• Tiểu luận Số 2 Cách sắp xếp hoa trên cànhTiểu luận Số 2 Cách sắp xếp hoa trên cành

  Cụm hoa hỗn hợp Có rất nhiều kiểu cụm hoa hỗn hợp khác nhau: Chùm tán Ngù đầu Thực tế có nhiều cụm hoa rất phức tạp và không theo các quy luật trên. Khi đó việc đặt tên chỉ theo hình dạng và không phổ biến ở nhiều loài.

  pdf47 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0

 • Các nhóm vi khuẩn chủ yếu : xạ khuẩnCác nhóm vi khuẩn chủ yếu : xạ khuẩn

  11- Phân loại xạ khuẩn Xạ khuẩn là nhóm vi khuẩn đặc biệt. Chúng có khuẩn lạc khô và đa số có dạng hình phóng xạ (actino-) nhưng khuẩn thể lại có dạng sợi phân nhánh như nấm (myces). Vì xạ khuẩn có cấu trúc nhân nguyên thuỷ như mọi vi khuẩn khác, chiều ngang của sợi cũng nhỏ như vi khuẩn, cho nên có tài liệu gọi chúng là nấm tia là không hợp lý. Xạ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 259 | Lượt tải: 0

 • Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea)Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea)

  Mở đầu Những vi sinh vật có khả năng sinh methane (mêtan), mẫn cảm với oxygen và có cấu trúc màng tế bào đặc biệt đã được biết đến từ lâu nhưng mãi đến cuối những năm 1970 chúng mới được nhìn nhận như đại diện của một dạng sống thứ ba trên trái đất bên cạnh vi khuẩn và sinh vật nhân thật, đó là cổ khuẩn. Carl R. Woese và cộng sự (1977) sau khi xem ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học vi sinh vật đại cươngBài giảng môn học vi sinh vật đại cương

  Mục đích : giới thiệu đối tượng và nhiệm vụ của môn học,những đóng góp của các nhà khoa học trong lịch sử phát triển VSVH.Làm rõ 4 vấn đề chính đã đẩy các nghiên cứu khoa học tới giai đoạn "hoàng kim của vi sinh vật học".Mô tả các đặc điểm chung của vi sinh vật và cách phân loại chúng

  pdf100 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 1

 • Các sản phẩm lên menCác sản phẩm lên men

  Nội dung gồm: Chương I: Tổng quan Chương II: Quy trình chế biến – Thuyết minh quy trình Chương III: Kết quả và bàn luận Chương I : Tổng Quan Nem chua và mắm chua đều là sản phẩm thực phẩm lên men truyền thống phổ biến của dân tộc Việt Nam. Là loại thực phẩm được sản xuất thủ công , mang sắc thái kinh nghiệm lưu truyền từ đời này sang đời kh...

  doc12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0

 • Các tính chất đặc trưng cho sự sống.Các tính chất đặc trưng cho sự sống.

  Sự sống là một dạng hoạt động vật chất phức tạp hơn nhiều và cao hơn hẳn so với quá trình vật lý và hóa học trong tự nhiên. Nó có những tính chất đặc trưng giống nhau ở mọi loài. 1. Vật chất: cấu trúc phức tạp và tổ chức tinh vi. Các sinh vật cũng được tạo nên từ những nguyên tố vốn có trong tự nhiên, nhưng cấu trúc bên trong rất phức tạp và chứa v...

  pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0

 • RibosomRibosom

  Một bào quan không giới hạn bởi màng sinh chất nội bào, là thể kết hợp của rARN và protein có rải rác ở khắp bào tương, tự do hoặc bám vào lưới nội sinh chất có hạt và vào mặt ngoài của màng nhân ngoài. Là nơi xảy ra sự tổng hợp protein tế bào. 6.1.1. Cấu trúc của ribosom : ribosom gồm có hai phân đơn vị liên kết với nhau Mỗi phân đơn vị có độ lắn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

 • Lưới nội sinh chất có hạtLưới nội sinh chất có hạt

  Là một hệ thống lan tỏa toàn bộ bào tương gồm các túi dẹt và ống nhỏ giới hạn bởi một lớp màng sinh chất nội bào, tạo thành một không gian riêng cách biệt với bào tương. Khoảng không gian này nối thông với khoảng quanh nhân, và nối với màng tế bào để thông với khoảng gian bào. 6.2.1. Đặc điểm Màng của LNSC có hạt cũng là màng sinh chất nhưng đặc tr...

  pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 0

 • Ti thểTi thể

  CoA, các enzyme của chu trình Kreb, chuyển axit citric (2C) thành CO2 (1C) và NADH. CO2 sẽ đi ra khỏi ti thể, còn NADH sẽ đến màng ti thể trong để gặp chuỗi hô hấp. Lòng ti thể còn chứa ADN riêng của ti thể.

  pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0

 • Chức năng của ti thể hay quá trình hô hấp của tế bàoChức năng của ti thể hay quá trình hô hấp của tế bào

  Loại hô hấp này được gọi là hô hấp ái khí tức là có cần O2, gồm hai giai đoạn: giai đọan phân ly glucose thực hiện trong bào tương và giai đoạn oxy hóa pyruvat thực hiện trong ti thể. * Sự phân ly glucose: Ở giai đoạn này, glucose 6 cacbon bị tách làm đôi thành hai phân tử axit pyruvic 3 cacbon. Phản ứng nhờ các enzyme có trong bào tương. Phản ứng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 1