Bài giảng chương 3: Hệ điều hành

Cần CD ROM chứa HDH Windows Có CD Key (222222-222222-222222-222222) Chỉnh CMOS để khởi động máy tính bằng CDROM chứ không phải từ đĩa cứng Cài đặt Chỉnh lại thống cài đặt CMOS Hoàn thiện Windows

ppt28 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 11/06/2014 | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 3: Hệ điều hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3_ Hệ điều hành  Máy tính không tự thân khởi động được Phải nhờ tác nhân ngòai tác động vào Đó là OS  Chương 3_ Hệ điều hành User OS (Operting system) Hardware Quan hệ giữa người và máy Chương 3_ Hệ điều hành User OS (Operting system) Hardware Soft(Applications) Quan hệ giữa người và máy Chương 3_ Hệ điều hành Đơn nhiệm Một người dùng Nhiều người dùng Đa nhiệm Phân lọai Một người dùng Phân lọai : Hệ điều hành Đơn nhiệm MSDOS-PCDOS-IBMDOS Đa nhiệm WinXP, Win 7,Windows Sever Lỗi thời Unix,Linux,… Chương 3_ Hệ điều hành Có 3 đối tượng chính trong Windows File Folder Shortcut Chương 3_ Hệ điều hành File Thông tin chọn lọc, có định hướng ghi lên 1 vùng vật trữ tin Chương 3_ Hệ điều hành Đặt tên file *Lấy các ký tự thông dụng như: a,b,c …hay 0,1,2 …. *Lời khuyên: ký tự đầu tiên trong filename nên bắt đầu là chữ, ký tự kế là chữ hoặc số Chương 3_ Hệ điều hành Đặt tên file: 2 cách * Cổ điển : 8.3 XXXXXXXX . XXX Ví dụ: HOSO HOSO.TXT HOSO1.TXT COMMAND.COM BKAV.EXE Chương 3_ Hệ điều hành Đặt tên file * Lối hiện đại : 255 ký tự Ví dụ: HOSOTB2005_BT.TXT HO SO KET NAP VCCI.DOC Chương 3_ Hệ điều hành File Filename Extension Size Hai điều cấm khi đặt tên file 1. Các ký tự cấm dùng ? * / \ : | 2 . Các tên cấm dùng Prn,lpt1, lpt2 , nul, aux, clock$, com1, com2,…, com4, con (console) Chương 3_ Hệ điều hành File Filename Extension Size Hai điều cấm khi đặt tên file 1. Các ký tự cấm dùng ? * / \ : | 2 . Các tên cấm dùng Prn,lpt1, lpt2 , nul, aux, clock$, com1, com2,…, com4, con (console) Chương 3_ Hệ điều hành Kiểu file -> file lọai gì, dùng vào việc nào Kiểu file cho biết công dụng file Kiểu file -> file lọai gì, dùng vào việc nào Kiểu file cho biết công dụng file Kiểu file cho biết công dụng file Kiểu file cho biết công dụng file Ký tự đại diện file Ký tự đại diện tập tin ? và * Công dụng: Thay thế họ tập tin : chỉ một lệnh, một thao tác có thể tác động một họ tập tin Ký tự ? Dấu ? : xuất hiện trong tên tập tin, thay thế một họ tập tin mà ký tự tại vị trí ? chỉ định là tùy ý ( tùy ý : là gì cũng được miển hợp lệ, thậm chí không có cũng được) Ví dụ : a?.txt có thể là A={ a1.txt, a2.txt, aa.txt, ab.txt, ax.txt,az.txt, a.txt} File anh.txt có thuộc vào tập A ở trên không? Ký tự * Dấu * : (asterisk) : xuất hiện trong tên tập tin, thay thế họ tập tin mà những ký tự kể từ vị trí * chỉ định trở đi về hết bên phải là tùy ý. a*.txt có thể là B={ a1.txt, a2.txt, aa.txt, ab.txt, ax.txt,az.txt, a.txt, amor.txt, among.txt, aone.txt, ajnomoto.txt, american.txt ….} Lọai a*n.txt gồm những file nào? Thư mục_Folder, directories Định nghĩa: Là công cụ quản lý file và các subdirectories Đặt tên : tương tự như filename nhưng hạn chế phần mở rộng Ví dụ: Thư mục_Folder, directories(2) Thư mục gốc (rootdir) Khi format đĩa, WIN9X tạo ra một thư mục đầu tiên trên đĩa, gọi là thư mục gốc (root directory). Thư mục gốc của đĩa A: có tên là A:\, của đĩa C: là C:\ ... Rootdir quản lý mọi thư mục con có trên đĩa Đường dẫn_Path KN: khi truy xuất đối tượng có trên đĩa, cần chỉ ra đĩa nào, ở đâu, gọi chung là path C:\windows\system\oobe\setup\setup.exe Folder KN: Folder là công cụ quản lý các đối tượng, tài nguyên Thư mục là Folder nhưng điều ngược lại chưa hẳn là đúng Folder Các folder hệ thống Cài đặt HDH Windows 98/WinXP Cần CD ROM chứa HDH Windows Có CD Key (222222-222222-222222-222222) Chỉnh CMOS để khởi động máy tính bằng CDROM chứ không phải từ đĩa cứng Cài đặt Chỉnh lại thống cài đặt CMOS Hoàn thiện Windows Các bước chuẩn bị: Cài WinXP

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_3_hdh_7397.ppt
Tài liệu liên quan