.000đ 240.000đ 33.000đ 108.000đ 60.300đ 120.000đ 216.000đ - Em hóy kiểm tra xem người bỏn hàng tớnh giỏ mới cú đỳng khụng? Điền đỳng (Đ) hoặc sai (S) vào cỏc vũng trũn của ụ sau: 4) Hoạt động 2: Trong hỡnh vẽ bờn, biết viờn gạch nặng 4kg. Để cõn thăng bằng, đố em người ta dựng quả cõn bao nhiờu kg ? 5) Hoạt động 3: An núi: "Lấy một phần hai của một phần hai đem chia cho một phần hai sẽ được một phần hai". Đố em An núi đỳng hay sai. 4) Nờu qui tắc tỡm giỏ trị phõn số của một số : A B C D E A B C D E     gạch nviê 3 2 Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 7 NHểM HOẠT ĐỘNG 4 1) Tổ chức: Chia ba học sinh một nhúm nhỏ. 2) Cơ sở vật chất: Mỗi nhúm nhỏ một bộ dụng cụ và giấy, bỳt . 3) Hoạt động : Cụng việc Thời gian Làm cỏc hoạt động 20’ Trỡnh bày 5’ 1. Hoạt động1: Cú một tấm bỡa hỡnh chữ nhật được chia thành cỏc phần bằng nhau. S Cỏc miếng bỡa màu cú dạng như sau: A E B C D D a) Diện tớch cỏc hỡnh A, B, C, D, E bằng bao nhiờu diện tớch hỡnh S b) Cho S= 56 cm2, diện tớch cỏc hỡnh A, B, C, D, E bằng bao nhiờu cm2 2. Hoạt động 2: Lớp 6 chuyờn Toỏn cú 40 đến 50 học sinh. Trong đợt kiểm tra, 1/8 số bạn đạt loại giỏi, 1/3 số bạn đạt loại khỏ, 1/2 số bạn đạt loại trung bỡnh, cũn lại loại yếu. Hỏi cú bao nhiờu bạn đạt mỗi loại ? 3. Hoạt động 3: Điền vào ụ trống ở bảng sau: Giỏ trị phõn số 3 2 1 3 12 0,5 45% 5 2 Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 8 12% Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 9 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Bài 1: Điền đỳng (Đ), sai (S) cho cỏc phộp toỏn sau: 1. 12 16 4 3 là của 4 3 16 2. 6 5 5 2 3 1 là 5 2 của 3 1 : 3. 36 300 100 12 là 300của 12%  BàI 2 : Điền đỳng (Đ) ,sai (S) vào cỏc cõu sau : 1. Để tỡm giỏ trị phõn số cả một số cho trước, ta lấy giỏ trị này chia cho số cho trước. 2. Để tỡm 4 3 4 3  n m lấyta của n m (m, n  N, n  0) 3. Lấy q p của b a cũng giống như lấy của q p b a (a, b, p,q N; b, q  0) TIấU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Nội dung 0 1 2 Kết quả Biểu diễn phõn số Chưa biểu diễn được cỏc phõn số trờn hỡnh Biếu diễn được cỏc phõn số nhưng cũn cú phõn số chưa chớnh xỏc Trỡnh bày chớnh xỏc cỏc phõn số đẹp, rừ ràng. Trỡnh bày Khụng trỡnh bày được Trỡnh bày được nhưng chưa rừ ràng, mạch lạc Trỡnh bày rừ ràng, mạch lạc Bài 14 chương 3 : Tìm giá trị phân số của một số 10 Kiến thức Khụng thực hiện được phộp tớnh Thực hiện được một số phộp tớnh Thực hiện đầy đủ cỏc phộp tớnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm giá trị phân số của một số.pdf
Tài liệu liên quan