Bài giảng Lập trình ngôn ngữ C# - Chương 6: Tạo lập Báo cáo trong ứng dụng

Bước 4. Tích hợp báo cáo vào ứng dụng Tạo form hiển thị báo cáo Add -> Windows Form Chọn điều khiển ReportViewer Chọn Tên báo cáo trong mục ChooseReport

pptx14 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình ngôn ngữ C# - Chương 6: Tạo lập Báo cáo trong ứng dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6 TẠO LẬP BÁO CÁO TRONG ỨNG DỤNGNội dung06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngBáo cáo trong ứng dụng1Microsoft report21. Báo cáo trong ứng dụngCác thành phần của một report06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngCác thành phần của report06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngReport HeaderReport FooterPage FooterPage HeaderDetailCác bước xây dựng báo cáo06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngCác bước xây dựng báo cáoBước 1: Thiết kế báo cáoXác định các thông tin cần hiển thị, cách bố trí, tổ chức thông tin Thiết kế theo mẫu yêu cầu của khách hàngMột số tiêu chí:Đáp ứng mục tiêu nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu của người sử dụngSố lượng vừa đủ, sắp xếp, gom nhóm hợp lý, Trình bày dữ liệu đúng vị tríBước 2: Chuẩn bị dữ liệuTạo cơ sở dữ liệuKết nối với cơ sở dữ liệu06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngCác bước xây dựng báo cáoBước 3: Sử dụng công cụ để xây dựng báo cáo theo bản thiết kếThêm mới một file báo cáo vào ứng dụngSử dụng công cụ để xây dựng báo cáo theo mẫu thiết kếMicrosott ReportCrystal ReportsBước 4: Tích hợp báo cáo vào ứng dụngTạo form chứa báo cáo06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụng2. Microsoft ReportXây dựng báo cáo bài toán quản lý sinh viênBước 1: Thiết kế báo cáoBáo cáo danh sách sinh viênBước 2: Chuẩn bị dữ liệuTạo dataset để chứa dữ liệu cho báo cáoThêm mới một datasetNháy phải, chọn Add  New Item  Data  DatasetThêm mới một TableAdapter06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngChuẩn bị dữ liệuThêm mới datasetChọn New Connection (nếu chưa có kết nối dữ liệu)06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngThêm mới datasetChọn kiểu lệnh (SQL hoặc procedure)06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngThêm mới datasetChọn Use SQL StatementsGõ câu truy vấn06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngBước 3. Xây dựng báo cáoTạo thêm thư mục Report trong ứng dụngThêm mới một báo cáoNháy phải, chọn Add  New Item  Reporting  Report06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngXây dựng báo cáoThêm mới một table vào báo cáoChọn DataSourceChọn các trường để hiển thị06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụngBước 4. Tích hợp báo cáo vào ứng dụngTạo form hiển thị báo cáoAdd  Windows FormChọn điều khiển ReportViewerChọn Tên báo cáo trong mục ChooseReport06/05/2014Chương 6. Tạo lập báo cáo trong ứng dụng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxc06_tao_lap_bao_cao_trong_ung_dung_6774.pptx