Toán học - Ứng dụng hình học của tích phân xác định

ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH Cho đường cong C: Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi C quay quanh Oy.

ppt34 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Toán học - Ứng dụng hình học của tích phân xác định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNHBài toán diện tíchDD: a  x  b, y nằm giữa 0 và f(x)abBài toán diện tíchD: a  x  b, y nằm giữa f1(x) và f2(x)abBài toán diện tíchD: c  y  d, nằm giữa 0 và f(y)cdBài toán diện tíchD: c  y  d, nằm giữa f1(y) và f2(y)cdLưu ýCó thể vẽ hình các đường cong đơn giản hoặc tìm hoành độ(tung độ giao điểm) để xác định cận tích phân.Tính hoành độ giao điểm  tích phân tính theo biến x(ngược lại là tính theo y)Lưu ý về tính đối xứngNếu miên D đối xứng qua Ox, D1 là phần phía trên Ox của DVí dụTính diện tích miền phẳng giới hạn bởi: Hoành độ giao điểm: 0, 2Ví dụTính diện tích miền phẳng giới hạn bởi: Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi: Ví dụHoặcVí dụTính diện tích miền D giới hạn bởi các đường: y2 + 8x = 16, y2 – 24x = 48Tung độ giao điểm: Bài toán thể tíchD: a  x  b, y nằm giữa 0 và f(x)Quay D xung quanh OxVật thể tạo ra có dạng tròn xoay.Bài toán thể tíchDD: a  x  b, y nằm giữa 0 và f(x)abBài toán thể tíchDD: a  x  b, y nằm giữa 0 và f(x)abMiền D phải nằm về 1 phía của trục OyBài toán thể tíchD: a  x  b, y nằm giữa f1(x) và f2(x)abMiền D phải nằm về 1 phía của trục OxBài toán thể tíchD: a  x  b, y nằm giữa f1(x) và f2(x)abMiền D phải nằm về 1 phía của trục OyBài toán thể tíchD: c  y  d, nằm giữa 0 và f(y)cdBài toán thể tíchD: c  y  d, nằm giữa f1(y) và f2(y)cdLưu ý về tính đối xứngNếu miên D đối xứng qua Ox, D1 là phần phía trên Ox của DVí dụD : x  0, y  2 – x2, y  x.Tính thể tích khi D quay quanh Ox, oy.Ví dụTính thể tích khi D quay quanh OxVí dụ1-1Tính thể tích khi D quay quanh Ox, OyVí dụTính thể tích khi D quay quanh Ox, Oy 12Pt đường tròn giới hạn C: hayBài toán diện tích, thể tích với đường cong tham sốD giới hạn bởi trục hoành, 2 đường thẳng x=a, x=b và đường cong tham sốNếu Ví dụTính diện tích miền D giới hạn bởi: và trục hoànhVí dụ và trục hoànhD: Tính thể tích tạo ra khi D quay quanh Ox, OyNhận xét: D đối xứng qua Oy (thay x bởi  - x )Độ dài đường cong phẳng Diện tích mặt tròn xoayCho đường cong C: y= f(x), a  x  bĐộ dài đường cong C: Khi C quay quanh Ox tạo thành diện tích : Ví dụCho đường cong C:Tính độ dài đường cong và diện tích mặt tạo ra khi C quay quanh OxVí dụCho đường cong C:Tính diện tích mặt tròn xoay tạo ra khi C quay quanh Oy.Bài toán độ dài cung và diện tích mặt tròn xoay với đường cong tham sốCho đường cong C: x = x(t), y = y(t), t1 t  t2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgiai_tich_1ung_dung_hinh_hoc_cua_tpxd_505.ppt
Tài liệu liên quan