Xây dựng thương hiệu cá nhân

Những việc cần làm ngay Viết kế hoạch của các bạn lên 1 tờ A5: 1. Tôi muốn hình ảnh cá nhân của mình giúp mình những gì? Mang lại lợi ích nào? 2. Hình ảnh của tôi thế nào? Tôi muốn người khác cảm nhận gì về tôi? Tôi sẽ chọn lĩnh vực chuyên môn gì? 3. Tôi sẽ dùng những kênh nào? 4. Số lượng, thời gian post của tôi thế nào? Chọn chế độ gì khi share? 5. Tôi sẽ share những gì? Phong cách nào? 6. Tôi sẽ tham dự những sự kiện gì? 7. Tôi sẽ đọc/xem những gì và share nó ra sao? 8. Ai sẽ là người nói tốt/nói đúng về khả năng và con người tôi 9. Tôi sẽ làm gì để liên tục sáng tạo 6 tháng 1 lần hãy kiểm tra và review lại mình đã làm được những gì.

pdf73 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng thương hiệu cá nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Personal Branding in the digital world Prepared by Nguyen Dinh Thanh PR director Personal brand Personal brand ? Nguyendinhthanh.comFB: prnhutoithay The innovative traditional 5W 1H approach The innovative traditional 5W 1H approach 10 rules to manage your personal branding 1. Identify the purpose of your personal branding - WHY 2. Identify the image to be built – WHO 3. WHAT Be active online and Offline HOW 4. Choose the right time WHEN 5. Choose the right place - Social media priority WHERE. 6. Be consistent 7. Be “sexy” 8. Never eat alone 9. To be in the trend NON STOP 10. Constant PDCA Personal branding = Public Relation (PR) PR là tập hợp các phát ngôn, hình ảnh, hoạt động được tổ chức trong một khoảng thời gian xác định, có chiến lược, kế hoạch cụ thể nhằm xây dựng, quản lý và duy trì hình ảnh tích cực của một đơn vị/cá nhân với các đối tượng truyền thông mục tiêu của nó hoặc để tạo ra một hiệu ứng tâm lý mong muốn. Verbal abuse Mua nhà máy © Thanhnd.pr@lebrothers.com DIFFICULT A MORE AND MORE VIRTUAL WORLD OPPORTUNITY FOR ALL WHY ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Identify the purpose of your personal branding WHY ? Personal branding is a must for your company You are WHO ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Identify the image to be built Những hình ảnh người ta muốn có về mình 1. Tính tự chủ-là nhu cầu được người khác công nhận tính độc lập, tự chủ, tự tin, khả năng kiểm soát được tình hình, biết giới hạn của sự việc và biết tính đến nhu cầu muốn được coi là người tự chủ của người khác. 2. Dễ chịu– là nhu cầu được coi là người đồng hành/đối tác/bạn tin tưởng được, đáng yêu, dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn. 3. Địa vị - nhu cầu với người khác khâm phục khả năng của chúng ta như sự hấp dẫn, nổi tiếng, vị trí xã hội, quyền lực, giàu có. Những hình ảnh người ta muốn có về mình 4. Đáng tin cậy – nhu cầu để người khác nhận thấy rằng ta là người đáng tin, có thể dựa vào được, tin được, trung thành, thủy chung, nhất quán lời nói và việc làm. 5. Năng lực – là nhu cầu được người khác thừa nhận những khả năng của ta như thông minh, có kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, năng lực điều hành, hoạt động nhóm, mở rộng quan hệ, xử lý khủng hoảng, bảo vệ thể diện, giải quyết vấn đề. 6. Đạo đức – nhu cầu để người khác công nhận ta là người liêm khiết, có phẩm giá, danh dự, đạo đức. WHO? Your personal brand = The recognition in the target audience’s mind Not exactly the image you have about your self Not necessary the one your want to communicate. Who ? To become A hero Your brand image ? •Think deeply •Write down: • the image that you want to create •Impression/Emotion that you want to give •The character that you want to evoke HOW? ? ? ? ? ? ? ? ? WHERE ? ? ? ? ? ? ? ? ? Choose the right place © Thanhnd.pr@lebrothers.com PR tools SOCIAL MEDIA in Vietnam TOP SOCIAL NETWORKS IN VIETNAM SOCIAL MEDIA TRENDS WHEN ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Choose the right time WHAT ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? What should I do ? online offline © Thanhnd.pr@lebrothers.com SAY DO APPERANCE ONLINE PHYSICALLY EVENTS ACTIVITIES WORDS BODY IMAGE body, clothing, physical appearance Appearance Elegant Neat Suitable 14 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Appearance 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Appearance Appearance No fake product Less is more Attention to parfum, jewels Appearance DO DON’T Communication rules 1. Polite 2. Respectful 3. No slang 4. No racial or gender discrimination 5. Phone : waiting music, volume, ring sound HOW ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Be Consistent BODY LANGUAGE BODY LANGUAGE 1. Don’t change your name too many time 2. Don’t change your avatar too often 3. Don’t change your style too often (wording, phrase, idiom, picture, field, subject, topic,…) 3. Year on year consistent 4. What you do and what you say Be consistent Create and maintain your personal marks: signature, logo, idioms, special way of talking, special words, avatar… HOW ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Be “sexy” Be sexy Be sexy Have a plan! You can not control what people perceive about you but you can control what you presents to people PERCEPTION - PRESENTATION KISS & FUN Be sexy Choose your specialty, work hard and be patient STORY TELLING © Thanhnd.pr@lebrothers.com Tell a story Tell a story STORY TELLING © Thanhnd.pr@lebrothers.com Communication Be your self the way that people want to see IMAGE Relevant with your image Good preparation  Business card  Resume/cover letter/references document  Endorsement on Link in  Portfolio  Blog/website: Good presentation Email address Online nick name on different social media DON’T slang Bad words Bad images Bad comments DON’T 8. Never eat alone NETWORKING IS NOT ON THE NET FIND YOUR ENDORSER 9. To be in the trend NON STOP 10. Constant PDCA 10 rules to manage your personal branding 1. Identify the purpose of your personal branding - WHY 2. Identify the image to be built – WHO 3. WHAT Be active online and Offline HOW 4. Choose the right time WHEN 5. Choose the right place - Social media priority WHERE. 6. Be consistent 7. Be “sexy” 8. Never eat alone 9. To be in the trend NON STOP 10. Constant PDCA Những việc cần làm ngay Viết kế hoạch của các bạn lên 1 tờ A5: 1. Tôi muốn hình ảnh cá nhân của mình giúp mình những gì? Mang lại lợi ích nào? 2. Hình ảnh của tôi thế nào? Tôi muốn người khác cảm nhận gì về tôi? Tôi sẽ chọn lĩnh vực chuyên môn gì? 3. Tôi sẽ dùng những kênh nào? 4. Số lượng, thời gian post của tôi thế nào? Chọn chế độ gì khi share? 5. Tôi sẽ share những gì? Phong cách nào? 6. Tôi sẽ tham dự những sự kiện gì? 7. Tôi sẽ đọc/xem những gì và share nó ra sao? 8. Ai sẽ là người nói tốt/nói đúng về khả năng và con người tôi 9. Tôi sẽ làm gì để liên tục sáng tạo 6 tháng 1 lần hãy kiểm tra và review lại mình đã làm được những gì. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG Chúc các bạn thành công Nguyen Dinh THANH (Mr) Director of PR LE & BROTHERS LTD. (LEBROS) 162 Phuong Liet Street - Hanoi Tel: (84 ) 3868 9568 Fax: (84) 38689569 Cell: 0913 04 97 72 Email: thanhnd.pr@lebrothers.com FB: Thanh Metropole Blog: com/ 5 nguyên tắc để mạng xã hội thú vị hơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxay_du_ng_thuong_hie_u_ca_nhan_2014_4718.pdf
Tài liệu liên quan