Quản trị chiến lược (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

(Bản scan) Trên cơ sở kết luận của đánh giá chiến lược kinh doanh phải thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm thay đổi nhiều hoặc ít những mục tiêu (chỉ tiêu) của chiến lược kinh doanh. Những điều chỉnh còn liên quan cả đến các giải pháp nhằm thực hiện được các mục tiêu (chỉ tiêu) đã xác định. Điều kiện kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh có hiệu quả - Đảm bảo cơ sở thông tin - Sử dụng kết quả đánh giá của hoạt động kiểm toán - Sử dụng thông tin do tính chi phí kinh doanh cung cấp

pdf181 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1462 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị chiến lược (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình Quản Trị Chiến Lược.pdf
Tài liệu liên quan