• Điều trị cơn đau thắt ngựcĐiều trị cơn đau thắt ngực

  câu hỏi tự lượng giá 1. Trình bày cơ chế bệnh sinh của cơn đau thắt ngực và những yêu cầu của 1 thuốc chữa cơn đau thắt ngực tốt. 2. Trình bày cơ chế tác dụng của thuốc loại nitrit. 3. Phân tích dược động học và cách dùng của loại nitrit tác dụng ngắn và n itrit tác dụng dài. Cho thí dụ từng loại. Phân tích cơ chế thuốc chẹn kênh calci để lựa...

  pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Thuốc trợ timThuốc trợ tim

  1. Phân tích vì sao có sự khác biệt về dược động học giữa digitoxin, digoxin và uabain. 2. Phân tích cơ chế tác dụng trên tim của digitalin, từ đó giải thích tác dụng và độc tính của thuốc. 3. So sánh các thông số dược động học của digitoxin và digoxin, từ đó suy ra cách dùng trong lâm sàng. 4. Các dấu hiệu nhiễm độc digitalis và cách điều tr...

  pdf11 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Thuốc chống giun sánThuốc chống giun sán

  Câu hỏi tự lượng giá 1. Trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của mebendazol. 2. Trình bày tác dụng, tác dụng không mong muốn và áp dụng điều trị của albendazol. 3. Trình bày tác dụng, tác dụng không mong muốn của niclosamid. 4. Trình bày tác dụng, áp dụng điều trị của praziquantel. Trình bày tác d...

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0

 • Thuốc sát khuẩn - Thuốc tẩy uếThuốc sát khuẩn - Thuốc tẩy uế

  1. Phát biểu định nghĩa về thuốc kháng sinh, thuốc sát khuẩn và thuốc tẩy uế. 2. Kể cả tiêu chuẩn của một thuốc sát khuẩn lý tưởng và nguyên tắc dùng thuốc sát khuẩn 3. Trình bày cơ chế tác dụng và phân tích ưu nhược điểm của các thuốc sát khuẩn: cồn, iod, clo.

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Thuốc chống amip- TrichomonasThuốc chống amip- Trichomonas

  Câu hỏi tự lượng giá 1. Trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn của dehydroemeti n. 2. Trình bày áp dụng điều trị của dehydroemetin. 3. Trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn của metronidazol. 4. Trình bày chỉ định, chống chỉ định và cách dùng metronidazol.

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0

 • Thuốc kháng virusThuốc kháng virus

  câu hỏi tự lượng giá 1. Trình bày các giai đoạn phát triển trong tế bào vật chủ củ a virus sao chép ngược (HIV) và các vị trí có thể tác động của thuốc. 2. So sánh cơ chế tác động và độc tính của zidovudin, nevirapin và indinavir.

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0

 • Thuốc chữa động kinhThuốc chữa động kinh

  câu hỏi tự lượng giá 1. Phân loại các thuốc điều tr ị động kinh theo cơn và trình bày các cách tác dụng của thuốc chữa động kinh nói chung. 2. Trình bày tác dụng và áp dụng điều trị của dẫn xuất hydantoin (Phenytoin) và phenobarbital trong điều trị động kinh. 3. Phân tích tác dụng điều trị và tác dụng không mong muốn của carbamazepin và acid ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Thuốc an thần kinh và thuốc bình thầnThuốc an thần kinh và thuốc bình thần

  Câu hỏi tự lượng giá 1. Phân tích 3 đặc điểm cơ bản của th uốc an thần kinh (thuốc an thần chủ yếu). 2. Phân tích cơ chế tác dụng của clorpromazin. 3. Trình bày các áp dụng lâm sàng và tác dụng không mong muốn của clopromazin. 4. Trình bày tác dụng và cơ chế tác dụng của benzodiazepin.

  pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 1

 • Thuốc ngủ và rượuThuốc ngủ và rượu

  Câu hỏi tự lượng giá 1. Phân tích cấu trúc hóa học và các đặc tính lý hóa của các barbiturat. 2. Phân tích mối liê n quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của barbiturat. 3. Trình bày các tác dụng dược lý của thuốc ngủ barbiturat. 4. Trình bày các tác dụng không mong muốn của phenobarbital. 5. Trình bày triệu chứng ngộ độc cấp và cách...

  pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0

 • Thuốc têThuốc tê

  câu hỏi tự lượng giá 1. Trình bày cơ chế tác dụng và tác dụng dược lý của th uốc tê. 2. Trình bày dược động học và tác dụng không mong muốn của thuốc tê. Phân biệt đặc điểm tác dụng và áp dụng lâm sàng của cocain, procain, lidocain, bupivacain và ethyl clorid.

  pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0