Bài giảng Xử lý sự cố internet

Internet là gì và do ai quản lý? ICANN là gì? Web Brower là gì? Cho ví dụ về một số Web Brower. Firewall là gì? Phân biệt Firewall cứng và Firewall mềm. Tìm hiểu thêm một số loại Soft Firewal khác với các Firewall trong bài.

pdf14 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 11/06/2014 | Lượt xem: 1507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xử lý sự cố internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8/26/2009 1 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM Bài 1 : Quy trình xử lý sự cố phần mềm. Bài 2 : Xử lý sự cố hệ điều hành. Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng. Bài 4 : Xử lý sự cố sử dụng Internet. Bài 5 : Xử lý sự cố Email. Bài 6 : An toàn hệ thống máy tính. Bài 7 : Những tiện ích và ứng dụng. Bài 8 : Tối ƣu hóa máy tính. THI CUỐI MÔN. BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: BÀI 4: XỬ LÝ SỰ CỐ INTERNET Sơ lƣợc về Internet Các trình duyệt Web thông dụng Các phần mềm FireWall thông dụng Câu hỏi và bài tập 8/26/2009 2 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: MỤC TIÊU BÀI HỌC Xử lý đƣợc các lỗi thông dụng trong quá trình kết nối Internet Cài đặt và xử lý đƣợc các lỗi thông dụng của các WebBrower Cài đặt, cấu hình và xử lý đƣợc các lỗi thông dụng của một số phần mềm tƣờng lửa thông dụng TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: XỬ LÝ SỰ CỐ INTERNET Xử lý sự cố Internet Sơ lược về Internet Web Brower FireWall 8/26/2009 3 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Ý nghĩa thực tiễn của Internet Học tập Nghiên cứu Liên lạc Giải trí Ứng dụng trong thực tiễn Kinh doanh INTERNET Chia sẻ Internet là tập hợp các máy tính toàn cầu được nối với nhau với mục đích trao đổi và chia sẻ thông tin. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Các dịch vụ Internet: Web EMail Chat Void IP 8/26/2009 4 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Mộ số thuật ngữ liên quan đến Internet: IP (Internet Protocol) IP address Domai Name DNS (Domain Name System) WWW (World Wide Web) FTP (File Transfer Protocol) ISP (Internet Service Provider) ICANN (International Cesarean Awareness Network Name) TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Mô hình kết nối Internet đơn giản Máy tính Model ADSL Line ADSL 8/26/2009 5 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Các thiết bị kết nối Internet Máy tính Card mạng Cable mạng Đầu RJ45 Switch Model ADSL Line điện thoại hoặc Line ADSL TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Các sự cố về kết nối Internet ISP Đứt đường truyền Chưa đóng tiền thuê bao Thông số kết nối Cấu hình Model  Username/Password  Sai các thông số: PPPoE, VPI, VCI,…  Sai địa chỉ MAC (ISP FTP) IP  IP động: DHCP hết IP, Client không có trong DS cấp IP  Cấu hình IP tĩnh sai (Supnet, Sup NetMask, DNS, Defautl Gateway,…) 8/26/2009 6 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: SƠ LƢỢC VỀ INTERNET Các sự cố về kết nối Internet Wireless Không đúng chuẩn kết nối Sóng quá yếu Thiết bị Driver (Net Card) Loop (Switch, kết nối dây) Cable Bấm Cable sai Dùng không đúng loại Cable… TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: WEB BROWER Xử lý sự cố Internet Sơ lược về Internet Web Brower FireWall 8/26/2009 7 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: WEB BROWER Web Brower Là công cụ dùng để truy cập Internet. Sử dụng định dạng HTML. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: WEB BROWER Một số Web Brower thông dụng Internet Explorer: Là trình duyệt thông dụng nhất được tích hợp sẵn trên HĐH Windows, hiện thị được hầu hết các trang Web Mozilla Firefox: Là trình duyệt miễn phí, có khả năng miễn nhiễm hầu hết các loại virus trên web và tương thích với nhiều hệ điều hành. Opera: Là trình duyệt miễn phí, tương thích với hầu hết các hệ điều hành và có khả năng sử dụng cả trên điện thoại di động. 8/26/2009 8 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: WEB BROWER Trình duyệt Web Internet Explorer 7.0 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: WEB BROWER Internet Options của IE7 Generel Home page Browsing history … Securyty Internet Trusted site Content Enable  General  Create Password Connections LAN setting  Automatically detect settings 8/26/2009 9 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: WEB BROWER Sự cố về Web Brower Không thay đổi được Home page Không đọc được tiếng Việt Thiếu Font Encoding không đúng Trang Web không tương thích với Web Brower Web Brower không cho phép chạy các ActiveX Flash Pop Up Các trang Web bị cấm trong Options Security  Restricted sites Lỗi Error: 403 – Forbidden và Error: 404 - Not Found khi lướt Web TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL Xử lý sự cố Internet Sơ lược về Internet Web Brower FireWall 8/26/2009 10 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL Ý nghĩa của việc sử dụng Firewall Chống Hacker Chống DDoS (Distributed Denial-of-Service) Chống thư rác Chống Virus TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL Các loại Firewall Hard Firewall Cisco Nokia CheckPoint Dlink LinkSys Soft Firewall Windows Firewall PC Tools Firewall Plus Zone Alarm 8/26/2009 11 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL Windows FireWall General Tab Exceptions Tab Advance Tab TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL PC Tools Firewall Plus Firewall Protection Apptication Blocking Advanced Rules 8/26/2009 12 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL ZoneAlarm Firewall Program control Alerts & Logs TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: FIREWALL Sự cố về Firewall Ping không thấy Một số chương trình không tự động Update được Một số chương trình không chạy được Share dữ liệu máy khác không truy cập được 8/26/2009 13 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: ÔN TẬP Câu hỏi ôn tâp Internet là gì và do ai quản lý? ICANN là gì? Web Brower là gì? Cho ví dụ về một số Web Brower. Firewall là gì? Phân biệt Firewall cứng và Firewall mềm. Tìm hiểu thêm một số loại Soft Firewal khác với các Firewall trong bài. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: Câu hỏi và bài tập Bài tập thực hành Cấu hình Internet Explorer Không tải các hình ảnh về máy tính Không cho phép Download files Không cho phép duyệt một trang Web Cấu hình để Windows Firewall Cho phép sử dụng chức năng Share dữ liệu Cho phép sử dụng chức năng Remote Desktop Cấu hình để PC Tools Firewall Plus cho phép trả lời các Packet Ping Cấu hình để Zone Alarm Block không cho Yahoo Mesenger chạy! 8/26/2009 14 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbi4_xlscsdnginternet_131028102109_phpapp02_3263.pdf
Tài liệu liên quan