Bài giảng Toán T2 - Chương 1: Ma trận và định thức - Nguyễn Anh Thi

Ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo Định nghĩa Cho Ae M (K). Ta nói A khả nghịch nếu tồn tại ma trận B sao cho AB = BA =In. Nếu B thỏa điều kiện trên được gọi là ma trận nghịch đảo của A. Nhận xét Ma trận nghịch đảo của một ma trận khả nghịch là duy nhất. Ta ký hiệu ma trận nghịch đảo của A là A^-1.

pdf79 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán T2 - Chương 1: Ma trận và định thức - Nguyễn Anh Thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdft2_chuong1_9914_2012604.pdf