Y học gia đình - Bài 1 Giải phẫu mắt

3 lớp của thành nhãn cầu – Lớp xơ (ngoài) • Củng mạc, giác mạc, rìa – Lớp mạch (giữa) • Mống mắt, thể mi, hắc mạc – Lớp thần kinh (trong) • Võng mạc

pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Y học gia đình - Bài 1 Giải phẫu mắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải phẫu Mắt Đối tượng: BS gia đình 1 BS. Dương Nguyễn Việt Hương 05.2015 Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương 2 Lông mi Khe mi Mi mắt Củng mạc Rìa kết giác mạc / giác củng mạc Đồng tử Nếp bán nguyệt Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương 3 Tuyến lệ Lệ quản trên Nếp bán nguyệt Lệ quản dưới Túi lệ Ống lệ mũi Lỗ đổ ống lệ mũi Xương xoăn mũi dưới Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương 4 Cơ trực trên Cơ trực dưới Cơ chéo dưới Cơ chéo trên Chéo trên Trực trên Trực ngoài Trực trong Trực dướiChéo dưới Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương 5 • 3 lớp của thành nhãn cầu – Lớp xơ (ngoài) • Củng mạc, giác mạc, rìa – Lớp mạch (giữa) • Mống mắt, thể mi, hắc mạc – Lớp thần kinh (trong) • Võng mạc Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương Lỗ đồng tử 6 Mống mắt Cơ tia Cơ vòng Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương 7 Giải phẫu Mắt - BS. Dương Nguyễn Việt Hương 8 Hoàng điểm Gai thị (Ám điểm) Động – tĩnh mạch trung tâm võng mạc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfyhgd2015_01_giai_phau_mat_1281.pdf
Tài liệu liên quan