Bài giảng Toàn cầu hóa

Xuất hiện những MNC lớn đến từ những nền kinh tế đang phát triển China Telecom: Hong Kong Taiwan Semiconductor: Taiwan Samsung Electronics: Korea Telefonos de Mexico (Telmex): Mexico

ppt17 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 14/06/2014 | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toàn cầu hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỒN CẦU HĨA NỘI DUNG Khái niệm tồn cầu hĩa Các động cơ thúc đẩy tồn cầu hĩa Thay đổi tương quan giữa các quốc gia trong nền kinh tế thế giới I. KHÁI NIỆM Tồn cầu hĩa là quá trình nền kinh tế thế giới tiến tới hợp nhất và phụ thuộc lẫn nhau, gồm 2 khía cạnh: Tồn cầu hĩa thị trường (Globalization of Market): thị trường riêng lẻ các nước hợp nhất thành thị trường tồn cầu Tồn cầu hĩa sản xuất (Globalization of Production): phân bố chi nhánh sản xuất và cung ứng ở nhiều nơi trên thế giới nhằm khai thác lợi thế các quốc gia II. CÁC ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY TỊAN CẦU HĨA 6 động cơ thúc đẩy quá trình tồn cầu hĩa hiện nay Sự mở rộng các đường biên giới Tăng trưởng thương mại và đầu tư quốc tế Gia tăng sản phẩm quốc tế và khách hàng tồn cầu Quá trình tư hữu hĩa diễn ra mạnh mẽ Aùp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Mạng Internet và cơng nghệ thơng tin liên lạc 1. Sự mở rộng các đường biên giới Hình thành nhiều liên kết kinh tế Thuế quan và các hàng rào thương mại dần được giảm thiểu Thành viên của WTO tăng lên Bảng 1: Mức thuế quan trung bình cho hàng chế tạo Nguồn: “International Business” – Charles W. Hill 2. Tăng trưởng thương mại và đầu tư quốc tế Thương mại quốc tế: Tăng trưởng thương mại và GDP của thế giới 2000- 2011 FDI inflows 1996-2011 3. Gia tăng sản phẩm quốc tế và khách hàng tồn cầu Xu hướng đồng nhất nhu cầu tiêu thụ trên phạm vi tồn cầu Khách hàng tồn cầu tìm kiếm nguồn nguyên liệu trên thế giới, khơng xem xét tới nguồn gốc quốc gia của nguyên liệu sử dụng 4. Quá trình tư hữu hĩa diễn ra mạnh mẽ Tư hữu hĩa là quá trình bán cho khu vực tư nhân các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Các nước đang phát triển hay nền kinh tế chuyển đổi thực hiện tư hữu hĩa để huy động vốn cho nền kinh tế 5. Các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế được áp dụng rộng rãi Chất lượng sản phẩm là tương đương trên các thị trường Đẩy mạnh tính tương đồng trong sản xuất Khả năng tiết kiệm chi phí sản xuất 5. Kỹ thuật công nghệ phát triển Cơng nghệ viễn thơng: Internet và hệ thống thơng tin liên lạc tạo điều kiện thuận lợi cho thơng tin liên lạc và các giao dịch kinh tế trên phạm vi thế giới Cơng nghệ giao thơng vận tải: Phương tiện giao thơng Container III. THAY ĐỔI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC QUỐC GIA TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI Về sản lượng và thương mại Về đầu tư nước ngồi Về cơng ty đa quốc gia Thay đổi tương quan về sản lượng và thương mại Nguồn: Charles W.L Hill – “International Business”-2007 Thay đổi tương quan về đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Nguồn: Charles W.L Hill – “International Business”-2007 Thay đổi tương quan về cơng ty đa quốc gia Xuất hiện những MNC lớn đến từ những nền kinh tế đang phát triển China Telecom: Hong Kong Taiwan Semiconductor: Taiwan Samsung Electronics: Korea Telefonos de Mexico (Telmex): Mexico Phát triển các MNC nhỏ 20% dân số thế giới thuộc các nước phát triển nhận được 82,7% tổng thu nhập của thế giới 20% dân số thế giới thuộc các nước nghèo nhất chỉ nhận được 1,4% tổng thu nhập của thế giới Tài sản của 200 người giàu nhất thế giới nhiều hơn cả tổng thu nhập của 41% nhân loại

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_mo_dau_7828.ppt